AS3 VALMENNETTAVAN TARINA "Merkityksellisintä on ollut oman arvon ja potentiaalin ymmärtäminen"

Kun perusta on kunnossa, on siitä hyvä lähteä kartoittamaan omia mahdollisuuksia ja kohti konkreettista työnhakua. AS3 ura- ja työnhakuvalmennettava Christian Hagman kertoo, miten vahvuuksien ja osaamisen oivaltaminen avasi silmät ja auttoi ymmärtämään oman arvon ja potentiaalin. Se on perusta, jolla tuoda rohkeasti oma ammattitaito esille.

”Valmennuksessa ohjattiin oikeaan suuntaan ja haastettiin miettimään asioita”. AS3 valmennettava Christian Hagman

"Aloitin AS3 valmennuksessa tammikuussa 2019. Olin aivan uudenlaisen ja odottamattoman tilanteen edessä, joten toivoin, että joku kertoisi mitä minun tulisi tehdä seuraavaksi. Minulla ei ollut erityisiä odotuksia valmennuksen suhteen, vaan toivoin, että tilanteeseeni löytyisi jokin ratkaisu. Olin siten avoimin mielin ja valmis kaikkeen tarjottuun."

”Itse asiassa, en tiennyt etukäteen mitä ura- ja työnhakuvalmennus on ja mitä se pitää sisällään. Aluksi jopa luulin, että valmennus on ikään kuin sijoittamispalvelu, jonka kautta etsitään missä tarvitaan ammattitaitoisia ihmisiä ja tätä kautta sitten sijoitetaan näihin tehtäviin. Käsitykseni kyllä oikaistiin ennen valmennuksen aloittamista. Ja kuten käytännössä sain kokea, valmennuksessa ei ohjattu kädestä pitäen mitä tulisi tehdä vaan ohjattiin oikeaan suuntaan ja haastettiin miettimään asioita.”

”Sain valmentajakseni Tarja Seppäsen. Heti alusta lähtien meillä synkkasi, olimme samalla aaltopituudella. Valmentajani oli aidosti kiinnostunut tilanteestani ja siitä, että työllistyn. Koin olevani hyvissä käsissä ja että minusta pidetään huolta. Tästä tuli hyvä olo ja olin tyytyväinen siitä, että olin lähtenyt valmennukseen mukaan.”

”Yhdessä valmentajani kanssa aloimme kartoittamaan vahvuuksiani ja odotuksiani tulevalta. Omat vahvuuteni alkoivat konkretisoitua, kun valmentajani alkoi koota niitä taululle minun nähtäväkseni. Huomasin, että kaikki taululle kirjoitetut asiat liittyivät tavalla tai toisella siihen, että olen hyvä esiintyjä ja tykkään olla esillä, selittää asioita ja olla ihmisten kanssa tekemisissä. Oivalsin, että tämä on se piirre, jota minun tulisi entisestään korostaa ja tuoda esille.”

”Yllätyin myös huomiosta, miten paljon hyödynnän vahvuuksiani töiden lisäksi myös vapaa-ajalla, tiedostamatta tai tietoisesti. Harrastuksissa ja lähipiirissä minua pyydetään usein puhujaksi, kuuluttajaksi tai pitämään puheita. Toimin vapaa-ajalla myös mudolajin opettajana. Selitän asioita ymmärrettävästi. Tämä on vahvuus myös omalla alallani työelämässä. Myös tämä harrastusten tuoma kokemus on sellaista, mikä kannattaisi hyödyntää työn haussa ja tuoda se oma-aloitteisesti esille. ”

”Vahvuuksien pohtimisen lisäksi valmentajani kannusti minua huomaamaan, miten paljon asioita osaan. Sain tehtäväksi koota yhteen kaikki työtehtävät, joita olen vuosien varrella tehnyt. Oli yllätys, millainen määrä tehtäviä listalle kertyi ja mitä kaikkea oikeasti osaankaan! Palaset alkoivat samalla loksahdella paikoilleen. Omien vahvuuksien ja osaamisalueiden huomaaminen oli hyvin silmiä avaavaa, näitä kun ei tule arjessa ajatelleeksi.”

”Valmennuksessa mietimme myös omaa ”hissipuhettani”, eli millä tavalla myyn itseni työhön tällaisessa tilanteessa ja ylipäätään millaisessa tilanteessa tahansa. Valmentajani käytti ymmärrettäviä kielikuvia ja konkreettisia esimerkkejä, hän osasi hyvin selittää minkä takia jokin asia on tärkeä kertoa juuri näin. Hän myös kannusti minua tuomaan omia vahvuuksiani ja osaamistani häpeilemättä esille.”

”Ura- ja työnhakuvalmennuksessa minulle merkityksellisintä onkin ollut oman arvon ja potentiaalin ymmärtäminen. Oman ammattitaidon rohkeasti esiin tuominen. Se ei ole itsensä kehumista vaan oma osaaminen tulee sanoa ääneen, jotta se tulee kuulluksi: Ota minut, olen hyvä tässä!”


Christian Hagman osallistui AS3 ura- ja työnhakuvalmennukseen alkuvuonna 2019. Hän työllistyi verkostonsa myötävaikutuksella ennen valmennuksen päättymistä.

JOKAINEN TARINA ON ERILAINEN

AS3 valmennettavien kokemuksia

AS3 valmennettava suunnittelee oman valmennuksen omien tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Näin myös jokainen tarina on erilainen.

LUE VALMENNETTAVIEN KOKEMUKSIA

Christian Hagmanin vinkit muille valmennettaville:

 

  • Suosittelen lämpimästi valmennukseen osallistumista. Jos ajattelet edes vähän, että onkohan tämä tarkoitettu juuri minun tilanteeseeni, niin vastaukseni kuuluu: kyllä on!
  • Ole aktiivinen ja tee yhdessä valmentajan kanssa mietityt tehtävät. Se on varmasti hyödyllistä työnhaussasi, oli oma taustasi tai työllistymisen näkymäsi millainen tahansa.
  • Valmennus on tehokasta, siinä keskitytään oleellisiin ja oikeisiin asioihin.
  • Valmennuksessa haastetaan kaivamaan esille omat osaamisalueet ja vahvuudet. Se on varmasti silmiä avaava kokemus!