AS3 VALMENNETTAVAn kokemus Uusia näkökulmia CV:n ja LinkedIn profiilin päivittämiseen sekä apua oman osaamisen sanoittamiseen

Muutosturvavalmennukseen osallistunut valmennettavamme tiesi millaista työtä hän haluaisi tehdä ja valmennuksen aikana kypsyi ajatus antaa omaa osaamista uudelle organisaatiolle. Pitkän uran teknologia-alalla tehneenä hän sai valmennuksesta uusia näkökulmia CV:n ja LinkedIn profiilin päivittämiseen sekä apua oman osaamisen sanoittamiseen. Valmennettava jakaa myös omat vinkkinsä muille muutostilanteessa oleville.

"Muutosturvaohjelma oli minulle jo ennestään tuttu ja tiesin että siitä olisi minulle oikeasti hyötyä. Näin ollen ilmoittauduin heti mukaan, kun ohjelmaa tarjottiin minulle."

"Yhteistyö valmentajani kanssa lähti alusta lähtien hyvin käyntiin ja minulla oli toiveikas fiilis siitä, että tulen saamaan apua. Ensimmäisessä tapaamisessa sovimme jo pääpiirteittäin linjoja, miten lähdemme tilannettani hoitamaan. Koin, ettei kannata jäädä odottelemaan vaan on hyvä päästä heti liikkeelle. Muutostilanteessa itselleni on luontevaa lähteä toimimaan, joten aloin käymään pikkuhiljaa läpi AS3 valmennettavien Portaalin sisältöä ja ilmoittauduin ryhmävalmennuksiin."

"Molemmat CV:ni ja LinkedIn profiilini olivat jo ennestään kunnossa, mutta sain niiden päivittämiseen uusia näkökulmia."

"CV:hen sain vinkkejä sisältöön liittyen ja siihen mihin rekrytoijat kiinnittävät huomiota ja miten he lukevat CV:tä. Pystyin parantamaan CV:täni ottaen huomioon juurikin sen mihin CV:ssä kiinnitetään ensimmäisenä huomiota. Pohdin, mitä haluan tuoda itsestäni ensimmäisenä esille niin että CV:ni erottuisi myös muiden CV:stä. Lisäsin CV:hen aiemmin suorittamiani sertifikaatteja, joka selkeästi kasvatti rekrytoijien kiinnostusta ja niiden ansiosta sain varmasti osan haastattelukutsuista."

"LinkedIn webinaarissa käytiin läpi millaisia asioita profiilissa olisi hyvä tuoda esille ja mitä rekrytoijat hakevat profiileista. Päivitin omassa profiilissani mm kompetenssieni järjestystä sekä lisäsin yhteenvetoon haluttuja avainsanoja. Olin seurannut LinkedIn statistiikkaa: kuinka moni ja minkä tyyppisissä tehtävissä olevat henkilöt ovat katsoneet profiiliani. Kun olin päivittänyt profiilini, tilasto muuttui parempaan suuntaan. Sain LinkedInin kautta myös useita suoria tiedosteluja tuntemattomilta henkilöiltä kiinnostuksesta heillä oleviin avoimiin tehtäviin tai tarkentavia kysymyksiä osaamisestani. Oli kiva huomata, että profiiliani luettiin."

"Olin aiemmin ollut varovainen verkostoituja LinkedInissä. Nyt lähdin aktiivisesti verkostoitumaan ja osallistuin myös tuntemattomien ihmisten verkostoitumishaasteisiin. En ollut aikaisemmin myöskään postannut mitään LinkedInissä. Todetessani, että foorumin postaukset ovat muutoinkin varsin kirjavia, aloin postamaan omia ajatuksiani työnhakuun liittyen niin suomeksi kuin englanniksi. Ne saivat paljon lukukertoja ja palaute oli positiivista. Ihan turhaan olin jännittänyt julkaisemista. Aktivoituminen verkostoitumisessa ja postauksien julkaiseminen alkoi myös näkyä tilastoissa ja siinä miten profiiliani luettiin."

"Näin hyväksi asiaksi sen, että työnhakuni saa näkyvyyttä. Lisäsin siten Open to work -merkinnän profiiliini heti alusta lähtien. Tuttuni huomasivat olevani työnhaussa ja aloin saada heiltä vinkkejä avoimista tai avoimiksi tulossa olevista tehtävistä. Yksi näistä LinkedInin kautta tulleista vinkeistä johti myös työllistymiseeni."

"Valmennuksen aikana minulle oli kypsynyt ajatus siitä, että tässä vaiheessa uraani haluan jotakin uutta. Tiesin, millaista työtä haluaisin tehdä ja nyt olin valmis henkisesti siirtymään toisen työnantajan palvelukseen ja antamaan toiselle organisaatiolle omaa osaamistani."

"Kun on ollut pitkään saman yrityksen palvelussa, on tottunut tiettyyn kulttuuriin ja sananvalintoihin. Jotkin käsitteet voivat myös olla yrityksen sisäisesti käyttämiä tai niillä on eri merkitys toisessa yrityksessä. Ei voi vain kertoa olleensa tietyssä roolissa, jos se tarkoittaa rekrytoivassa yrityksessä aivan muuta tai kyseinen rooli ei ole lainkaan tuttu. Tämän johdosta voi olla haaste kertoa ulkopuoliselle mitä on tehnyt, kun on myös huomioitava, ettei työstään voi kertoa yksityiskohtia. Koin valmennuksessa hyödylliseksi, että sain apua sen sanoittamiseen selkeästi mitä olen tehnyt ja mitä osaan, sekä miten ”mäppään” nämä mahdolliseen uuteen rooliin."

Viestini samassa tilanteessa oleville

  1. Ymmärrä se tunneskaala, minkä tulet käymään tilanteessa läpi. Ei tule säikähtää tai kieltää itseltään negatiivisiakaan tunteita, oli se sitten viha tai suru. On hyvä käsitellä nämä tunteet ja ottaa siihen aikaa, jotta ei myöskään tee ratkaisuja pikaistuksissaan. Muista kuitenkin olla jäämättä vellomaan näihin tunteisiin ja lähde suht pian liikkeelle ja aloita tekemään edes jotain. Esimerkiksi muutosturvavalmennuksessa helpoin askel voi olla ilmoittautuminen valmennukseen ja kirjautuminen valmennettavien Portaaliin sekä käydä tutustumassa sen sisältöön. Tärkeintä on aloittaa jostakin, edes pienestä asiasta. Se on itselle henkisen kynnyksen ylittämistä ja myöntämistä, että on tehtävä itse tilanteelle jotakin ja aloitettava työn hakeminen.
  2. Itselläni auttoi viikkokohtaisen suunnitelman tekeminen etenemisestäni. Suunnitelman ei tarvitse olla liian kunnianhimoinen, riittää esim. yksi työhakemus viikossa tai yksi kontakti LinkedInissä. Se on kuitenkin itselle jonkinlainen aikataulutus siitä, että asiat etenevät. Kannattaa olla itselle armollinen eikä vaatia itseltään ihan älyttömyyksiä. Tunteiden aaltoilu on ihan normaalia eikä sitä kannata pelästyä. Jonain päivänä voi olla tunne, ettei ikinä työllisty. Seuraavana päivänä puolestaan voi olla aivan erilainen olo. Löytyykin kiinnostava työpaikka, jota lähteä hakemaan. Sama on tavoitteiden kanssa. Jos niihin ei yhdellä viikolla pääse, toisella viikolla ne voivat ylittyä.
  3. Kannattaa hyödyntää muutosturvavalmennuksen ryhmävalmennuksia, niistä saa paljon irti kun lähtee avoimin mielin kuuntelemaan ja opiskelemaan.
  4. Ainakaan aluksi ei kannata lähteä hakemaan ihan kaikkia työpaikkoja. Motivaation puute voi näkyä hakemuksissa, mikä voi johtaa kehäongelmaan. Haet töitä, mutta et saa kutsuja haastatteluun. Tämä puolestaan vie motivaatiota hakea työtä, kun tulee tunne, ettei saa edes haastattelukutsuja. Hae töitä kiinnostuksen mukaan, tee taustatyötä ja räätälöi hakemukset.
  5. Kun valmistauduin haastatteluihin, kirjoitin itselleni ylös mitkä asiat olisivat minulle tärkeitä ja mitä haluan itsestäni kertoa. Pohdin, mitä minulta saatettaisiin kysyä ja mitä näihin kysymyksiin vastaisin. Muistiinpanot helpottaisivat haastattelutilanteessa erityisesti, jos alkaisi jännittämään. Käymäni haastattelut olivat etähaastatteluita, mutta mielestäni muistiinpanojen käyttö ei olisi ongelma myöskään fyysisissä tapaamisissa – se kertoisi ennemmin valmistautumisesta ja panostamisesta haastatteluun. Mieti myös ennen haastattelua mitä haluat kysyä rekrytoijalta – se antaa vahvistusta itselle, että on oikeasti miettinyt asiaa ja osoittaa myös kiinnostusta työpaikkaa ja työnantajaa kohtaan. Ole haastattelussa myös oma itsesi. Jos vedät roolia, se tulee jossain kohdin kuitenkin ilmi. Haastattelussa nähdään molemmin puolin, millainen toinen osapuoli on.

 

Haastateltu osallistui AS3 ura- ja työnhaunvalmennukseen 2021/2022