AS3 VALMENNETTAVAn kokemus Uusi suunta uralla löytyi arvojen kirkastumisen kautta

Sen sijaan että paikkaisi tilannetta turvallisella ja ilmeisimmällä vaihtoehdolla, työelämän taitekohta voi olla oikea hetki pysähtyä pohtimaan uraa ja kirkastamaan omia arvoja, motivaatiotekijöitä ja tavoitteita. Pysähtyminen johdatti Executive career coaching valmennettava Annan uran uudelle suunnalle.

"Kun sovimme työnantajani kanssa työsuhteeni päättämisestä, sain omasta toiveestani mahdollisuuden osallistua Executive career coaching -valmennukseen. Olen ollut aiemmin ostamassa vastaavanlaisia palveluita ja tunsin konseptin hyvin. Omassa muutostilanteessani halusin itse osallistua valmennukseen."

"Koin arvokkaaksi, että pääsin purkamaan tilannettani useasta näkökulmasta. Niin työsuhteen päättymistä ja tunteita, joita se herätti, kuin pallottelemaan sitä mitä kohti lähteä työnhaussa. Koin, että nyt on hetki, jossa minulla on lupa miettiä ja tuoda esille asioita ja jossa voin näyttää omia epävarmuuksiani. Keskeinen tavoitteeni valmennukselle ei ollut pelkästään työllistyminen vaan halusin myös kirkastaa omia ajatuksiani löytääkseni itselleni paremmin sopivan työpaikan."

"Ensimmäisestä tapaamisesta lähtien valmentajani otti minut ja tilanteeni kauniisti vastaan. Hän oli läsnä, antoi aikaa sekä kuunteli ja kyseli. Syntyi heti luottavainen tunne koko prosessia ja valmentajaani kohtaan. Tunsin olevani turvassa ja koin pystyväni puhumaan luottamuksellisesti asioista. Valmennuksen edetessä valmentajani ohjasi minua myös miettimään oikeita asioita ja purkamaan omia uskomuksiani."

"Lähdimme liikkeelle siitä, että valmentajani kannusti minua käyttämään aikaa oman työurani läpikäymiseen: millaisia töitä ja vastuita minulla on ollut työpaikka kerrallaan valmistumisesta lähtien. Tämä oli todella silmiä avaavaa ja antoisaa. Huomasin, miten monipuolinen tausta minulla onkaan!"

"Työhistoriani tarkastelu palveli kahta asiaa. Ensinnäkin aloin löytämään työurani painopisteitä ja punaisen langan, joka helpotti oman CV:n päivittämisessä ja uratarinan sanoittamisessa. Toiseksi tämä palautti mieleeni, miten paljon erilaisia asioita olen tehnyt ja mitä kaikkea osaan. Tämä toi itsevarmuutta muutostilanteessani."

"Työuraani pohtiessani minulle syntyi vahva oivallus siitä, että arvona oikeudenmukaisuus on minulle tärkeä. Kaipaan siten työnantajaltani vastuullisuutta. Haluan olla mukana edistämässä hyviä asioita."

"Tämä oivallus vaikutti vahvasti seuraavaan ura-askeleeseeni. Minulle tuli vastaan määräaikainen tehtävä, jossa arvoni kohtasivat. Työllä oli selkeä merkitys ja siltä haluttiin vaikuttavuutta, tunsin oikeasti olevani mukana ratkaisemassa ja vaikuttamassa isoihin yhteiskunnallisiin asioihin. Olen tyytyväinen, että otin tehtävän vastaan sen määräaikaisuudesta huolimatta, koska sain siitä paljon onnistumisen tunteita. Lisäksi koin työn hyvin merkitykselliseksi. Lyhyydestään huolimatta tämä tehtävä ei ainoastaan auttanut seuraavaan, vakituiseen tehtävään pääsyssä, vaan se oli kimmoke tarttua uudenlaiseen mahdollisuuteen. Myös uudessa tehtävässä työn merkityksellisyys korostuu."

"Merkityksellisintä itse valmennuksessa oli ymmärrys kuunnella omaa sisäistä ääntäni ja lähteä sitä kohti. Omat arvoni ja motivaatiotekijäni johdattivat minut urallani uuteen suuntaan. Myös oma ajatteluni muuttui. Asioissa, joissa koin itse epäonnistuneeni, käänsi valmentajani ajatteluani osoittamalla näistä samoista asioista saavutuksia ja onnistumisia."

"Omaan kokemukseeni peilaten, kannustaisin kaikkia vastaavassa muutostilanteessa olevia pysähtymään sen äärelle mitä oikeasti haluaa tehdä. Älä paikkaa tilannetta turvallisella ja ilmeisimmällä vaihtoehdolla vaan suuntaa kohti sitä, mikä itseäsi oikeasti kiinnostaa ja minkä koet palkitsevaksi. Minkä eteen olet valmis näkemään vaivaa."

Valmennettava osallistui AS3 Executive career coaching ohjelmaan vuonna 2023. Julkaisemme tarinan etunimellä aiheen henkilökohtaisuuden vuoksi. Kuva on kuvituskuva.

Lue myös muiden valmennettaviemme kokeMUKSIA