AS3 VALMENNETTAVAN TARINA ”Valmennus nopeutti muutosprosessin läpikäymistä ja työllistymistä”

Ura- ja työnhakuvalmennus on irtisanomistilanteessa tukena kohti seuraavaa ura-askelta, mutta se on myös apuna muutostilanteen käsittelyssä ja mahdollisuus pysähtyä selkeyttämään omaa urasuunnitelmaa. AS3 valmennettava kertoo, miten valmennuksen aikana käyty muutosmatka nopeutti irtisanomisen käsittelyä ja edesauttoi työllistymistä.

"Muutosmatkani alkoi jyrkästä pudotuksesta, hapuilin pimeässä kunnes solan pohjalta löytyi valmentajani, joka tarttui pimeydessä käteeni ja alkoi johdattaa pois tilanteesta". AS3 valmennettava

"Kun työnantaja tarjosi minulle paketin, sen oheen tarjottiin vaihtoehtona myös vapaaehtoista ura- ja työnhakuvalmennusta. Kun AS3:lta vielä soitettiin ja kerrottiin lisää valmennuksesta, päätin osallistua.

Odotukset valmennusta kohtaan olivat positiiviset. Oli toiveikas olo siitä, että valmennus olisi yksi apukeino miten pystyisin edistämään omaa uraa ja työminää. Ei ainoastaan löytää uusi työpaikka, vaan myös saada tukea oman työminän jatkojalostamiseen, edistäen pidemmän tähtäimen kehittymistä.

Valmentajakseni valikoitui AS3 Coach Leena Airola. Leena korosti ennen valmennuksen alkua, että mikäli kemiamme eivät kohtaa, on AS3:lla mahdollisuus vaihtaa valmentajaa. Näin ei Leenan kanssa tapahtunut, vaan hän toimi valmentajana koko valmennuksen ajan.

Valmennus oli puhtaasti positiivinen kokemus. Kiitän erityisesti Leenaa, hän oli aidosti läsnä tilanteessani eikä tuonut pöytään valmista mallia, vaan mukautti oman toimintansa minun tilanteeseeni. Jokaisessa tapaamisessa hän myös valoi uskoa tulevaisuuteen. Missään vaiheessa ei tullut ajatusta, että tämä ei toimi. Jos jokin asia tuntui vaikealta, valmentajani muistutti, ettei sen ehkä kuulukaan olla helppoa ja asian voi ottaa oppina ja haasteena. Tällä on ollut positiivisia ja kauaskantoisia vaikutuksia.

Valmentajani jaksoi kuunnella ja sain hyödyntää hänen apuaan kokonaistilanteessa, hän kohtasi minut ihmisenä. AS3:n valmennuksessa on tietty malli ja metodologia taustalla, mutta siitä joustettiin minun tilanteeni mukaan. Sain itse löytää seuraavan etappini.

Valmennuksen aikana käymäni muutosmatka oli kuin AS3:n "vuorimalli". Aluksi koin ison pudotuksen. Se oli todella jyrkkä, hapuilin pimeässä ja koin epäuskoa. Solan pohjalta löytyi valmentajani, joka tarttui pimeydessä käteeni ja alkoi johdattaa pois tilanteesta. Hän kertoi, että omat tunteeni ovat normaaleja tämän tyyppisessä tilanteessa. Niitä ei kannata alkaa selittää muuksi kuin ne ovat, mutta niiden ei kannata määrittää tulevaa. Pitää vain katsoa eteenpäin.

Kun tästä menimme eteenpäin, alkoi tulla ”auringonpilkahduksia vuorten rinteillä” mm. sain CV:tä eteenpäin ja haastattelukutsuja. Tämä muutti näkymän vuorista kumpuilevaksi maastoksi, joka on mahdollisuuksia täynnä.

Valmennuksessa opin hyväksymään tilanteeni ja pääsin eteenpäin, se oli isoin asia. Tilanteen ei tarvitse tuntua hyvälle, mutta kun sitä vastaan ei enää taistele, elämä helpottaa. Valmennus auttoi myös siihen, että tilanteen prosessointiaika lyheni. Mukanani kulki joku, joka pystyi katsomaan tilannetta objektiivisesti, reflektoi ulkopuolelta ja oli apuna tilanteesta pois pääsemisessä.

En olisi näin pitkällä, mikäli valmentajani ei olisi ollut tukenani. Kun lähdin hakemaan töitä, tapahtunut ei enää rasittanut minua. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tapahtunut pitäisi unohtaa. Haluan kuitenkin tehdä ja mennä eteenpäin."

 

Haastateltava osallistui johdolle tarkoitettuun ura- ja työnhakuvalmennukseen alkuvuodesta 2018. Valmennus kesti kuusi kuukautta, ja sinä aikana valmennettava työllistyi toivomaansa vaativampaan tehtävään.

AS3 valmennettavan terveiset muille samassa tilanteessa oleville:

  • Lähde valmennukseen rohkeasti mukaan. Monet ajatukset ovat epäröintiä arvokkaampia. Jos ei tiedä mihin tuleva johtaa, kannattaa kuitenkin katsoa kaikki kortit läpi.
  • Huomisessa on aina toivoa. Olisin varmasti päässyt itse lopulta samaan pisteeseen, mutta valmennuksen avulla muutosprosessini nopeutui.
  • Vaikka eteen tulee huonoja hetkiä, älä heitä hanskoja tiskiin. Valmentajani antoi luvan ottaa aikaa asioille, ne sai jättää hetkeksi taustalle prosessoitavaksi.
  • Löydä rohkeus katsoa tilanteessa eteenpäin. Irtisanominen ei ole koko elämä ja työhistoria.

 

Sisäiset muutosprosessit (vuorimalli)

Kaikissa AS3:n valmennuksissa hyödynnetään ihmisen sisäisen muutosprosessien ymmärrystä. Sisäinen muutosprosessi tarkoittaa yksilön henkistä sopeutumista ulkoisiin muutoksiin. Sisäinen muutosprosessi käynnistyy silloin, kun koemme itsellemme merkityksellisiä muutoksia ympäristössämme. Prosessin aikana kokemamme tunteet, kuten vastustus, hämmennys tai innostus vaihtuvat muutoksen varauksettomaan tai varaukselliseen hyväksyntään.

Sisäisen muutosprosessin kolme vaihetta:

Loppu tarkoittaa vaihetta, jossa reagoimme spontaanisti merkitykselliseksi kokemaamme muutokseen. Riippumatta siitä, onko muutos meille mieluisa vai epämieluisa, jokaiseen merkityksellisyyteen muutokseen liittyy epävarmuuden tunne, kun tuttu ja turvallinen vaihtuu uuteen tuntemattomaan. Epävarmuus väistyy hiljalleen kulkiessamme kohti uutta alkua.

Sopeutuminen kuvaa vaihetta jossa pyrimme saavuttamaan selvyyden tilanteesta ja sen seurauksista. Pohdimme eri vaihtoehtoja ja niiden houkuttelevuutta, kunnes voimme tehdä päätöksiä siitä, miten jatkamme eteenpäin ja omasta tulevaisuudestamme.

Uusi alku saavutetaan kun hyväksymme muutoksen, olemme saavuttaneet selvyyden omasta tilanteestamme ja olemme valmiita toimimaan uusissa ulosuhteissa, uusien vaatimusten mukaan. Keskitymme toimintaan ja katsomme eteenpäin.

Sisäisen muutosprosessin läpikäyminen vie usein paljon voimavaroja ja vaikuttaa motivaatioon ja tuottavuuteen. Jokainen kokee yksilöllisesti samankin muutoksen. Oikeanlaisen tuen ja valmennuksen avulla ihminen ymmärtää ja pystyy käsittelemään muutosprosessiaan tehokkaammin. Näin haluttu muutos toteutuu nopeammin.

Sisäisten muutosprosessien teoria on kehitetty yhteistyössä Århusin yliopiston kanssa - sillä on siis vahva tieteellinen pohja.

LUE LISÄÄ AS3 ura- ja työnhakuVALMENNUKSISTA