AS3 akatemia ja yliopistoyhteistyö Laatumme takaa valmentajien vahva ammattitaito ja tutkimukseen perustuvat valmennuskonseptit

Meille AS3:lla on ensisijaisen tärkeää, että kehitämme osaamistamme jatkuvasti ja tarjoamme ensiluokkaisen korkealaatuista ja ammattitaitoista valmennusta.

Valmentajamme tulevat erilaisista työtehtävistä ja toimialoilta, mutta yhteistä on, että kaikilla heillä on valmennusosaamisen lisäksi kokemusta esihenkilö- ja/tai HR-töistä sekä muiden opintojen lisäksi yleensä sertifioitu coaching- ja/tai työnohjaaja koulutus. Lisäksi heitä yhdistää vahva kiinnostus ihmisiin ja aito halu auttaa.

Laadun varmistamiseksi jokainen valmentajamme suorittaa työn alussa AS3 Akatemia oman sertifioinnin. Lisäksi kaikki suorittavat vähintään EMCC:n (European Mentoring and Coaching Council) akkreditoiman perustason Transition Coach koulutuksen.

Säännöllisissä valmentajatapaamisissa ylläpidetään ja kehitetään ammattitaitoa sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä. AS3 tarjoaa myös ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia järjestämällä täydennyskoulutuksia coaching ja ryhmävalmennustyötä tukevista teemoista.

Valmentajiemme kokemus yhdessä AS3 sertifioinnin kanssa takaavat myös toimivan sijaisjärjestelyn - toinen valmentaja voi tarvittaessa ottaa kopin valmennuksesta. 

Tutustu valmentajiimme

Meillä työskentelee noin 30 kokenutta valmentajaa Helsingissä, Tampereella, Turussa, Lahdessa, Kuopiossa ja Oulussa.

Tutustu lisää valmentajiimme

Työmme perustuu vahvaan teoreettiseen tietoon ja toimiviin konsepteihin

Valmennuskonseptimme pohjautuvat sisäisten muutosprosessien teoriaan, joka on kehitetty yhteistyössä Århusin yliopiston kanssa - niillä on siis vahva tieteellinen pohja. Kun ymmärrämme, mitä koemme merkittävien muutosten aikana, muutosta on helpompi käsitellä ja mennä sen läpi onnistuneesti.

Sisäinen muutosprosessi tarkoittaa yksilön henkistä sopeutumista ulkoisiin muutoksiin. Sisäinen muutosprosessi käynnistyy silloin, kun koemme itsellemme merkityksellisiä muutoksia ympäristössämme. Sisäisen muutosprosessin aikana kokemamme tunteet, kuten vastustus, hämmennys tai innostus vaihtuvat muutoksen varauksettomaan tai varaukselliseen hyväksyntään. Jokainen kokee yksilöllisesti samankin muutoksen.

Sisäisen muutosprosessin läpikäyminen vie usein paljon voimavaroja ja vaikuttaa työntekijän motivaatioon ja tuottavuuteen. Muutoksilla on siis sekä henkilökohtaisia että taloudellisia kustannuksia. Oikeanlaisen tuen ja valmennuksen avulla työntekijä ymmärtää ja pystyy käsittelemään muutosprosessiaan tehokkaammin. Näin haluttu muutos toteutuu nopeammin.

Palaute palveluiden kehittämisen keskiössä

Seuraamme aktiivisesti palveluidemme sekä työmme laatua. Kysymme palautetta jokaisen valmennuksen päättyessa ja pidemmissä yksilövalmennuksissa palautetta kysytään myös valmennuksen aikana. Palautetta kysymällä haluamme varmistaa että valmennus vastaa henkilön tarpeita ja se vie kohti hänen tavoitettaan. Pidämme myös mielellämme niin ryhmä- kuin yksilövalmennuksista palautekeskustelun asiakkaidemme kanssa, jossa keskustellaan valmennusprosessista, saamastamme palautteesta sekä kokemuksesta tehdä yhteistyötä kanssamme. Huomioiden kuitenkin sen, että yksilötapaamisissa itse tapaamisten sisältö on täysin luottamuksellista eli siitä emme raportoi. 

ASIAKKAAMME KOKEMUS

"Valmennuksesta vahva tuki johtoasemaan valituille"

Valmennuskokonaisuus johtoasemassa toimivien tueksi ja halutun johtamiskulttuurin vahvistamiseksi.

luonnonvarakeskus luke ja johtamisen kehittäminen
"Syvä asiantuntemus vakuutti. Erityisesti arvostan sitä tapaa, miten valmennus rakennettiin tutkimustiedon varaan". Noora Salmisto, HR:n johtava asiantuntija, Luonnonvarakeskus Luke