Työhyvinvointi ja jaksaminen Työhyvinvointi kumpuaa sujuvasta ja merkityksellisestä työstä

Tiesitkö, että:

  • mielenterveyden haasteet ovat suurin sairauspoissaolojen syy työelämässä?
  • yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperustaisia?
  • muutos ja epävarmuus työpaikalla haastavat työhyvinvointia?
  • 17 % työntekijöistä kokee melko paljon tai paljon stressioireita?

Työn tuottavuus ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Henkilöstön hyvinvointi ja liiketoiminnan tulokset paranevat siis samoilla keinoilla. Työterveyslaitos on laskenut, että hyvinvointiin panostamisen hyöty on kuusinkertainen satsaukseen verrattuna. Työhyvinvoinnin kehittäminen on siis kannattavaa paitsi inhimillisestä, myös taloudellisesta näkökulmasta.

Alla olevalla laskurilla voit laskea sairauspoissaolojen vuosittaisen kustannusvaikutuksen organisaatiossasi. 

Sairauspoissaololaskuri, kustannukset vuositasolla

Tulos

Hyvinvointi ei ole koskaan vain yksilön asia. Siksi me lähestymme hyvinvoinnin haasteita sekä systeemisestä että yksilöllisestä näkökulmasta ja pyrimme selkiyttämään juurisyyt haasteiden taustalla. Erityisen tärkeäksi koemme yksilön voimavarojen ja motivaation lisäksi lähiympäristön- ja johtamisen tukemisen. Tiimit, yhdessä työskentelevät ryhmät ja yksiköt ovat se ympäristö, jota tukemalla tuemme myös yksilön hyvinvointia.

Lähtökohtamme on, että työhyvinvointi luodaan yhdessä.

Hyvinvoinnin rakentaminen edellyttää yhteistä, avointa keskustelua, yhdessä päättämistä ja yhteistä tekemistä. Meidän erityisosaamistamme on fasilitoida yhteisiä keskusteluja, tukea haluttujen muutosten läpiviennissä, oivalluttaa tiimejä ja yksilöitä työhyvinvoinnin, itsensä johtamisen ja toimivan työyhteisön teemoissa sekä auttaa ratkomaan konflikteja ja haasteita vuorovaikutuksessa.

Tulemme tiimin, esihenkilöiden ja yksilöiden tueksi, kun tiimissä havaitaan:

  • stressiä, jaksamisen haasteita
  • alentunutta työtyytyväisyyttä tai motivaatiota
  • haasteita suoriutumisessa tai työn sujumisessa
  • konfikteja, haasteita vuorovaikutuksessa

Autamme rakentamaan uudenlaisia tapoja toimia ja ajatella sekä tarvittavia taitoja tiimin hyvinvoinnin kehittämiseksi. Pohjaamme tekemisemme sekä tutkittuun tietoon, että pitkään kokemukseemme organisaatioiden ja yksilöiden tukemisesta muuttuvassa työelämässä.

Autamme rakentamaan uudenlaisia tapoja toimia ja ajatella sekä tarvittavia taitoja tiimin hyvinvoinnin kehittämiseksi. AS3

Palvelumme

Autamme teitä tunnistamaan hyvinvointihaasteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kartoittamaan juurisyyt hyvinvointi- ja jaksamishaasteiden taustalla ja räätälöimme yhdessä teille toimivan kokonaisuuden. Palvelukokonaisuutemme kuuluvat tukipalvelut koko tiimille, osalle tiimiä, esihenkilölle sekä yksilöille.

Hyvinvointihaasteiden tunnistaminen

Mitä varhaisemmassa vaiheessa tiimin ongelmat tunnistetaan, sitä helpommin tilanne on korjattavissa oikeaan suuntaan. Tiimin hyvinvointihaasteet voivat ilmetä esimerkiksi erilaisten henkilöstö- tai sitoutumiskyselyiden alhaisempina pisteinä, kohonneina sairauspoissaoloina, tai muuten tiimistä kantautuvana pahoinvointina ja kyynistymisenä. Liian usein varhaiset signaalit jäävät huomioimatta, ja ongelmat pääsevät eskaloitumaan.

Voimme käyttää hyvinvointihaasteiden tunnistamiseen teidän organisaatiossa olemassa olevia mittareita/dataa, tai AS3:n omaa, validoitua stressiä ja hyvinvointia mittavaa työkalua.

Juurisyiden tunnistaminen ja tavoitteiden määrittely

Hyvinvointihaasteiden taustalla olevien tekijöiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta tukitoimet kohdennetaan oikein ja saadaan aikaan aitoa vaikuttavuutta. Esihenkilöiden haastattelu on tässä keskeisessä roolissa. Lisäksi voimme käyttää joko tiimin jäsenten haastatteluja tai AS3:n omaa alkukartoituskyselyä hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden kartoittamiseen.

Kartoituksen tulokset käydään läpi yhdessä tilaajan ja tiiminvetäjän kanssa ja yhdessä voimme määritellä valmennusohjelman tavoitteet. On tärkeää, että tiiminvetäjä on mukana jo prosessin tässä vaiheessa määrittelemässä haluttua tahtotilaa.

Tukipalvelumme tiimille, esihenkilöille ja yksilöille

Hyvinvoinnin rakentaminen edellyttää yhteistä, avointa keskustelua, yhdessä päättämistä ja yhteistä tekemistä. Meidän erityisosaamistamme on fasilitoida yhteisiä keskusteluja, tukea haluttujen muutosten läpiviennissä, valmentaa tiimejä ja yksilöitä työhyvinvoinnin, itsensä johtamisen ja toimivan työyhteisön teemoissa sekä auttaa ratkomaan konflikteja ja haasteita vuorovaikutuksessa. Autamme rakentamaan uudenlaisia tapoja toimia ja ajatella sekä tarvittavia taitoja tiimin hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Parhaaseen tulokseen päästään, kun yhdistelemme koko tiimin yhteisiä työpajoja, joissa tiimi pääsee keskustelemaan ja sopimaan koko tiimiä koskettavista teemoista, sekä tarjoamme mahdollisuuden myös henkilökohtaiseen coaching-prosessiin. Henkilökohtaisessa prosessissa on mahdollisuus saada tukea omaan yksilölliseen tilanteeseen, on sitten kyseessä jaksamishaaste, haasteet vuorovaikutuksessa, itsensä johtamisen ja ajankäytön haasteet, työn ja muun elämän yhdistäminen tai halu löytää työhön kadonnut motivaatio uudestaan.

Suosittelemme, että ainakin esihenkilöille tarjotaan mahdollisuutta henkilökohtaiseen coachingiin, sillä tiimin jaksamishaasteet ovat aina myös suuri kuormitustekijä esihenkilölle. Esihenkilöiden coaching tukee aina myös halutun muutoksen läpivientiä ja hyvää johtajuutta.

Täältä voit tutustua tarkemmin yksilöcoachingin teemoihin ja hyötyihin.

Palvelumme koko tiimille, osalle tiimiä, esihenkilölle sekä tiiminjäsenille:

”Henkilöstön hyvinvointi ja liiketoiminta kulkevat käsi kädessä. Kun lähdetään ratkomaan hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, sillä on suora vaikutus tulokseen. Se on investointi, joka maksaa itsensä takaisin.” Kuisma Sillanpää, kaupan ja kuluttajaliiketoiminta-alueen sovelluspalveluiden johtaja, TietoEVRY
ASIAKKAAN KOKEMUS

Valmennuksesta apua henkilöstön jaksamiseen

Tavoitteena parantaa hyvinvointia ja työn mielekkyyttä sekä lisätä ymmärrystä oman tekemisen vaikutuksesta kokonaisuuteen.

TIETOEVRY JA HENKILÖSTÖN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN

Miksi AS3?

Olemme työelämän, kestävien työurien, työhyvinvoinnin, tiimien ja johtamisen kehittämisen ammattilaisia.

Kaikilla valmentajillamme on vahvaa osaamista esihenkilö- tai HR-tehtävistä sekä pitkä kokemus työhyvinvoinnin, työyhteisöjen ja johtamisen kehittämisestä. Kaikki valmentajamme ovat kokeneita ammatticoacheja, osalla on myös psykologin pätevyys. Perustamme lähestymistapamme vahvaan osaamiseen, kokemukseen ja tutkittuun tietoon.

Tutustu valmentajiimme lisää
LUE BLOGIMME

Hyvinvointia johdetaan yhdessä ja uudella tavalla

Uusimassa blogissamme herättelemme sinua pohtimaan, miten työpaikoilla varmistetaan oikeiden asioiden fiksu tekeminen sen sijaan, että tehtäisiin enemmän ja kovempaa.

LUE BLOGIMME

Miten voisimme tukea teidän työyhteisönne työn sujuvuutta ja hyvinvointia?

Olemme mielellämme tukenanne rakentamassa hyvinvoivaa työyhteisöä, jätä meille yhteydenottopyyntö niin palaamme sinulle mahdollisimman pian.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja tietojesi tallentamisen rekisteriimme. Käytämme tietojasi vain asiakasviestintään. Jos haluat perua suostumuksesi, ota yhteyttä.