AS3 VALMENNETTAVAn kokemus Coaching auttoi johtajaa ammatillisessa kriisissä

Työelämä yllätti ikävällä tavalla valtionhallinnon ylimmässä johdossa yli 10 vuotta työskennelleen johtajan. Kun hänen määräaikainen tehtävänsä läheni loppuaan, se laitettiin normaalin käytännön mukaisesti julkiseen hakuun. Järkytys oli suuri, kun valituksi tulikin toinen hakija. 

"50-vuotiaalla on pitkä työura takana. Siihen liittyy paljon kokemuksen kautta saatua osaamista, joka on tällaisessa pysäyttävässä hetkessä hyvä kaivaa esiin. On voimaannuttavaa huomata, että yksi ammatillinen takaisku ei nollaa minun osaamistani." Haastateltu valmennettava

"Tämä on varmasti aika tavallinen tarina. Johtoportaassa moni käy näitä asioita läpi. Henkilökohtaisesti se, etten tullut valituksi uudelleen, oli ammatillinen kriisi ja pysähtymisen paikka", sanoo johtaja. 

Työnsä menettänyt johtaja tunsi pudonneensa tyhjän päälle. Hän halusi päästä nopeasti jaloilleen ja saada muodostettua itselleen realistisen tulevaisuudennäkymän sekä siirtymän uudelle urapolulle. Organisaation henkilöstöhallinto tarjosi mahdollisuutta siirtymävaiheen tukeen ja ehdotti hänelle AS3:n coachingia.

Coaching-prosessin perusteellisuus yllätti

Kun johtaja aloitti neljän kuukauden mittaisen coaching-prosessin, hänen ajatuksensa olivat tilanteen nollaamisessa. Prosessin perusteellisuus yllätti positiivisesti.

"Pääsin tutkimaan aivan pohjamutia myöten oman ammatillisen osaamiseni ja motivaationi. Emme käyneet läpi pelkästään tuoretta osaamistani, vaan koko aikaisemman työurani ja siihen liittyvän osaamisen."

Coaching sisälsi tapaamisia oman valmentajan kanssa kasvokkain ja etänä, hyödyllistä lukemista sekä erilaisia omaa pohdintaa aktivoivia harjoituksia. Coachingissa hyödynnettiin virtuaalista LevelUp -alustaa. Se mahdollistaa muun muassa isojen tavoitteiden pilkkomisen pienemmiksi askeleiksi ja kirjallisen, ajasta ja paikasta riippumattoman, coachingin. Yhteydenpito valmentajan kanssa onnistuu myös tapaamisten välissä.

"LevelUp oli toimiva menetelmä. Se toi ryhtiä tekemiseen ja antoi hyvän lisän kommunikaatioon tapaamisten rinnalle. Sain sitä kautta valmentajalta muistutuksia kysymyksistä, joita voisin reflektoida. Pystyin laittamaan takaisin omia pieniä pohdintojani ja isompiakin harjoituksia. Valmentaja oli alustan kautta aina nopeasti tavoitettavissa", kertoo johtaja.

Oman osaamisen koko kirjo tuli näkyväksi

Johtaja iloitsee siitä, miten coaching teki näkyväksi oman ammatillisen osaamisen kirjon.

"50-vuotiaalla on pitkä työura takana. Siihen liittyy paljon kokemuksen kautta saatua osaamista, joka on tällaisessa pysäyttävässä hetkessä hyvä kaivaa esiin. On voimaannuttavaa huomata, että yksi ammatillinen takaisku ei nollaa minun osaamistani."

Coaching auttoi johtajaa päästämään irti vanhasta ja suuntaamaan kohti uutta.

"Sain coachingista perspektiiviä siihen, millaisella osaamisella voin lähteä eteenpäin. Ymmärsin, että vaikka visiotani jatkokaudelle ei ostettu, niin osaamiseni on edelleen vahva. Valmentajan kanssa pohdimme, miten sen saisi hyötykäyttöön prosessin aikana minulle avautuneessa uudessa tehtävässä samassa organisaatiossa."

Coachingissa valmennettava itse löytää ratkaisut tärkeisiin asioihinsa ja tavoitteisiinsa. Valmentaja toimii ajattelukumppanina.

"Prosessi vaatii itseltä heittäytymistä ja rohkeutta avata kaikkein syvimmät ajatukset sekä tehdä itseanalyysiä kipeässä tilanteessa. Minulla oli vahva halu uudistua ja katsoa pelikortit uudestaan", sanoo johtaja.

"Kannustan työnantajia miettimään coachingia muutostilanteissa. Parhaimmillaan hyvä työntekijä saadaan nopeasti ja motivoituneena sijoittumaan uuteen tehtävään. Ja sehän on työnantajan etu kaikin puolin."

"Kannustan työnantajia miettimään coachingia muutostilanteissa. Parhaimmillaan hyvä työntekijä saadaan nopeasti ja motivoituneena sijoittumaan uuteen tehtävään. Ja sehän on työnantajan etu kaikin puolin." Haastateltu valmennettava

Taitava valmentaja auttoi oivalluksien äärelle

AS3 valmentaja oli johtajalle arvokas sparrauskumppani siirtymävaiheessa ja ammatillisesti uuden suunnan ottamisessa. Jo aloituskeskustelussa hänet vakuutti valmentajan osaaminen ja kyky syventyä juuri valmennettavan henkilökohtaiseen tilanteeseen.

"Valmentajalla oli hyvä ammatillinen ote ja myös erinomainen tilannetaju napata kiinni kipeistäkin asioista. Sen jälkeen ne joutuivat armotta avoimeen pohdintaan, josta sitten seurasi isoja oivalluksia. Se vaatii hyvää ihmistuntemusta."

Johtaja kertoo, miten valmentaja haastoi jatkuvasti omaa ajattelua lempeästi mutta määrätietoisesti. Coachilla oli taito kysyä oikeat kysymykset, napata kiinni vastauksista ja pysäyttää oleellisen äärelle.

"Suosittelen lämpimästi tällaista syvällistä prosessia. Jos on kysymys vakavasta ammatillisesta pysähdyksestä, niin uskon coachingin nopeuttavan uuteen siirtymistä. Se vahvistaa ammatillista itsetuntemusta ja antaa itsevarmuutta suunnata uuteen. On hämmästyttävää, miten se auttoi päästämään irti."

Tulevaisuudessa johtaja olisi valmis hyödyntämään coachingia kriisitilanteiden lisäksi ”ammatillisena määräaikaishuoltona”.

"Siinä pääsisi tuulettamaan ajatukset, tarkistamaan suunnan ja päivittämään ammatilliset realiteetit. Uskon, että siitä voi olla parhaimmillaan iso hyöty niin itselle kuin työnantajalle."


(Julkaisemme haastattelun anonyyminä aiheen henkilökohtaisuuden vuoksi, kuvat AS3 kuvituskuvia)