Työyhteisön uudistuminen AS3 valmentaa menestykseen työelämän murroksessa

Milloin sinä koet oppivasi parhaiten? Me uskomme, että niin tapahtuu, kun ajatuksia, asenteita ja osaamisia haastetaan ja päivitetään luottamuksellisessa ja turvallisessa ympäristössä. Siksi kaikki valmennuksemme ovat vahvasti osallistavia ja kokemuksellisia. 

Entä millainen valmennus on sinusta vaikuttavaa? Me olemme nähneet, että valmennusten tulokset ovat hyviä, kun ne rakennetaan tukemaan organisaation strategisia tavoitteita ja linkitetään tiukasti osallistujien arkeen. Siksi jokainen valmennuksemme on räätälöity yhdessä organisaation edustajien kanssa. Kaikki koulutuksen teoriamallit valitaan, käytetyt esimerkit rakennetaan ja tehtävät muotoillaan niin, että ne antavat aidosti tukea osallistujien arjen tekemiseen.

Meille on tärkeää, että kun tuemme arkeen sovellettavaa oppimista, autamme osallistujia myös pidemmällä tähtäimellä. Uusia taitoja tarvitaan koko ajan, sillä työelämä on suuremmassa murroksessa kuin koskaan. Jatkuvat muutokset, ympäristön epävarmuus ja monitulkintaiset tilanteet haastavat niin organisaatioita kuin yksilöitä. Menestymiseen murroksen keskellä tarvitaan vahvaa kulttuuria, johtamista, ketteryyttä ja itseohjautuvuutta. Näitä rakentavat myös AS3:n valmennusohjelmat, joiden ytimenä on saavuttaa organisaation asettamat tavoitteet vastuullisesti.

Meille vastuullisuus tarkoittaa toimintatapaa, jossa organisaation menestymisen lisäksi luodaan kestävää työtä ja uraa yksilöille. Sillä organisaatiot koostuvat yksilöistä.

Valmennusten teemoja

Valmennamme niin johtoa, esihenkilöitä kuin henkilöstöäkin, teemoja valmennuksissamme ovat:

Tutkittua tietoa käytännönläheisesti

Meillä on kolme vankkaa kivijalkaa valmennuksissamme: coaching osaaminen, tutkittu tieto, käytännönläheinen tapa työskennellä sekä vankka ymmärrys ihmisen sisäisestä muutosprosessista. Valmentajamme ovat kokeneita ryhmien valmentajina, fasilitoijina sekä coacheja. Lisäksi heillä on käytännön kokemus esihenkilönä tai HR-vastaavana. Mielestämme valmennuksen onnistuminen mitataan sillä, kuinka paljon uudenlaista tekemistä siitä siirtyy valmennettavien arkeen.

Uskomme, että muutos syntyy, kun valmennettavat:

  • osallistuvat aktiivisesti valmennukseen
  • saavat käytännönläheisessä muodossa tutkittua tietoa ja siihen perustuvia työkaluja
  • pysähtyvät pohtimaan ja arvioimaan omaa tekemistään (reflektio ja itsereflektio)
  • harjoittelevat ensin taitoja turvallisessa valmennusympäristössä ja sen jälkeen omassa arjessaan
  • jakavat kokemuksiaan ja ajatuksiaan niin valmennuksessa kuin oman oppimiskaverin kanssa
  • asettavat itselleen selkeän kehittymistavoitteen ja pohtivat miten pääsevät siihen
  • hakevat aktiivisesti palautetta
  • seuraavat omaa kehittymistään valitsemassaan asiassa
  • voivat tarvittaessa syventää oppimistaan ja käytäntöön vientiä henkilökohtaisen coaching avulla

 

”Hyödyllisintä olivat työkalut ja ajatusmallit, joita voi soveltaa käytännön johtamis- ja esimiestilanteissa.” Esihenkilö, Luonnonvarakeskus Luke
”Yhteinen keskustelu oli arvokasta, saatiin uutta perspektiiviä johtamistyöhön. Yhdessä sparraaminen tukee ja auttaa kehittymään.” Esihenkilö, Luonnonvarakeskus Luke
ASIAKKAAN KOKEMUS

"Valmennuksesta vahva tuki johtoasemaan valituille"

Yhteistyössä AS3:n kanssa suunniteltiin ja toteutettiin laaja-alainen valmennuskokonaisuus johtoasemassa toimivien tueksi ja halutun johtamiskulttuurin vahvistamiseksi.

LUONNONVARAKESKUS luke ja JOHTAMISEN KEHITTÄMINEn
"Luke Leaders sai paljon kehuja. Se oli ensimmäinen kerta, kun kaikki vastuutehtäviin valitut henkilöt kokoontuivat yhteen keskustelemaan johtamisesta ja miettimään toimintamalleja." Mari Työranta, HR:n johtava asiantuntija ja tiiminvetäjä, Luonnonvarakeskus Luke
ASIAKKAAN KOKEMUS

Vastuullisen johtamisen kehittäminen tukee muutoksissa

Yhteistyöstä AS3:n kanssa haettiin keinoja vastata entistä paremmin muutostilanteisiin, vahvistaa organisaation muutoskyvykkyyttä sekä uudistaa johtamiskulttuuria valmentavaan ja moderniin suuntaan.

POSTNORD JA VASTUULLISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN
"Kestävä työura linkittyy vahvasti vastuullisuuteen, joka on meille kilpailutekijä. Esihenkilöt pääsivät oppimaan, miten keskustellaan motivaation, osaamisen ja hyvinvoinnin asioista, joita ei aina ole niin helppoa sanoittaa" Jenni Saarela, HR Manager, PostNord

Miten voimme auttaa organisaatiotasi ja henkilöstöäsi menestymään?

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä teille oikea ratkaisu?

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja tietojesi tallentamisen rekisteriimme. Käytämme tietojasi vain asiakasviestintään. Jos haluat perua suostumuksesi, ota yhteyttä.