VASTUULLISTA JA KESTÄVÄÄ TOIMINTAA Global Compact ja AS3

AS3 on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact aloitteeseen. Aloite on maailman laajin vapaaehtoinen verkosto yrityksille ja organisaatioille, jotka todistetusti toimivat kestävästi ja vastuullisesti.

AS3:n toimintaa on 35 vuotta ohjannut vahvasti kunnioitus toista ihmistä ja ympäristöä kohtaan. Kun AS3 liittyi osaksi YK:n Global Compact -verkostoa AS3 ilmaisi virallisen sitoumuksensa kestävään ja vastuullisen toimintaan maailmanlaajuisessa viitekehyksessä.

Global Compact -aloite perustuu kymmenelle periaatteelle, joissa otetaan kantaa ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja korruption vastaisen toimintaan. Olemme sitoutuneita noudattamaan näitä periaatteita omassa toiminnassamme ja ne ovat keskeinen osa arvojamme.

Lue lisää Global Compact -aloitteesta.

Vastuullinen ja kunnioittava

Meille AS3:lla on tärkeää, että asiakkaamme, työntekijämme ja kumppanimme kokevat, että toimimme vastuullisella ja kunnioittavalla tavalla. Oheisessa raportissa esittelemme, millä eri tavoin AS3 toteuttaa yhteiskuntavastuutaan ja millaista maailmaa me haluamme olla mukana luomassa. Raportti ei ole luotu vain YK:n luettavaksi, vaan haluamme kertoa avoimesti kaikille sidosryhmille niistä arvoista ja periaatteista, joiden mukaan toimimme.

Vuoden 2021 Global compact raporttimme

Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta

Ihmisoikeudet

1. Yrityksen tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

2. Yrityksen tulee huolehtia, että se ei ole osallisena ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työntekijän oikeudet

3. Yrityksen tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

4. Yrityksen tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

5. Yrityksen tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista. 

6. Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö 

7. Yrityksen tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.

8. Yrityksen tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.

9. Yrityksen tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus

10. Yrityksen tulee toimia kaikkia korruption muotoja, kuten kiristystä ja lahjontaa, vastaan.

Lue lisää AS3:sta