CASE ELo JA URACOACHING ”Valmennuksen aloittama prosessi on saanut minussa aikaan alkusysäyksen muutokseen”

Työelämän vaatimukset muuttuvat ja myös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimintaympäristö muuttuu. Uudet vaatimukset tarjoavat mahdollisuuden oppia kiinnostavaa uutta, mutta myös haastavat meitä kaikkia. Siksi on tärkeää pysähtyä aika-ajoin pohtimaan omaa osaamista, sen kehittämistä ja omia toiveita työelämän suhteen. Katja Hämäläinen sai tilaisuuden pysähtymiseen, kun hänelle tarjottiin mahdollisuus osallistua AS3 uravalmennukseen.

Tiimiesimies Jenni Winqvistin mukaan Katja Hämäläisellä on ollut vahva tarve kehittyä ja hänellä on sellaisia vahvuuksia, joita hän ei ole pystynyt täysin hyödyntämään työssään. Näin ollen hän päätti tarjota Katjalle mahdollisuuden osallistua AS3 uravalmennukseen, josta toivottiin apua ja vastauksia, miten lähteä viemään Katjan osaamista eteenpäin ja löydettäisiin hänelle oikeat työtehtävät. Lisäksi hän saisi mahdollisuuden pohtia, mihin hän haluaisi panostaa ja mihin suuntaan kehittyä.

Kun Katjalle sitten tarjottiin valmennusta, uteliaisuus ja innostus oman itsensä kehittämiseen sai hänet tarttumaan tilaisuuteen.

”Ennen valmennuksen alkua minulla oli odottavainen tunnelma. Mietin, millainen valmennus oikeastaan on ja mihin se voi kantaa. Miten minä hyödyn valmennuksesta ja mihin tämä polku voi johtaa. Vastauksia kysymyksiini sain tutustumistapaamisessa henkilökohtaisen valmentajani kanssa. AS3 valmentaja Kirsi Virkkunen avasi minulle tarkemmin valmennuksen sisältöä ja tunnustelimme, miten kemiamme kohtaisivat. Tutustumistapaamisen pohjalta sain tehdä valinnan, aloitanko valmennuksessa. Tapaamisen perusteella minun oli helppo sanoa kyllä, lähden mukaan.”

”Ensimmäinen tapaaminen oli kolmikanta, jossa yhdessä esimieheni ja AS3 valmentajan kanssa loimme tavoitteet valmennukselle. Olimme esimieheni kanssa hyvin samaa mieltä, miten etenemme. Valmennus alkoi elokuussa ja tapasin valmentajani kanssa joka toinen viikko neljä kertaa, kaksi kertaa työpaikallani ja kaksi kertaa AS3:n toimistolla Leppävaarassa. Valmennustapaamisissa keskustelimme mm. motivaatiosta, arvoista ja miten voisin hyödyntää omia vahvuuksia nykyisessä työssäni. Valmentajatapaamisten lisäksi AS3 tarjosi digitaalisen oppimisympäristön AS3 Portaalin, jonka avulla tein valmennuskertojen välissä tehtäviä ja luin aiheeseen liittyviä artikkeleita. Isoin prosessi tapahtuikin valmennustapaamisten välillä. Materiaali herätteli ja pisti ajatukset liikkeelle, koin oivalluksia pitkin valmennusmatkaa. Viimeiseen tapaamiseen osallistui jälleen myös esimieheni ja kävimme läpi, olivatko valmennukselle asetetut tavoitteet täyttyneet ja konkretisoituneet.”

”Isoin prosessi tapahtuikin valmennustapaamisten välillä. Materiaali herätteli ja pisti ajatukset liikkeelle, koin oivalluksia pitkin valmennusmatkaa.” AS3 valmennettava Katja Hämäläinen

”Esimieheni tuki minua koko valmennuksen ajan. Hän järjesti minulle aikaa osallistua valmennustapaamisiin ja tehdä tehtäviä. Pitkin matkaa myös keskustelimme valmennuksesta ja hän on ollut kannustava sen suhteen, millaista muutosta tapahtui valmennuksen aikana.”

”Valmennuksessa itselleni merkityksellisintä oli, kun lähdin työstää kehityskohtiani. Laitoin kymmenelle kollegalle AS3 Portaalista löytyneen kyselyn, jossa kysyttiin kollegojen näkemyksiä mm. vahvuuksistani ja millaisiin työtehtäviin sopisin. Yhdessä valmentajani kanssa kokosimme palautteet yhteen. Se oli silmiä avaavaa ja voimakas herätys. On hienoa, että kyselyyn vastanneet ovat olleet rehellisiä ja sain kyselyn avulla itselleni kehityskohteita, joita yhdessä valmentajani kanssa aloimme työstää. Toinen tärkeä asia minulle oli, miten valmentajani sai minut huomaamaan asioita, joita en ollut osannut pitää vahvuutenani.”

”Valmennuksen aloittama prosessi on saanut minussa aikaan alkusysäyksen muutokseen. Olen löytänyt jarrut ja siten malttia tekemiseen. Olen aiemmin mennyt suuna päänä ja joka paikkaan, nyt olen harkinnut asioita ja katsonut sopiiko ne muuhun tekemiseen. Se on toisinaan jopa itsestä hämmentävää. On todella avaavaa itselle, että myös näin voi toimia. Myös muut ovat nähneet minussa tämän muutoksen, ja olen saanut siitä palautetta. Oma prosessini kuitenkin etenee edelleen, vaikka valmennustapaamiset on päättyneet.”

Katjan esimies Jenni Winqvist on huomannut Katjassa saman muutoksen, kuin hän itse.

”Sen lisäksi, että Katja on ottanut malttia tekemiseen, hän miettii tarkemmin työtehtäviä mihin lupautuu ja riittääkö aika siitä suoriutumiseen. Katja pohtii nyt omaa parastaan enemmän. Näen vahvasti tapahtuneen muutoksen, ja positiivisena sellaisena. Parasta kuitenkin on, että Katja on edelleen sosiaalinen oma itsensä, joka sanoo omat mielipiteensä, jotka kuuluisikin sanoa.” Jenni toteaa myös, että Katjan osallistumisesta valmennukseen on puhuttu avoimesti ja Katja on muun muassa kertonut kokemuksestaan kaikille tiimipalaverissa.

Jos sinulle tarjotaan valmennusta, niin Katja kannustaa osallistumaan tutustumistapaamiseen ja sen perusteella miettiä, onko valmennus itselle ajankohtainen asia. ”Kaikki valmennuksessa oivalletut asiat eivät välttämättä ole mukavia, ja se vaatii peiliin katsomista ja rohkeutta tarttua omiin kehityskohteisiin, halua kehittyä.Valmennus kuitenkin selkeyttää omaa näkemystä asioista. Valmennus on sinulle mahdollisuus. Mukavuusalueelta poistuminen voi olla sysäys parempaan.”

Jenni Winqvistin mukaan AS3 uravalmennus on ”älyttömän hyvä konsepti”: ”Lisäarvo uravalmennukselle on, että valmentaja katsoo tilannetta ulkopuolelta ja hänellä on myös kokemusta eri toimialoilta. Emme aina osaa itse kiinnittää huomiota oikeista näkökulmista, valmentajilla on tämä ammattitaito. Lopputulos riippuu toki paljon ihmisestä itsestään, mutta valmentajan tulee olla sellainen, joka saa valmennettavan uskomaan itseensä, olemaan rohkea ja kohtaamaan vastaan tulevat asiat. Kun keskustelut ovat luottamuksellisia, tulee valmentajan olla ulkopuolinen tekijä. Se että valmentaja on talon ulkopuolelta, on ehkä helpompi puhua aroistakin asioista. Kolmikannat joissa olin itse myös mukana, olivat myös minulle silmiä avaavia. Valmentaja osasi tuoda asioihin näkökulmia, joka ei olisi ollut ilman ulkopuolista tekijää mahdollista.”

Jenni jatkaa vielä, että suosittelisi valmennusta muillekin. ”Jos on tyytyväinen omaan tilanteeseensa, mutta on jollain aikavälillä halua lähteä kokeilemaan jotain uutta, valmennus on mahdollisuus jäsentää omia ajatuksia asian suhteen. Toisaalta, jos pitää työstään, mutta oma motivaatio on ehkä kateissa, valmennus auttaa ymmärtämään tilannetta. Valmennus on myös tapa käsitellä työn muutosta ja vanhasta luopumista.”

Katja Hämäläinen osallistui työnantajansa tarjoamaan AS3 uravalmennukseen elo-syyskuussa 2018.

 

AS3 URAVALMENNUS (URACOACHING)

AS3 uravalmennus tarjoaa mahdollisuuden kirkastaa oma ammatillinen osaaminen ja pysähtyä suunnittelemaan työuraa. Jokainen valmennettava saa oman uravalmentajan, jonka kanssa käydyt keskustelut on luottamuksellisia. Valmennus ei sisällä minkäänlaista arviointia. Uravalmennuksen sisältö räätälöidään aina valmennettavan tilanteeseen ja toiveisiin sopivaksi.

Uravalmennuksen eteneminen

1. Tututustumistapaaminen
Valmennettava ja valmentaja keskustelevat odotuksista ja tavoitteista. Keskustelun jälkeen valmennettava päättää, osallistuuko valmennukseen vai ei.

2. Tavoitekeskustelu
Kolmikantatapaaminen valmennettavan, esimiehen ja valmentajan kesken, jossa sovitaan valmennuksen tavoitteet.

3. Valmennettavan henkilökohtaiset tapaamiset valmentajan kanssa
Tapaamiset tähtäävät tavoitekeskustelussa sovittuihin tavoitteisiin.

4. Yhteenveto ja jatkosuunnitelma
Toinen kolmikantatapaaminen, jossa keskustellaan valmennuksesta siinä mittakaavassa, jossa valmennettava haluaa kokemuksia jakaa. Jatkosuunnitelman teko.

LUE LISÄÄ AS3 URAVALMENNUKSESTA
LATAA ILMAINEN E-KIRJA

Tuloksia coachingilla

Kirja on tiivis tietopaketti siitä, mitä coaching on, milloin sitä kannattaa hyödyntää ja miksi.

LATAA KIRJA TÄÄLTÄ