MUUTOSTURVA Irtisanottujen muutosturva: Miten se vaikuttaa organisaatioosi?

Muutosturvaa koskeva lainsäädäntö velvoittaa työnantajaa tukemaan irtisanomiensa työntekijöiden seuraavan ura-askeleen löytymistä tarjoamalla heille työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta. Voimassa oleva muutosturva täydentyi 1.1.2023 kun 55 vuotta täyttäneille kohdennettu vahvistettu muutosturva tuli voimaan. 

Voimassa olevaa muutosturva täydentyi 1.1.2023 vahvistetulla muutosturvalla, jonka tavoitteena on nopeuttaa 55 vuotta täyttäneiden uudelleentyöllistymistä. Uusi vahvistettu muutosturva täydentää nykyistä muutosturvaa, eli aiempi voimassa oleva muutosturva säilyy ja myös 55+ ikäryhmän oikeus olemassa olevaan muutosturvaan säilyy. Käymme tässä lyhyesti läpi muutosturvan ja vahvistetun muutosturvan erityisesti ura- ja työnhakuvalmennusten näkökulmasta. 

Muutosturva

Työnantajalla on velvoite tarjota irtisanotuille työntekijöilleen työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta, silloin kun:

  • työnantajalla on vähintään 30 työntekijää
  • työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta
  • irtisanominen on tapahtunut tuotannollisista tai taloudellisista syistä, eli muutosneuvotteluiden seurauksena.

Tällainen työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus voi olla ryhmä- tai yksilövalmennusta ja se voi olla myös työntekijän itsensä hankkimaa. Valmennuksen tulee vastata arvoltaan työntekijän yhden kuukauden palkkaa tai organisaation toimipaikan keskimääräistä palkkaa, riippuen siitä kumpi on suurempi.

Vahvistettu muutosturva: 55+ vuotta täyttäneille kohdennettua muutosturvaa alkaen 1.1.2023

Vahvistettu muutosturva koskee 1.1.2023 jälkeen tuotannollisin ja taloudellisin syin irtisanottuja 55 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka ovat olleet vähintään viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa. Uusi vahvistettu muutosturva täydentää nykyistä muutosturvaa, eli 55+ ikäryhmän oikeus olemassa olevaan muutosturvaan säilyy.

Vahvistettu muutosturva koostuu muutosturvarahasta ja muutosturvakoulutuksesta.

  • Muutosturvarahan maksaa työttömyyskassa tai Kela, ja se vastaa irtisanotun yhden kuukauden palkkaa.
  • Muutosturvakoulutus on ammatillisia valmiuksia edistävää koulutusta tai koulutusta tai yrittäjyyskoulutusta. Muutosturvakoulutuksen järjestää työ- ja elinkeinotoimisto, ja sen arvo vastaa enintään irtisanotun työntekijän kahden kuukauden palkkaa.

Kun vahvistettu muutosturva huolehtii koulutustarpeista, työnantajien on entistä helpompaa toimia vastuullisesti ja tarjota 55+ ikäryhmälle tukea ja sparrausta työnhakuun henkilökohtaisen ura- ja työnhakuvalmennuksen muodossa työnantajan vastuulla olevan muutosturvan puitteissa. 

Lisätietoa vahvistetusta muutosturvasta Valtioneuvoston tiedote 8.7.2022 Lainsäädäntöön muutoksia 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamiseksi

ASIAKKAAN KOKEMUS

"Kumppani kuin yhtä samaa yritystä"

Irtisanotuille haluttiin varmistaa lakisääteinen muutosturvavalmennus tueksi tilanteessa ja valmistautumisessa seuraavaan ura-askeleeseen.

TALLINK SILJA JA MUUTOSTURVAVALMENNUS
LATAA E-KIRJAMME

Irtisanomiset - Näin hoidat ne arvostavasti

Irtisanotuksi tuleminen vaikuttaa syvästi irtisanottavaan. Se on kova paikka myös esihenkilölle. Kokosimme ohjeet, miten hoitaa irtisanomistilanteet arvostavasti.

LATAA ILMAINEN e-KIRJA

Millaista tukea tarjota irtisanotuille?

AS3:lla on vuosien kokemus erilaisten organisaatioiden ja henkilöstöryhmien tukemisesta muutosturvaan liittyen. Jaamme mielellämme kokemustamme ja autamme suunnittelemaan juuri teidän organisaationne tarpeisiin parhaiten soveltuvan kokonaisuuden. Alla kolme näkökulmaa, joista voi olla apua suunniteltaessa tuen tarjoamista.

1. Tarjoa räätälöintimahdollisuuksia valmennukseen

Muutosturva jättää paljon mahdollisuuksia irtisanotuille tarjottavan tuen yksilölliseen räätälöitiin. Tukea voidaan käyttää paitsi työnantajan tarjoamaan ura- ja työnhakuvalmennukseen, myös vaikkapa työntekijän itse hankkimaan työllistymistä edistävään koulutukseen. Myös yksilöiden tilanteet ovat hyvin erilaisia: yksi pohtii ammatinvaihtoa, toinen yrittäjäksi ryhtymistä, kolmas tuskailee vieläkö 55+ ikäisenä löytyy töitä. Kokemuksemme mukaan lähes kaikki tarvitsevat ulkopuolista apua oman osaamisen sekä vahvuuksien kirkastamisessa ja realististen uratavoitteiden rakentamisessa omien vahvuuksien pohjalta.

Muutosturvaan tehty panostus kannattaa suunnitella siten, että tarjottavan valmennuksen sisältö räätälöidään yksilön tarpeiden mukaan - näin rahalle saadaan paras vastine ja kaikki hyötyvät.

2. Tarjoa tukea myös syvällisempään urapohdintaan

Kokemuksemme mukaan on tärkeää haastaa uutta työtä etsiviä tarkastelemaan omaa tilannettaan syvällisesti: Mitä haluan? Mitä osaan? Mikä tuottaa lisäarvoa? Myös työllistymistä edistävää valmennusta on hyvin monenlaista - aina hyvinkin käytännönläheistä CV:n teosta kokonaisvaltaiseen urapohdintaan ja seuraavan ura-askeleen tukeen.

Pysähtyminen irtisanomisen aiheuttaman tunnekuohun keskellä ei ole helppoa – varsinkaan yksin. Henkilökohtainen, kokenut ja ammattitaitoinen valmentaja tukee työntekijää hänen pohtiessaan, mitkä valinnat vievät häntä parhaiten kohti seuraavaa ura-askelta ja tukeeko jonkin koulutuksen valitseminen tavoitteeseen pääsemistä.

3. Mieti mitkä ovat kohderyhmän erityistarpeet

Kannattaa myös miettiä kohderyhmän ja yksilöiden erityistarpeita. Onko kyseessä ainoastaan yhden ammattiryhmän edustajia vai kohdistuuko irtisanominen laajaan joukkoon eri ammattiryhmien edustajia? Onko kohderyhmän osaaminen ajantasaista, vai vaatiiko se päivittämistä? Onko joukossa henkilöitä, joiden työllistyminen saattaa olla haastavampaa esimerkiksi alentuneen työkyvyn, lähestyvän eläkeiän tai puutteellisten työnhakutaitojen vuoksi?

Työelämä muuttuu ja työntekijöiltä vaaditaan uudenlaisia taitoja tulevaisuudessa.

Substanssiosaamisen lisäksi esiin ovat nousseet mm. muutosketteryys, uteliaisuus oppia uutta, ongelmaratkaisutaidot ja innovatiivisuus. Meidän pitäisi osata siis johtaa itseämme, niin tekemistämme, kuin ajatteluamme, jotta kohdistamme voimavaramme järkevästi, voimme hyvin ja teemme tuottavaa työtä. 

Muutosturva antaa hyvän mahdollisuuden ottaa työuran muutos omiin käsiin ja hakea tukea itselle kriittisiin osa-alueisiin – ottaa siitä kaikki hyöty irti.

Askarruttaako muutosturva?

Autamme mielellämme muutosturvan koukeroissa. Jätä meille yhteystietosi, olemme piakkoin yhteydessä!

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja tietojesi tallentamisen rekisteriimme. Käytämme tietojasi vain asiakasviestintään. Jos haluat perua suostumuksesi, ota yhteyttä.