Coaching ja uracoaching Nosta oma ja organisaatiosi toiminta uudelle tasolle

Miten strategia käytännön toimiksi? Miten saavuttaa tavoitteet? Mistä motivaatiota työhön? AS3 coaching on henkilökohtaista ja vaikuttavaa, se nostaa oman ja organisaation toiminnan uudelle tasolle. Lähtökohtana on coaching, jonka tavoitteet ovat linjassa organisaation tavoitteiden kanssa, kehittyminen kytkeytyy päivittäiseen tekemiseen ja kehittymistä voidaan seurata.

Coaching on tavoitteellinen sisäinen muutosprosessi, joka tehostaa oppimista, laajentaa ymmärrystä ja lisää motivaatiota toimia. AS3 coachingin määritelmä

Stressi, työuupumus, motivaatiovaikeudet ja konfliktit kuormittavat monia henkilöitä ja organisaatioita. Samanaikaisesti organisaatiot haluavat tukea jokaista onnistumaan tehtävässään ja kestäviä työuria, saada muutoshankkeita eteenpäin, varmistaa hyvä yhteistyö eri tahojen välillä sekä toteuttaa strategiaa. Henkilökohtainen coaching on yksi ratkaisu näihin liiketoiminnan kannalta kriittisiin tilanteisiin.

AS3:n coaching perustuu tutkittuihin menetelmiin siitä, mikä tukee tehokkaimmin ammatillista kehittymistä. Tuemme tavoitteiden määrittelyä, kehittymisen seurantaa, palautteen hyödyntämistä ja oppimista tavalla, joka kytkeytyy niin valmennettavan kuin organisaation päivittäiseen toimintaan. 

Mitä on AS3 coaching, johon tehon tuo kehittämämme LevelUp* alusta?

Tehokas henkilökohtaisen kehittymisen ja muutoksen menetelmä, jossa coaching on intensiivisesti arjessa mukana. Valmennettava löytää itse ratkaisut tärkeisiin asioihinsa ja tavoitteisiinsa. Coach toimii ajattelukumppanina: auttaa oman toiminnan pohtimisessa, uusien näkökulmien löytämisessä ja toimintasuunnitelman tekemisessä. Coaching on tukemista, esteiden poistamista, haastamista, kannustamista, stimulointia ja rohkaisemista sekä uuden oppimista. AS3 coachin on pitkävaikutteista: valmennettava saa itselleen työkaluja, joita hän voi hyödyntää jatkossa uusissa tilanteissa omatoimisesti. 

Mielestämme jokainen tarvitsee aikaa ajatella!

Tutkimusten mukaan coachingista on todistettua hyötyä, esimerkiksi:

 • Tavoitteiden saavuttamisessa
 • Ammatillisessa kasvussa ja vastuunottamisessa omasta oppimisesta
 • Yhteistyösuhteissa
 • Johtamiskyvyn kehittymisessä
 • Tuottavuuden kasvussa
 • Resilienssin ja hyvinvoinnin kasvattamisessa

Alla on esiteltynä yleisimpiä coachingissa käsiteltyjä teemoja.

coachingia käyttävistä organisaatioista raportoi saaneensa takaisin coachingiin tekemänsä investoinnin tai enemmän (ICF 2009, 2017 & 2018)

ASIAKKAAN KOKEMUS

Työkaluja oman roolin hahmottamiseen

Tavoitteena oli varmistaa asiantuntijoiden osaamista ja kiinnostusta vastaava paikka organisaatioiden yhdistymisen yhteydessä.

”Yksi parhaista tuista, joita työnantaja voi muutostilanteessa tarjota.” Laine Valkama, kehittämis- ja hallintopäällikkö, Helsinki Business Hub

AS3:n ammattitaidolla

AS3:lla on yli 30 vuoden kokemus coachingista ja olemme Pohjoismaiden markkinajohtaja työelämän muutosten ja työssä uudistumisen saralla. AS3:n oma EMCC:n akkreditoima coaching koulutus Transition Coach sekä eCoach valmennukset varmistavat, että kaikki coachimme ovat ammattitaitoisia ja sertifioituja. Lisäksi kaikilla on laaja kokemus coachingista eri organisaatioissa sekä tausta HR:stä, esihenkilönä tai johtajana. AS3 tarjoaa coachingia englanniksi sekä pohjoismaisilla kielillä. AS3:lla on toimistot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

TUTUSTU VALMENTAJIIMME

AS3 coaching ohjelmaan osallistuneista oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä valmennukseensa (2022-2023).

*AS3 coaching LevelUp alustalla yhdistää virtuaalisuuden ja henkilökohtaisuuden tuloksia tuottavalla tavalla - coach kulkee mukana valmennettavan taskussa!

 • Valmennettava saa henkilökohtaisen coachin, jota hän tapaa LevelUp sovelluksen kautta tai kasvokkain.
 • Valmennettava työskentelee jatkuvasti arjessa saavuttaakseen kehittymistavoitteensa. Oma henkilökohtainen valmentaja on tavoitettavissa LevelUp sovelluksen kautta.
 • Isot tavoitteet voidaan pilkkoa helpommin toteutettavaksi pienemmiksi askeleiksi. Onnistumiset pienissä askeleissa ruokkivat kehittymistä.
 • Aika- ja paikkariippumaton coaching mahdollistaa asioiden käsittelyn nopeasti, jolloin asia ei unohdu ja tuki on saatavilla. Myös asioihin on mahdollista pureutua syvemmin nopeasti.
 • Kirjallinen coaching, harjoitukset ja valmennuksen teemoihin liittyvät artikkelit ja videot syventävät pohdintaa.
“Suurin muutos tapahtui omassa asenteessani: arvostan nyt enemmän omaa työtäni ja näen sen arvon niin organisaation kuin tiimin rakentamisen kannalta. Oma fokukseni on selvempi kuin aiemmin.” Helsinki Business Hub uracoaching valmennettava

Tavoitteiden saavuttamisen ja oman kehittymisen seurantaa sekä palautteen pyytämistä - LevelUp alusta vaikuttavuuden mahdollistajana

 • Reflektio on olennainen osa coachingia ja vaikuttaa ratkaisevasti saavutettaviin tuloksiin. Alusta auttaa reflektoimaan omaa oppimista ja seuraamaan tavoitteiden saavuttamista ja sen kautta näkemään oman kehittymisen ja suuntaamaan ponnisteluja.
 • Valmennettava voi pyytää välitöntä palautetta, joka on sidottu tiettyyn tilanteeseen, esimerkiksi tiimikokouksen jälkeen tiimiläisiltään. Näin palaute ei jää liian ylimalkaiseksi, vaan sen pohjalta pystyy kehittämään omaa toimintaa sekä se on helpompi antaa ja vastaanottaa.
 • Valmennettava voi seurata kehittymistään selkeillä mittareilla sekä pohdinnan kautta.
 • Coaching -ohjelmassamme on kemiatakuu: jos kemia coachin ja valmennettavan välillä ei toimi, saa valmennettava toisen coachin.
LATAA E-KIRJA

Tuloksia coachingilla

Tuloksia coachingilla e-kirja on kattava paketti siitä mitä coaching konkreettisesti on ja miksi ja milloin coachingia kannattaa hyödyntää.

KLIKKAA JA LATAA ILMAINEN E-KIRJA
HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

Valmennuksesta apua henkilöstön jaksamiseen

Tavoitteena parantaa hyvinvointia ja työn mielekkyyttä sekä lisätä ymmärrystä oman tekemisen vaikutuksesta kokonaisuuteen.

TIETOEVRY JA HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

Voimmeko olla apuna nostamassa oma ja organisaatiosi toiminta uudelle tasolle?

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä miten voisimme auttaa teidän organisaatioanne ja henkilöstöä coachingin tai uracaochingin avulla!

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja tietojesi tallentamisen rekisteriimme. Käytämme tietojasi vain asiakasviestintään. Jos haluat perua suostumuksesi, ota yhteyttä.