HYVINVOINTI TYÖPAIKOILLA LUODAAN YHDESSÄ Sujuva ja merkityksellinen työ luo pohjan työhyvinvoinnille

Työuupumus ja työhyvinvointi ovat olleet taas viime aikoina paljon esillä mediassa. Keskustelu velloo edelleen vahvasti yksilöllisten tekijöiden (esim. ikä ja sukupuoli) ympärillä, vaikka tutkimukset osoittavat, että työuupumisen ehkäisyssä pitäisi keskittyä työoloihin eli työn voimavara- ja kuormitustekijöihin.

Ilman systeemisen tason tarkastelua hyvinvoinnin kehityshankkeet jäävät auttamatta pintapuolisiksi. Ja pahimmillaan sysäävät vastuun jo entisestään kuormittuneiden työntekijöiden harteille. Tiimin sisäisiä konflikteja tai työn vääränlaista mitoitusta ei ratkaista mindfulness-harjoituksilla tai tarjoamalla terapiaa.

Aito vaikuttavuus syntyy sukeltamalla rohkeasti työhyvinvoinnin haasteiden juurisyihin ja korjaamalla ne yhdessä tiimin kanssa. Unohtamatta niitä voimavaratekijöitä, jotka puolestaan lisäävät työnhyvinvointia ja työn imua.

Sujuvan työn ja hyvinvoinnin pyörä

Olemme kehittäneet Sujuvan työn ja hyvinvoinnin pyörä -työkalun HR:n ja esihenkilöiden avuksi, kun halutaan kehittää tiimien työhyvinvointia. Työkalu auttaa pohtimaan hyvinvointia eri näkökulmista ja kokoaa yhteen hyvinvointiin eniten vaikuttavat tekijät.

Mitä siis tulee ottaa huomioon, kun lähdetään tukemaan tiimin hyvinvointia?

  • Vaatimusten kohtuullisuus: Ovatko vaatimukset (esim. työmäärä, aikataulut) kohtuullisia? Jakautuuko työ tasaisesti tiimin jäsenille? Tutkimusten mukaan liiallinen työmäärä ja tiukat aikataulut ovat eniten työstressiä aiheuttava tekijä.
  • Roolien ja tavoitteiden selkeys: Tietävätkö tiimin jäsenet omat tavoitteensa ja roolinsa rajat? Onko rooleissa päällekkäisyyttä? Kohdistuuko tiimiin ristiriitaisia odotuksia eri sidosryhmiltä?
  • Tuki ja yhteiset pelisäännöt: Missä määrin tiimiläiset saavat tukea, kannustusta ja palautetta toisiltaan sekä tiiminvetäjältä? Onko tiimissä sovittu yhteisistä pelisäännöistä ja noudatetaanko niitä?
  • Toimiva vuorovaikutus ja luottamus: Missä määrin tiimissä on luottamusta, vai vallitseeko siellä epäluottamuksen ilmapiiri? Uskalletaanko tiimissä olla myös eri mieltä? Jaetaanko tietoa avoimesti? Miten epäsopivaan käytökseen puututaan, vai puututaanko?
  • Mahdollisuus vaikuttaa ja kehittyä: Missä määrin tiimiläiset voivat vaikuttaa omaan työhönsä ja tekemisen tapaan? Onko aikaa ja mahdollisuutta oman osaamisen kehittämiseen?
  • Sitoutuminen muutoksiin: Ovatko muutokset perusteltu ja tiedotettu hyvin? Onko tiimin jäseniä kuultu liittyen muutoksiin, jotka vaikuttavat suoraan heidän työhönsä?

Hyvinvointi työpaikoilla luodaan yhdessä. Tarvitsemme enemmän keskustelua siitä, MITEN me teemme töitä yhdessä tuloksekkaasti ja yhteisöllisyyttä vaalien. Millainen vuorovaikutus on yhteistyötä rakentavaa? Millaisia pelisääntöjä tarvitsemme työmme tueksi? Miten olemassa olevat rakenteet tukevat työn tekemistä, vaatiiko joku kohta kirkastusta tai muutosta? Mikä jo nyt toimii hyvin - mitä haluamme vaalia?

Hyvä uutinen on se, että työhyvinvoinnin ohella, myös työn tuottavuus kohenee samoilla keinoilla.

Tämän blogin on kirjoittanut AS3:n hyvinvoinnin valmennuspalveluista vastaava valmentaja Mirka Fagerholm. Mirka valmentaa sekä yksilöitä että ryhmiä kohti merkityksellistä, hyvää ja kestävää (työ)elämää. Taustaltaan Mirka on sosiaalipsykologi, HR-ammattilainen, coach ja tuleva kognitiivinen lyhytterapeutti.

"Sujuva työarki luo pohjan sekä työhyvinvoinnille että tuottavuudelle. Työ sujuu silloin, kun saamme tehdä merkityksellistä työtä, johon meillä on sopivassa määrin osaamista, meitä arvostetaan, tuetaan ja työnteon edellytykset ovat kunnossa." Mirka Fagerholm, AS3

Lataa itsellesi työkalu Sujuvan työn ja hyvinvoinnin pyörä

Työkalu toimii hyvänä tarkistuslistana ja keskustelun pohjana, kun halutaan kehittää työyhteisön, tiimin tai yksilön työhyvinvointia. Täydentämällä tämän lomakkeen saat työkirjan itsellesi heti lomakkeen lähettämisen jälkeen. Voit halutessasi liittyä samalla myös uutiskirjeidemme postituslistalle.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja tietojesi tallentamisen rekisteriimme. Käytämme tietojasi vain asiakasviestintään. Jos haluat perua suostumuksesi, ota yhteyttä.