TYÖURIEN MERKITYKSELLISYYDEN JA KESTÄVYYDEN KEHITTÄMINEN KAIKISSA TYÖURAN VAIHEISSA Uraosaamiset – työkalu myös konkareille varmistaa kestävä työura

Kuinka tehdä eläkeikään asti merkityksellistä työtä? Miten varmistaa hyvinvointi myös työuran loppuvaiheessa? Mikä kannattelee, jos työt loppuvat viisi- tai kuusikymppisenä?

Me kaikki tiedämme, että muuttuvassa työelämässä mukana pysyminen vaatii jatkuvaa ammatillisen osaamisen kehittämistä. Jokaiseen työhön liittyy uusien toimintatapojen ja järjestelmien käyttöönottoa, kursseilla käyntiä ja kollegoilta oppimista. Harvemmin tulemme kuitenkaan miettineeksi, että muuttunut ja jatkuvasti muuttuva työelämä vaatii meiltä jokaiselta myös uudenlaista uraosaamista.

Meille kaikille – yhteiskunnalle, organisaatioille ja yksilöille – olisi tärkeää pitää osaava työvoima töissä mahdollisimman pitkään. Monet etenkin pidempään työelämässä olleet ovat tehneet työuransa vain yhden tai muutaman työnantajan palveluksessa eivätkä siten ole välttämättä joutuneet miettimään työuraansa ja omaan työmarkkina-arvoonsa liittyviä asioita pitkään aikaan. Myös joidenkin tutkimustulosten mukaan yli 45-vuotiaille on haastavampaa löytää uutta työtä, jos he joutuvat syystä tai toisesta irtisanotuiksi (esim. Alcover ym. 2021; Pyöriä 2020). Siksi työelämän konkareiden kohdalla on erityisen tärkeä paneutua työnhaun tärkeisiin perustaitoihin.

Uraosaaminen on ydintaito

Yksi keskeinen työkalu oman työuran kestävyyden ja jatkuvuuden varmistamiseksi ovat uraosaamiset. Ne ovat modernin työelämän perustaitoja, joita jokainen meistä tarvitsee voidakseen ottaa itse vastuuta oman työuransa suunnasta. Ja mikä tärkeintä, ne ovat myös taitoja, joita on mahdollista kehittää!

Mitä nämä taidot sitten ovat? Tutkimuksia (esim. Akkermans ym. 2013) mukaillen uraosaamiset voidaan jakaa kolmeen alueeseen:

1. KYKY REFLEKTOIDA OMAA MOTIVAATIOTA JA OMINAISUUKSIA: Tämä osaaminen varmistaa selkeän ymmärryksen omista arvoista, motivaatiotekijöistä, vahvuuksista ja kehitysalueista.

2. KYKY VIESTIÄ OMAAN URAAN LIITTYVISTÄ ASIOISTA: Tämä osaaminen tukee verkostoitumista sekä omista tiedoista, kyvyistä ja osaamisesta kertomista oman uran kannalta merkityksellisille ihmisille.

3. KYKY TOIMIA AKTIIVISESTI OMAN TYÖURAN TAVOITTEIDEN HYVÄKSI: Tämä osaaminen pitää sisällään taidon etsiä omien tavoitteiden mukaisia työmahdollisuuksia sekä johtaa omaa uraa tavoitteiden, suunnitelmien ja niiden toteuttamisen kautta.

Edellä luetellut uraosaamiset muodostavat loogisen kokonaisuuden: Kyky reflektoida on keskeisessä roolissa, jotta henkilö itse tietää, mitä hän ammatillisesti osaa ja mitä hän uraltaan haluaa. Kyky viestiä varmistaa, että henkilö pystyy viestimään osaamisestaan sekä kehittymis- ja uratavoitteistaan selkeästi muille. Kyky toimia puolestaan varmistaa, että oman uran kehittäminen mieleiseen suuntaan ei jää vain suunnittelun ja tietoisuuden tasolle, vaan johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin.

URAOSAAMISET ovat modernin työelämän perustaitoja, joita jokainen meistä tarvitsee voidakseen ottaa itse vastuuta oman työuransa suunnasta. -

Uravalmennus tukee kestävää uraa

Uraosaamiset ovat konkreettisia, opittavissa olevia taitoja, joilla työurien merkityksellisyyttä ja kestävyyttä on mahdollista kehittää kaikissa työuran vaiheissa. Elämäntilanteiden muuttuessa olisi tärkeää palata näiden teemojen äärelle säännöllisesti. Useimmat organisaatiot pyrkivät tähän erilaisten kehityskeskustelumallien kautta. Aina sisäiset keskustelut oman esihenkilön kanssa eivät ole riittäviä. Näissä tilanteissa ulkopuolinen uravalmennuksen ammattilainen voi olla avuksi. Tukemalla uraosaamisten kehittämistä uravalmentaja ei auta miettimään ainoastaan henkilön sen hetkistä tilannetta, vaan vahvistaa osaamisia, joista voi olla hänelle apua myös myöhemmin työuralla.

Erityisen keskeisessä roolissa uraosaamiset ovat tilanteissa, joissa henkilöltä syystä tai toisesta loppuvat työt. Laadukas ura- ja työnhaunvalmennus tällaisessa tilanteessa ei vain siirrä henkilöä uuteen tehtävään, vaan auttaa häntä kehittämään omia uraosaamisiaan ja siten ottamaan itse vastuuta omasta työurastaan myös jatkossa. Näin viisi- ja kuusikymppisenkin ura rakentuu jatkossa kestävälle pohjalle – omalle osaamiselle, sen ymmärtämiselle ja hyödyntämiselle.

Lue lisää uraosaamisista uravalmentajamme Henna Tomperin artikkelista Uraosaamiset kestävän työuran tukena, artikkeli on julkaistu Henkilöstöjohtamisen professori Anna-Maija Lämsän juhlakirjassa (Jyväskylän yliopisto, 2022). 

UUSIMMAT UUTISET

Vahvistettu muutosturva 55+ ikäryhmälle: Miten se vaikuttaa organisaatioosi?

Voimassa oleva muutosturva täydentyi 1.1.2023 alkaen vahvistetulla muutosturvalla, jonka tavoitteena on nopeuttaa 55 vuotta täyttäneiden uudelleentyöllistymistä.

LUE LISÄÄ
LATAA E-KIRJA

Tuloksia coachingilla

Tuloksia coachingilla e-kirja on kattava paketti siitä mitä coaching konkreettisesti on ja miksi ja milloin coachingia kannattaa hyödyntää.

KLIKKAA JA LATAA ILMAINEN e-KIRJA