Konflikti työyhteisössä mahdollisuutena muutokseen -webinaari 22.11.2022 Konflikti on myös mahdollisuus työyhteisössä

Vuorovaikutustilanteet synnyttävät myös konflikteja, mutta miksi yritämme välttää niitä tai näemme ne merkkinä huonosta työyhteisöstä? Konfliktit tuo esiin työyhteisön valmiudet kehittyä ja ratkoa muuttuvia tilanteita, ja parhaimmillaan niiden käsittely muuttaa toimintaa entistä paremmaksi.

Konflikti voi parhaimmillaan olla oppimistilanne työyhteisössä, totesi AS3 valmentaja & psykologi Hippu Pintilä AS3:n webinaarissa, jossa pohdittiin konflikteja mahdollisuutena muutokseen.

Konfliktin juurisana conflictus tulee latinan kielestä ja tarkoittaa yhteen iskemistä. Hippu Pintilä selvensi, että nykyisessä työelämässä kyse on konfliktista silloin, kun ihmisten väliset näkemyserot haittaavat oman työn tekemistä.

"Konflikti on oikeastaan hyvin luonnollinen asia. Mahdollisuus tai riski siihen on aina olemassa, kun ihmiset kokoontuvat. Työelämässä konfliktit ovat siksi haasteellisia, että ne sisältävät aina tunteita ja niitä ei ole välttämättä totuttu käsittelemään työympäristössä. Tilannetta vaikeuttaa myös, jos työyhteisö ei ole vielä kypsä käsittelemään avoimesti asioita. Kypsyys tässä tarkoittaa sitä, että pohjalla on luottamusta ja jonkinlaista turvallisuutta käsitellä vaikeitakin asioita."

Konfliktien syntyy vaikuttaa Pintilän mukaan myös se, että meillä ei ole hyvän väittelyn kulttuuria vaan enemmänkin yritetään aina löytää yhteinen ymmärrys. Kun sitä ei löydetä, joku päättää ja jos päätöstä ei käydä riittävästi läpi, syntyy väärinymmärryksiä, erimielisyyksiä ja tunteita synnyttäviä konflikteja. Muutos, jota työelämä tällä hetkellä on täynnä, on myös tyypillinen pohja konfliktien syntymiselle.

Konflikteja on valtava kirjo; pienistä työn arjen kitkoista isoihin ja pitkiin jatkuneisiin tilanteisiin. Hippu Pintilä jakaa konfliktit kolmeen eri kategoriaan;

  • Asiakonflikteihin, jotka koskevat asioita, päätöksiä, tavoitteita ja tehtäviä.
  • Prosessikonflikteihin, jotka liittyy työskentely- ja toimintatapoihin, valittuihin menettelyihin ja strategioihin.
  • Ihmissuhdekonflikteihin joissa tyypillisesti kyse siitä, että tulkitaan sanallista ja sanatonta viestintää väärin, mikä aiheuttaa toistuvia väärinkäsityksiä ja loukkaantumisia.

"Yleensä konflikteissa on pohjimmiltaan kyse rakenteellisista asioista, jotka aiheuttavat ihmisten väliin näkemyseroja ja sitä kautta ongelmia. Yksi selkeä konfliktien aiheuttaja on, ettei asioita kyetä ottamaan puheeksi tai erimielisyyksiä ei käsitellä riittävän nopeasti. Nopeus onkin konfliktien käsittelyssä valttia, mutta se ei tarkoita kuitenkaan asioiden käsittelyä vahvassa tunnekuohussa. Konfliktien ratkaisijalla pitää olla jonkinlaista objektiivisuutta, jotta tilannetta voidaan viedä eteenpäin. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että jos esim. esihenkilö ei kykene olemaan neutraali tai tilanne herättää liikaa henkilökohtaisia tunteita, mukaan otetaan ulkopuolinen tekijä."

"Hyvä konfliktin ratkaisu on todellinen mahdollisuus työyhteisölle. Parhaimmillaan se on uudenlaisen yhdessä tekemisen alku." Hippu Pintilä, AS3

Hyvä konfliktien käsittely rakentaa luottamusta työyhteisöön

Edellytys konfliktin käsittelylle ja erityisesti siitä oppimiselle on se, että ihmisillä on jonkinlaista halukkuutta ratkaisujen hakemiseen. Jos halukkuutta löytyy, keinovalikoimaa on paljon. Nopeasta arkisesta haasteisiin puuttumisesta sovittelun, valmennuksen ja coachingin työkaluihin. Ja silloinkin, jos ei halukkuutta yhteiseen ongelmanratkaisuun ole, jäljellä ovat vielä juridiikan työkalut.

Konfliktissa piilee kuitenkin iso mahdollisuus hyvin käsiteltynä. Konflikti on hälytyssignaali, joka tuo huomion niihin asioihin, joita on tarpeen ratkaista ja voi näin johtaa yhteistyön lisäämiseen. Konfliktien kautta työyhteisön jännitteet voivat purkautua ja niitä käsiteltäessä on mahdollisuus oppia kuuntelemaan, kuulemaan ja ymmärtämään toisten mielipiteitä. Parhaimmillaan konfliktien käsittely rakentaa uudenlaisen luottamuksen työyhteisöön.

Haasteiksi konfliktien ratkaisussa Pintilä näkee erityisesti kolme asiaa. Joskus voi olla vaikea huomata hyvin pieniä signaaleja, jotka kertovat, että konfliktin riskit muhivat työyhteisössä. Konfliktin ratkaisukeinoista päättäminen ei myöskään aina ole helppoa. Ja viimeisenä vaan ei vähäisenä on tarvittavien muutostoimenpiteiden seurannan jääminen liian heikoksi.

Konfliktin ratkaisemiseksi Hippu Pintilä tiivistää muutaman seikan.

"Jos on tunne, että ”tähän ehkä pitäisi puuttua”, se yleensä tarkoittaa, että pitää todella puuttua. Eli kannattaa toimia mahdollisimman nopeasti, kun signaaleja havaitsee. Kun konfliktia lähdetään purkamaan, erilaisille näkemyksille pitää antaa tilaa. Oletukset ja puolueellisuus eivät kuulu konfliktinratkaisijan työkalupakkiin. Konflikti sisältää aina tunteita ja voimakkaitakaan ei pidä pelätä. Jos tuntuu että solmut eivät aukea, kannattaa hakea riittävän nopeasti tukea. Hyvä konfliktin ratkaisu on kuitenkin todellinen mahdollisuus työyhteisölle. Parhaimmillaan se on uudenlaisen yhdessä tekemisen alku."

WEBINAARITALLENNE

Konflikti työyhteisössä mahdollisuutena muutokseen

Webinaarista saat työkaluja konfliktien ennaltaehkäisyyn, ratkaisemiseen sekä niiden hyödyntämiseen muutoksessa. Webinaarissa pohditaan myös, miten luodaan työyhteisöön turvallisuutta ja jäsennetään erityyppisiä konflikteja.

Klikkaa ja katso webinaaritallenne

Konflikti työyhteisössä mahdollisuutena muutokseen -webinaarin palautteeseen vastanneista koki webinaarin hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi.