OUTPLACEMENT Oppeja muutosturvasta - 5 tärkeintä huomiota

Vuoden 2017 alusta työnantajille tuli kilpailukyky-sopimuksen myötä velvoite tarjota laajennettua muutosturvaa irtisanotuille, kun organisaatiossa työskentelee vähintään 30 henkilöä, irtisanomiset tapahtuvat tuotannollis- taloudellisista syistä ja irtisanotut ovat olleet vähintään 5 vuotta yrityksen palveluksessa. 

 

Muutosturvalla tarkoitetaan sitä, että irtisanotulle tarjotaan hänen kuukausipalkkansa arvolla koulutusta ja / tai valmennusta, joka edesauttaa henkilön työllistymistä. Monet yritykset ovat jo aiemmin vapaaehtoisesti tarjonneet irtisanotuille outplacement eli uudelleensijoittumisvalmennusta, mutta Kilpailukyky-sopimuksen myötä kaikkien kriteerit täyttävien organisaatioiden velvollisuudeksi tuli huolehtia koulutus-vastuusta.

Nyt reilun vuoden laajennetun muutosturvan kokemuksella, haluamme jakaa teille tärkeimmät oppimme. Mitä tulisi ottaa huomioon palveluita valittaessa? Kuka tai ketkä päättävät mitä palveluita tarjotaan? Mikä on olennaisinta irtisanotun kannalta? Miten HR voi helpottaa työtaakkaansa muutenkin hektisessä irtisanomistilanteessa?

 

1. KUMPPANILLA ON VÄLIÄ

Jos yrityksellä on jo olemassa oleva toimiva kumppanuus outplacement-valmennusta tarjoavan luotettavan kumppanin kanssa, kannattaa sparrailla asiasta heidän kanssaan. Kumppanilla on kokemusta ja näkemystä siitä, mikä olisi toimivin ratkaisu juuri tämän yrityksen tilanteessa. Jos tällaista kumppania ei vielä ole, on nyt hyvä aika etsiä sellainen.

2. JOUSTAVA YHTEISTYÖ VAPAUTTAA RESURSSEJA

On hyvä varmistaa, että valittu kumppani voi toimia tarvittaessa myös valmennusten koordinoijana huolehtien koulutusbudjeteista ja työllistämistä edistävän jatkokoulutuksen hallinnoinnista. Tällöin vastuu irtisanottujen henkilökohtaisista koulutuspoluista jää kumppanin hoidettavaksi. Se vapauttaa HR:n aikaa keskittyä jatkavasta henkilöstöstä huolehtimiseen.

3. HR:N OSAAMINEN ON KRIITTISTÄ 

Kokemuksemme mukaan HR:llä on yrityksessä parhaat edellytykset päättää mitä palveluita irtosanotuille tarjotaan. Ajatuksia on tietysti hyvä vaihtaa useiden tahojen kanssa, mutta HR:llä on näkemystä tarjonnasta ja ymmärrystä rekrytoinneista, urapoluista, ihmisten kehittymisestä ja oppimisesta sekä organisaation vastuullisuudesta ja yrityskuvasta.

4. EI KOULUTUSTA KOULUTUKSEN VUOKSI VAAN TUNNISTETTUUN TARPEESEEN

Parhaisiin muutosturva-kokonaisuuksiin päästään, kun mahdollisesta ammatillisesta koulutuksesta päätetään vasta outplacement-valmennuksen jälkeen. Irtisanottu pääsee outplacement-valmennuksessa pohtimaan omaa kokonaistilannettaan ja kirkastamaan ammatillista omakuvaansa ennen kuin päättää mahdollisista jatkokoulutuksista. Usein juuri tuo kirkastusvaihe on kriittisen tärkeää henkilön uudelleentyöllistymisen kannalta. Eikö meidän kaikkien olisi hyvä joskus pysähtyä pohtimaan: Mitä osaan? Mitä haluan tehdä tulevaisuudessa? Miten pääsen sinne?

5. TÄMÄKIN ON LUOTTAMUSPELIÄ

Loppujen lopuksi parhaat tulokset muutosturvan järjestämisessäkin saadaan, kun toimijoiden välillä vallitsee aito luottamus. Organisaatio luottaa siihen, että kumppani pitää huolta irtisanotuista arvostavalla mutta tavoitteellisella tavalla. Irtisanottu luottaa siihen, että hänelle on valittu paras mahdollinen työllistymistä edistävä valmennus ja ammattitaitoiset valmentajat sitä tuottamaan. Valmennusorganisaatio luottaa asiakkaan aitoon kumppanuuteen ja asiantuntemukseen heidän omassa liiketoiminnassaan. Ja ennen kaikkea irtisanottu luottaa valoisaan ammatilliseen tulevaisuuteen.

Parhaimmillaan hyvin hoidettu irtisanomistilanne ja muutosturva vahvistaa yrityksen työnantajamielikuvaa ja brändiä ja avaa irtisanotulle uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden työelämässä. Etkö sinäkin haluaisi työskennellä yrityksessä, joka tiukankin paikan tullen huolehtii vastuullisesti ihmisten pärjäämisestä? 

LUE LISÄÄ MUUTOSTURVASTA