POSTNORD JA VASTUULLISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Vastuullisen johtamisen kehittäminen tukee muutoksissa

PostNord toimii suhdanneherkällä logistiikka-alalla, jossa muutosten määrä ja tahti on lisääntynyt ja uudistumisen tarve on muuttunut jatkuvaksi. Yhteistyöstä AS3:n kanssa haettiin keinoja vastata entistä paremmin muutostilanteisiin, vahvistaa organisaation muutoskyvykkyyttä sekä uudistaa johtamiskulttuuria valmentavaan ja moderniin suuntaan. Tärkeä tavoite oli kehittää vastuullista johtamista, jossa valmentavalla otteella pystytään ratkaisemaan vaikeitakin tilanteita.

 

"Haluamme, että esihenkilöt pystyvät tukemaan henkilöstöä jatkuvassa muutoksessa ja viemään organisaatiota strategian kannalta oikeaan suuntaan, sanoo PostNordin HR Manager Jenni Saarela.

Tarve johtamiskulttuurin muutokselle resonoi vahvasti myös ylimmässä johdossa.

"Tällaiset hankkeet eivät voi onnistua ilman ylimmän johdon vahvaa tukea ja linkkiä strategiaan. Tarvitaan myös johdon esimerkkiä ja osallistumista", painottaa Saarela.

Työkaluja valmentavaan johtamiseen

AS3 räätälöi PostNordin tavoitteita tukevan esihenkilövalmennuksen kokonaisuuden. Se käynnistyi kick offilla, jonka teemana oli kestävä työura.

"Kestävä työura linkittyy vahvasti vastuullisuuteen, joka on meille kilpailutekijä. Esihenkilöt pääsivät oppimaan, miten keskustellaan motivaation, osaamisen ja hyvinvoinnin asioista, joita ei aina ole niin helppoa sanoittaa", kertoo Jenni Saarela.

Logistiikkatuotannon esihenkilöille järjestettiin lisäksi neljä työpajaa, joissa käsiteltiin valmentavaa johtamista, odotuksia ja tavoitteita, johtamiskulttuurin kehittämistä sekä haastavien tilanteiden hoitamista. Osallistujista muodostettiin treeniparit, jotka sparrailivat keskenään työpajojen välissä.

"Esihenkilöt saattavat kokea itsensä yksinäiseksi työssään. Kokeneetkin esihenkilöt näkivät tarpeen yhdessä pysähtymiselle; keskustelulle, pohdinnalle ja sparraukselle. Keskusteluissa tuli esiin erilaisia näkökulmia ja syntyi hienoja oivalluksia esimerkiksi siitä, miten esihenkilöt itse luovat johtamiskulttuuria arjessa", sanoo Saarela.

Jokaisella oli myös mahdollisuus saada henkilökohtaista coachingia esihenkilötyössä kehittymiseen ja myös työhyvinvoinnin vahvistamiseen.

"Coaching toimii silloin, kun valmennettava haluaa itse lähteä siihen mukaan ja ymmärtää sen vaativan itseltä panostusta. Johdon kannattaa rohkaista osallistumaan, mutta päätös on jokaisen oma ja prosessille täytyy järjestää aikaa omasta kalenterista."

 

”HR:n yksi tärkeimpiä tehtäviä on esihenkilöiden tukeminen. Kun esihenkilöitä on paljon eri tasoilla, aika ei meinaa aina riittää. On iso apu HR:lle, että voi käyttää ulkopuolista kumppania coachingiin.” Jenni Saarela, HR Manager, PostNord

Tukea irtisanomistilanteisiin niin esihenkilöille kuin irtisanottaville

Vastuullisen ihmisten johtamisen yksi tärkeä osa-alue on huolehtia ihmisistä niissä tilanteissa, kun tulee kyseeseen henkilövähennykset. Kun PostNordille tuli tarve organisaatiomuutokselle, AS3 toteutti Irtisanominen yksilöä arvostaen -työpajat esihenkilöille. Työpajojen tavoite on tukea esihenkilöitä ja HR:n edustajia irtisanomisiin valmistautumisessa ja luoda hyvät edellytykset hoitaa irtisanomiskeskustelu ammattimaisesti ja arvostaen.

"Irtisanomiskeskustelu on hirveän jännittävä ja vaikea hetki myös esihenkilöille. On tärkeää, että siihen saa tukea", sanoo Jenni Saarela.

Työntekijöille, joiden työsuhde oli päättymässä, tarjottiin yksilöllistä uravalmennusta. Sen tavoitteena oli tukea henkilöä siirtymään eteenpäin ja löytämään seuraava ura-askeleensa.

PostNordilla työsuhteen päättyminen halutaan hoitaa hyvin. Silloin ihminen kokee tulleensa asianmukaisesti kohdelluksi sekä tuntee, että hänestä välitetään.

"Kaikki lähtee yksilön arvostamisesta. Se näkyy konkreettisesti myös uudelleentyöllistymisen ja seuraavien elämänvaiheiden tukemisena", jatkaa Saarela.

Työtyytyväisyyskyselyssä parempia tuloksia

Esihenkilöiden valmentaminen ja johtamiseen panostaminen myös muilla tavoilla on näkynyt jo konkreettisesti työtyytyväisyyskyselyssä. Esihenkilöiden tulokset ovat parantuneet merkittävästi.

"Kyselyn väittämä ”Lähin esihenkilöni luo luottamuksellista ja avointa ilmapiiriä tiimissäni” parani edellisestä kyselystä peräti yhdeksän prosenttiyksikköä. ”Lähin esihenkilöni tuntuu välittävän minusta ihmisenä” puolestaan parani kahdeksan prosenttiyksikköä", kertoo Jenni Saarela.

Yksittäisten palautteiden mukaan irtisanomisia on hoidettu hyvin ja monet esihenkilöt ovat kokeneet vaikeiden tilanteiden hoitamisen aiempaa helpompana.

PostNordilla ollaan tyytyväisiä mutkattomaan yhteistyöhön AS3:n kanssa.

"AS3:n valmentajat osaavat tuoda teoriat käytäntöön kivalla tavalla. Valmennus on käytännönläheistä ja konkreettista. Sen taustalta löytyy kuitenkin aina vankka tutkimustieto ja faktat. Hyvät, käytännönläheiset työkalut ovat olleet valmennusten parasta antia. Kaikessa tekemisessä pystyn luottamaan siihen, että AS3 ottaa kopin ja syntyy hyvää jälkeä", sanoo Saarela.

Artikkelin kuva: AS3 kuvituskuva

Miten voisimme olla teidän organisaationne apuna?

Ota yhteyttä, keskustelemme kanssasi miellellämme lisää ratkaisuistamme!

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja tietojesi tallentamisen rekisteriimme. Käytämme tietojasi vain asiakasviestintään. Jos haluat perua suostumuksesi, ota yhteyttä.