LUONNONVARAKESKUS LUKE & JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN "Valmennuksesta vahva tuki johtoasemaan valituille"

Luonnonvarakeskus Luke uudisti organisaatiotaan ja määräaikaiset vastuutehtävät tulivat uudelleen haettaviksi. Yhteistyössä AS3 Finlandin kanssa suunniteltiin ja toteutettiin laaja-alainen valmennuskokonaisuus johtoasemassa toimivien tueksi ja halutun johtamiskulttuurin vahvistamiseksi.

Lukessa muutostilanne nähtiin luontevana ajankohtana toimintamallien uudistamiselle. Vastuuhenkilöille eli ohjelmajohtajille, tutkimuspäälliköille, tiimiesimiehille sekä ryhmäpäälliköille suunnatun valmennuskokonaisuuden tarkoituksena oli tukea uuden organisaation käynnistystä ja yhteistyötä matriisiorganisaatiossa. Lukelle oli hiljattain luotu uudet arvot, joihin perustuvaa johtamiskulttuuria haluttiin lähteä rakentamaan valmennuksen avulla. Tavoitteena oli myös luoda onnistumisen edellytyksiä kaikille vastuutehtäviin valituille.

"Muutos tarjosi herkullisen tilaisuuden päivittää, mitä esimerkiksi esihenkilötyö Lukessa tarkoittaa. Ilman johdon vahvaa sitoutumista se ei olisi onnistunut", sanoo Luken HR:n johtava asiantuntija ja tiiminvetäjä Mari Työranta.

Koska esihenkilörekrytoinneissa ei edellytetty aiempaa esihenkilökokemusta, Lukessa tunnistettiin tarve lähteä liikkeelle perehdyttämisestä.

"Halusimme antaa mahdollisuuden myös niille, jotka ovat kiinnostuneita esihenkilötyöstä ja siinä kehittymisestä. Panostimme uusien esihenkilöiden ja muiden vastuuhenkilöiden perehdytykseen, jotta he saisivat mahdollisimman hyvän alun työhönsä", kertoo toinen HR:n johtava asiantuntija Noora Salmisto.

Lukella oli kaikille vastuutehtäviin nimitetyille tärkeä viesti, jonka valmennus teki näkyväksi: Te ette ole tässä työssä yksin. Ajatuksena oli ennakoida niitä asioita, joissa vastuuhenkilöt tarvitsevat tukea ja kannustusta. Konkreettiset työkalut ihmisten kanssa toimimiseen sekä valmius avoimeen ja rakentavaan vuorovaikutukseen olivat siinä keskiössä.

Yhteiselle keskustelulle kannattaa raivata tilaa

AS3:n yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelema valmennuskokonaisuus käynnistyi Luken uuden johtoryhmän kick-offilla. Sen jälkeen lähes 100 esihenkilö- tai johtamisroolissa aloittanutta osallistui kaksipäiväiseen Luke Leaders -tilaisuuteen, jossa AS3:n coachit auttoivat luomaan pohjaa yhteistyölle matriisissa, pohtimaan arvoihin perustuvaa johtamista ja kasvattamaan ymmärrystä valmentavasta johtamisesta.

"Luke Leaders sai paljon kehuja. Se oli ensimmäinen kerta, kun kaikki vastuutehtäviin valitut henkilöt kokoontuivat yhteen keskustelemaan johtamisesta ja miettimään toimintamalleja", sanoo Työranta.

"Keskustelu oli aktiivista ja innostunutta. Luke Leaders onnistui hyvin kiteyttämään sen, mitä johtoryhmä oli lähtenyt rakentamaan jo aiemmin", toteaa Salmisto.

Luke Leadersin jälkeen vastuuhenkilöille tarjottiin Onnistu johtamisessa -pienryhmävalmennus, joka jakautui kolmen kuukauden ajanjaksolle. Ryhmissä keskusteltiin AS3:n coachin fasilitoimana johtamiskulttuurin uudistamisesta, toimivasta vuorovaikutuksesta ja palautteen antamisesta sekä johtajan roolista työyhteisön pelisääntöjen valvojana.

"Vertaiskeskustelun hyödyllisyys ja merkitys korostuivat palautteissa. Meillä dialogisuus kasvaa jatkuvasti ja tämä valmennuskokonaisuus varmasti tukee osaltaan moniäänisen keskustelun vahvistumista", sanoo Salmisto.

Pienryhmätyöskentelyn syventämiseksi osallistujat jaettiin sparrauspareiksi. Vertaiskeskustelu sai kokonaan uuden ulottuvuuden, kun oman parin kanssa pääsi sparrailemaan valmennuksen teemoja ja muita arjen tilanteita.

"Valmennuksessa oli hyödyllisintä työkalut ja ajatusmallit, joita voi soveltaa käytännön johtamis- ja esimiestilanteissa.” Luonnonvarakeskus Luke:n valmennettava

palautekyselyyn vastanneista oli erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen valmennukseen kokonaisuudessaan.

Valmennus perustuu tutkimustietoon

AS3 valikoitui Luken yhteistyökumppaniksi aiempien hyvien kokemusten perusteella. Valmennuskokonaisuus onnistui täyttämään korkeat odotukset.

"AS3 sai nopeasti kiinni siitä, mitä johto halusi. Ja osasi paketoida sen osallistujilta kiitosta saaneeksi kokonaisuudeksi. Valmennusta pidettiin kokonaisvaltaisena ja järjestelmällisenä. Osallistujat kokivat saaneensa konkreettisia työkaluja päivittäiseen johtamiseen ja omassa työssään kehittymiseen", sanoo Mari Työranta.

"Syvä asiantuntemus vakuutti. Erityisesti arvostan sitä tapaa, miten valmennus rakennettiin tutkimustiedon varaan", sanoo Noora Salmisto.

Valmennuksen päättymisestä on vain muutama kuukausi, joten sen vaikuttavuutta on vielä aikaista arvioida. Uudet vastuuhenkilöt saivat ilmeisesti tarvitsemiaan työkaluja, sillä valmennuksen jälkeen he eivät ole HR:n tukea juurikaan kaivanneet.

"Uudet esihenkilöt olisivat todennäköisesti ottaneet enemmän yhteyttä HR:ään, jos tätä valmennusta ei olisi ollut", sanoo Työranta.

"Uskon, että valmennus nopeutti vastuuroolin haltuun ottamiseen kuluvaa aikaa. Jos siihen olisi mennyt pidempi aika, niin työntekijät olisivat saattaneet olla tyytymättömämpiä", sanoo Salmisto.

"Meillä Lukessa on nyt ja on ollut aiemminkin loistavaa johtamista. Saadaan olla ylpeitä meidän porukastamme", hän toteaa lopuksi.

Valmennettavien palautetta - Mikä valmennuksessa oli hyödyllisintä?

”Vertaistuen saaminen sekä teoria toiminnan taustalle. Huomasi että omalle toiminnalle on jotain tutkittua tietoakin.”

”Toimintamallit vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen. Ryhmän pienuus mahdollista hyvin kokemusten ja näkemysten jakamisen.”

”Työkalut ja ajatusmallit, joita voi soveltaa käytännön johtamis- ja esimiestilanteissa.”

”Keskustelut ja niiden kautta oppien kokeilu, ymmärryksen syventäminen ja arkeen vieminen.”

”Valmennus tarjosi aidosti työkaluja jokapäiväiseen johtamiseen, mikä madaltaa kynnystä käydä rohkeasti käsiksi haastaviinkin tilanteisiin. Sekä koko ryhmän keskustelut että parikeskustelut sisälsivät paljon esimerkkejä, jotka selkeyttivät omaan johtamiseen liittyviä askarruttavia asioita.”

Artikkelin kuva: Luonnonvarakeskus Luke

LUONNONVARAKESKUS LUKEN VALMENNUSKOKONAISUUDEN TAVOITTEET

  • Tukea uusia johtajia työssään
  • Vahvistaa haluttua johtamiskulttuuria
  • Tuoda uusia näkökulmia toimivaan vuorovaikutukseen
  • Parantaa valmiuksia antaa palautetta ja puuttua epäaasialliseen käytökseen
  • Käyttäytymisen muuttaminen: Mikä tarkasti ottaen muuttuu ja miten sen teemme?
  • Mahdollisuus pysähtyä pohtimaan omaa johtamista
  • Vertaistuki ja hyvien käytäntöjen leviäminen

palautekyselyyn vastanneista oli erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen valmennuksesta saamaansa käytännön hyötyyn.

Miten voisimme auttaa sinun organisaatiotasi?

Keskustelemme mielellämme kanssasi lisää! Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin palaamme sinulle!

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja tietojesi tallentamisen rekisteriimme. Käytämme tietojasi vain asiakasviestintään. Jos haluat perua suostumuksesi, ota yhteyttä.