Johtoryhmän tiimicoaching

Tehokas johtoryhmä on jokaisen johtajan tärkein työkalu onnistuneessa johtamisessa. Strategiatyössä, päätöksenteossa ja päätösten toteutuksessa kaikissa tarvitaan erilaisia näkemyksiä ja yhteistä sitoutumista. Johtoryhmän toiminnan sujuvuus vaikuttaa organisaation kykyyn tehdä siltä odotettua tulosta!

McKinseyn 2020 tekemässä tutkimuksessa selvisi, että suurin osa johtajista ymmärtää, mitkä hyvin toimivan johtoryhmän avainelementit ovat. Kuitenkin samat johtajat kertovat, että johtoryhmissä ei läheskään aina toimita näiden periaatteiden mukaan. Esimerkiksi vain 40 prosenttia tutkituista johtajista koki, että heidän johtoryhmänsä panosti selkeään ja koordinoituun viestintään koko organisaatiolle.

Kun mietit rehellisesti omaa johtoryhmääsi, kuinka hyvin nämä avainasiat teillä ovat:

  • Kuinka selkeä, yhdessä sovittu rooli ja tehtävä johtoryhmällänne on?
  • Kuinka hyvin toimitte esimerkkinä organisaationne tavoittelemasta johtamiskulttuurista?
  • Kuinka selkeät yhteiset tavoitteet teillä on? Kuinka hyvin teette yhteistyötä näiden tavoitteiden eteen?
  • Kuinka tehokkaasti teette päätöksiä, jaatte tietoa johtoryhmässä ja viestitte keskeisille sidosryhmillenne?
  • Kuinka hyvin uudistatte osaamistanne ja näkemyksiänne sekä haastatte toisianne erilaisuudella?

Me AS3:lla autamme määrittelemään kunkin johtoryhmän tärkeimmät kehitysalueet ja lähdemme rakentamaan kanssanne johtoryhmää, joka toimii rohkeasti, avoimesti ja aktiivisesti tiiminä kohden yhteisiä tavoitteita!

EXECUTIVE TEAM DEVELOPMENT

Pysyviä tuloksia johtoryhmävalmennuksella

Samanaikaisten uudistusten myötä ACRE:lla tuli tarve terävöittää johtamista ja parantaa johtoryhmätyöskentelyä.

ACRE JA EXECUTIVE TEAM DEVELOPMENT
"Valmennuksen jälkeen johtoryhmässä ollaan oltu enemmän itseohjautuvia ja tekemiseen sitoudutaan aiempaa paremmin." Mikaela Stelwagen, HR-päällikkö, ACRE
"Luke Leaders sai paljon kehuja. Se oli ensimmäinen kerta, kun kaikki vastuutehtäviin valitut henkilöt kokoontuivat yhteen keskustelemaan johtamisesta ja miettimään toimintamalleja." Mari Työranta, HR:n johtava asiantuntija ja tiiminvetäjä, Luonnonvarakeskus Luke
JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

"Valmennuksesta vahva tuki johtoasemaan valituille"

Valmennuskokonaisuus johtoasemassa toimivien tueksi ja halutun johtamiskulttuurin vahvistamiseksi.

LUONNONVARAKESKUS LUKE JA JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

Miten voimme auttaa organisaatiotasi menestymään?

Ole yhteydessä, niin mietitään yhdessä teille paras ratkaisu!

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja tietojesi tallentamisen rekisteriimme. Käytämme tietojasi vain asiakasviestintään. Jos haluat perua suostumuksesi, ota yhteyttä.