KESTÄVÄT TYÖURAT BLOGISARJA 2/5 Yksilö oman työuransa ohjaimissa

AS3 tekee yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa tutkimusta kestävistä työurista. Projektin tutkijoina toimivat Anna-Maija Lämsä, Suvi Heikkinen ja Henna Tomperi. Keväällä ja alkukesästä 2020 haastattelimme 34 henkilöä heidän työurastaan ja kokemuksistaan sen muutoksissa. Kaikki haastateltavat olivat haastattelujen aikana tai juuri sitä ennen AS3:n valmennuksessa. Tässä blogisarjassa käsittelemme keskeisiä haastatteluissa esiin nousseita näkökulmia. 

”Pörssiyhtiöissä ihmisiä ja toimenkuvia vaihetaan, päivittäin tai viikottain, sen perusteella onko jostain ihmisestä enää mitään irrotettavaa yhtiölle.” Haastattelimme 34 äskettäin irtisanottua ja siksi uravalmennuksessa olevaa henkilöä syventääksemme ymmärrystä kestävistä työurista. Yllä oleva lainaus on haastateltavalta, joka koki jo irtisanomista edeltävien vuosien ajan olleensa vain pelinappula, jota työnantaja siirteli paikasta toiseen. Tällaisessa tilanteessa oma hallinnan tunne vähenee ja elämän isot asiat tuntuvat olevan täysin muiden ihmisten – tai epäinhimillisesti käyttäytyvien organisaatioiden – käsissä.

Onko sinun työurasi kestävä?

Työuran rakentumisen näkökulmasta toimintaympäristömme on muuttunut selvästi vaativammaksi. Ja siitä huolimatta – tai ehkä juuri siitä syystä – meistä jokainen on entistä enemmän vastuussa omasta urastaan. Vaikka kestävä ura ei ole koskaan yksin työntekijän vastuulla, keskitymme tässä blogitekstissä miettimään, mitä itse kukin meistä voi tehdä oman uransa kestävyyden vahvistamiseksi.

Kestävien työurien käsite itsessään tarjoaa työkalun tarkastaa säännöllisesti oman työn ja työuran tilannetta. Jotta meillä on resursseja rakentaa itsellemme kestävää työuraa, meidän pitää säännöllisesti varmistaa kolme asiaa:

  1. Pystynkö ylläpitämään ja kehittämään työhyvinvointiani tulevaisuutta ajatellen työskentelemällä tällä tavalla?
  2. Kehitänkö tulevaisuutta ajatellen tarvittavaa osaamista?
  3. Onko nykyinen työni minulle merkityksellistä ja motivoivaa?

Jos vastaa johonkin näistä kysymyksistä kieltävästi, kannattaa pysähtyä miettimään tilannetta tarkemmin. Meillä kaikilla on työssämme huonompia ja parempia päiviä, mutta isossa mittakaavassa näiden kolmen keskeisen elementin pitäisi työssä toteutua. Lisäksi niiden pitäisi olla keskenään tasapainossa; jatkuva oppiminen on tärkeää, mutta oppimisen vaatimukset eivät saa uuvuttaa meitä niin, että hyvinvointi kärsii.

”Äiti aina sano mulle, että hoida oma koulutus, niin ettet ole koskaan kestään riippuvainen, ja sillä tiellä ollaan.” Kestävät työurat -tutkimuksen haastateltu

Asenteella on väliä

Kestävän työuran tutkimus tarjoaa myös muita konkreettisia työkaluja oman uran jatkuvuuden ja kestävyyden vahvistamiseksi. Tiedämme esimerkiksi, että yksilön asenne ja osaaminen ovat keskeisessä asemassa, kun uralla tulee vastaan haastavia tilanteita ja epäjatkuvuuskohtia. Tutkimuksissa on todistettu avoimuuden uusille kokemuksille olevan yksi tekijä, joka tukee kestävän työuran rakentamista. Myös Carol Dweckin esittelemän kasvun ajattelutavan on havaittu tukevan kestävän työuran rakentumista.

Kun yksilö hakee aktiivisesti uusia kokemuksia ja lähestyy niitä oppimismahdollisuuksina – niin kuin kasvun ajattelutavan mukaan teemme – hän kasvattaa jatkuvasti osaamistaan ja pystyy usein kääntämään haastavatkin tilanteet oppimismahdollisuuksiksi. Yksi haastateltavamme kertoo oppimismyönteisen asenteen syntyneen jo nuoruudessa: ”Se, mitä mä halusin tehdä, niin mä halusin niinku kouluttaa itteni, jotta mä olen itsenäinen. Äiti aina sano mulle, että hoida oma koulutus, niin ettet ole koskaan kestään riippuvainen, ja sillä tiellä ollaan. Mä halusin hyvän koulutuksen ja sit oman ammatillisen uran, ja olen lähtenyt ihan omille poluille ammatillisesti.”

Aktiviinen toimijuus vie eteenpäin

Tietoisuus omasta asenteesta ja oman asenteen kehittäminen ovat siis tapoja vahvistaa oman uran kestävyyttä. Tämän lisäksi on olemassa myös muita työkaluja, jotka auttavat reflektoimaan omaa työuraa ja ottamaan siitä vastuuta. Uratarinat ovat yksinkertainen ja tutkimuksissakin toimivaksi havaittu tapa hahmottaa oman uran kehittymistä. Oman uratarinan kirjoittaminen, piirtäminen tai kertominen auttaa menneen hahmottamisen lisäksi usein myös omien tulevaisuuden tavoitteiden kirkastamisessa.

Yksi tapa kehittää omaa työtä ja työuraa konkreettisesti on työn ja uran tuunaaminen. Kun selvittää itselleen, mitä halua, ja etsii aktiivisesti mahdollisuuksia, useimmilla meistä on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työmme sisältöön ja uramme suuntaan kuin itse ymmärrämmekään. Valcour antaa hyvän esimerkin kestävän työuran rakentamisesta ja oman työuran tuunaamisesta tässä Harvard Business Review’n artikkelissa. Tärkeintä on pysyä tietoisena oman työn ja työuran tilanteesta, ja toimia proaktiivisesti ja rohkeasti.

Paras tapa varmistaa oman työuran kestävyys on pysähtyä miettimään oman työn ja työuran tilaa säännöllisesti. Joskus voi olla, että omat voimavarat ja osaaminen eivät siihen riitä. Tällainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi elämäntilanteen muutoksessa, irtisanomistilanteessa tai motivaation hitaan laskun tuloksena. Silloin kannattaa hakea apua uracoachingin ammatilaiselta.

Blogin kuvat: AS3 kuvituskuvia