KESTÄVÄT TYÖURAT BLOGISARJA 4/5 Valmentava johtaja mahdollistaa kestävät työurat

AS3 tekee yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa tutkimusta kestävistä työurista. Projektin tutkijoina toimivat Anna-Maija Lämsä, Suvi Heikkinen ja Henna Tomperi. Keväällä ja alkukesästä 2020 haastattelimme 34 henkilöä heidän työurastaan ja kokemuksistaan sen muutoksissa. Kaikki haastateltavat olivat haastattelujen aikana tai juuri sitä ennen AS3:n valmennuksessa. Tässä blogisarjassa käsittelemme keskeisiä haastatteluissa esiin nousseita näkökulmia. 

Kestävä työura on ura, joka joustaa ihmisten erilaisten elämäntilanteiden mukaan. Missään vaiheessa kestävällä työuralla ei käytetä pitkäaikaisesti enempää voimavaroja kuin työkyvyn kannalta on järkevää. Osaaminen riittää nykyiseen työhön mutta samalla päivittyy jatkuvasti tulevaisuutta ajatellen. 

Harva meistä pystyy täysin itsenäisesti ja yksin huolehtimaan tällaisesta tasapainosta jatkuvien muutosten ja myllerrysten keskellä. Mitä haastavampi tilanne on, sitä enemmän yleensä tarvitsemme tukea, jotta pystymme pysähtymään ja miettimään oikeita ratkaisuja sen sijaan, että vain yritämme juosta nopeammin. Valmentava johtaminen johtamistyylinä on erinomainen tapa tukea yksilöitä oman työuransa kestävyyden varmistamisessa. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa käytännössä?

Valmentava johtaja kannustaa ja haastaa jatkuvaan kehittymiseen

Valmentavalla johtamisella viitataan yleisesti johtamistapaan, jossa tärkeänä elementtinä on tukea yksilön omaa kykyä ratkaista omaan työhönsä ja sen tekemiseen liittyviä ongelmatilanteita. Valmentava esihenkilö on läsnä, kuuntelee, antaa ihmisen kirkastaa ajatteluaan puhumalla sitä eri näkökulmista auki. Valmentava esihenkilö voi kysyä ja antaa palautetta, ja siten laajentaa yksilön omaa näkemystä tilanteesta. 

Urakeskustelujen näkökulmasta valmentaminen on useimmiten luontevin tapa käydä keskustelua. Koska työuran isojen päätösten pitää perustua henkilön omalle arvomaailmalle, tavoitteille ja motivaatiolle, esihenkilön ei pidäkään esittää hänelle valmiita ratkaisuja. Monessa organisaatiossa tavoite- tai kehityskeskusteluista tulee helposti ”pakkopullaa”, joka suoritetaan täyttämällä lomake, jotta HR olisi tyytyväinen. Parhaimmillaan kehityskeskustelu on säännöllinen mahdollisuus pysähtyä ottamaan etäisyyttä arjen työhön sekä miettiä työtä ja uraa laajemmasta perspektiivistä. Esihenkilöillä on mahdollisuus pysäyttää tiimiläisensä säännöllisesti miettimään, kuinka hyvin nykyinen työ vastaa hyvinvoinnin, osaamisen ja motivaation näkökulmasta nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin – ja miettimään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa korvaavia toimenpiteitä, jos näin ei ole. Vaikeistakin asioista olisi tärkeää puhua ajoissa ennen kuin niistä tulee liian isoja käsiteltäviksi!

Itse urakeskustelujen lisäksi valmentava johtaminen tukee usein myös jokapäiväisessä arjessa kestävän työuran rakentumista. Valmentava johtaminen antaa tilaa jatkuvalle oppimiselle ja siten tukee työssä oppimista ja osaamisen ylläpitämistä tulevaisuutta ajatellen. Vuonna 2020 tehdyissä tutkimushaastatteluissamme yksi haastateltava sanoittaa hyvin vahvasti, kuinka erilaista tukea hän oli saanut työuransa rakentumiselle eri esihenkilöiltä: ”Se auttoi todella paljon, kun sai jatkuvaa palautetta esimieheltä. Se jotenkin kasvatti omaa luottamusta omaan työhön, koska sä tiesit et sä saat sitä palautetta koko ajan. Samalla kynnys tehdä isompiakin ratkaisuja omissa asiakkuuksissa kehittyi.

Valmentava johtaminen tukee työhyvinvointia

Osaamisen kehittämisen lisäksi johtamistyyli voi vaikuttaa myös muihin kestävän työuran elementteihin: hyvinvointiin ja motivaatioon. Sama haastateltava kommentoi toista esihenkilöä näin: ”Toinen esimies, joka oli ehkä vähän enemmän sellainen mikromanageeraaja, että oli tosi tiukat rajat ja tavat, miten olisi pitänyt tehdä työtä, niin silloin huomasin, et olin ehkä enemmän kuormittunut, et tuntu, et ei oikein pääse viikonloppunakaan tai ilta-aikaankaan irti niistä työasioista. Kun tämä vaihtui pois taas toiseen esimieheen, niin huomasin ihan selkeesti, et pystyy jotenkin taas hengittää ja tuntui taas siltä, että löytää työn ja muun elämän tasapainon takaisin.”

Valmentavasta johtamisesta puhutaan nykyään paljon sopivana tapana johtaa asiantuntijoita nopeasti muuttuvassa maailmassa; kenelläkään ei ole yksin ratkaisuja nopeasti eteen tuleviin uusiin haasteisiin, vaan niiden ratkaisemiseen tarvitaan kaikkien osaamista. Samalla kun valmentava johtaminen tukee organisaatioiden toimintaa haastavassa toimintaympäristössä, se myös vahvistaa yksilöiden kykyä ja voimavaroja ottaa vastuuta omasta kehittymisestään ja työurastaan.

VALMENTAVA JOHTAMINEN -ESIMIESVALMENNUS

AS3 tarjoaa ryhmävalmennuksia mm. johtajuuden ja esihenkilötyöskentelyn kehittämiseen. Valmentavaan johtajuuteen keskittyvässä valmennuksessa tutustutaan valmentajan ajatusmaailmaan ja ydintaitoihin sekä harjoitellaan valmentamista käytännössä. Lisäksi osallistujat pääsevät miettimään missä tilanteissa valmentava ote toimii parhaiten ja missä tilanteissa kannattaa käyttää jotakin muuta johtamistapaa.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää AS3:n valmennuksista, laita meille viestiä ja olemme sinuun yhteydessä!

Jätä yhteydenottopyyntö

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja tietojesi tallentamisen rekisteriimme. Käytämme tietojasi vain asiakasviestintään. Jos haluat perua suostumuksesi, ota yhteyttä.