muutosturva 2017 Työnantaja - ota kaikki irti laajennetusta muutosturvasta

Vuoden alussa voimaan astunut muutosturvauudistus tarkoittaa, että työnantajat ovat – tietyin reunaehdoin - velvollisia tarjoamaan irtisanotuille työntekijöilleen valmennusta heidän kuukausipalkkansa arvoisella summalla. Summa ei ole ihan pieni panostus - miten sinä työnantajana voit varmistaa, että tarjoamasi valmennus tai koulutus on mahdollisimman arvokasta teille molemmille? 

Monelle työnantajalle tämä tarkoittaa, että valmennusta tarjotaan työntekijöille ensi kertaa tai siihen laitettava panostus kasvaa merkittävästi. Leena Airola, AS3, Partner
Hyppäävä hahmo vuorilla coaching

Uusi kilpailukykysopimus on sorvattu viime vuoden aikana valmiiksi ja nyt sen muutokset alkavat näkyä myös käytännössä. Meille AS3:lla erityisen kiinnostavaa on niin kutsutun muutosturvan uudistuminen. Käytännössä muutosturvan uudistuminen tarkoittaa, että tämän vuoden alusta alkaen jokainen yli 30 henkilöä työllistävä työnantaja on velvollinen tukemaan YT-neuvotteluiden yhteydessä irtisanottavia työntekijöitään työllistymistä edistävällä valmennuksella tai koulutuksella. Tuen suuruus on työntekijän kuukausipalkka tai yrityksen toimipisteen keskimääräinen kuukausipalkka riippuen siitä kumpi on korkeampi.

Uusi muutosturva myös velvoittaa työnantajia sisällyttämään yrityksensä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan ne periaatteet, joiden mukaisesti työnantaja hankkii tätä valmennusta tai koulutusta. Eli vaikka YT:t eivät olisikaan edessä juuri nyt, työnantajien on tehtävä ainakin jonkinlaisia päätöksiä sen suhteen, millaista koulutusta tai valmennusta he aikoivat tarjota, ja millaisin periaattein.

Monelle yritykselle tämä ei tuo suurta muutosta – irtisanomisia varten on jo selkeä outplacement-politiikka, joka on sisällytetty henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan vuosia. Yhtä monelle tämä voi tarkoittaa, että valmennusta tarjotaan työntekijöille ensi kertaa tai siihen laitettava panostus kasvaa merkittävästi. Kiinnostavaa on myös, että vaikka valmennusta tarjotaan kaikille, voi sen arvo vaihdella työntekijästä riippuen – puhumattakaan työntekijöiden tarpeista, jotka voivat olla hyvinkin erilaisia. Siksi halusinkin nostaa tässä tekstissä esille kolme minusta tärkeää asiaa, joita kannattaa pohtia uutta henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa rakentaessa: 

1. Tarjoa räätälöintimahdollisuuksia valmennukseen

Erityisen hienoa uudessa muutosturvassa on mielestäni se, että se jättää paljon mahdollisuuksia irtisanotuille tarjottavan tuen yksilölliseen räätälöitiin. Tukea voidaan käyttää paitsi työnantajan tarjoamaan valmennukseen, myös vaikkapa työntekijän itse hankkimaan koulutukseen. Myös työllistymistä edistävää valmennusta on hyvin monenlaista - aina hyvinkin käytännönläheistä CV:n teosta syvälliseen urapohdintaan.

Me AS3:lla uskomme, että muutosturvaan tehty panostus kannattaa suunnitella siten, että tarjottavan valmennuksen sisältö joustaa yksilön tarpeiden mukaan - näin rahalle saadaan paras vastine ja kaikki hyötyvät.

2. Tarjoa tukea myös urasuunnitteluun

Olen työskennellyt jo yli 10 vuotta uudelleensijoittumisvalmennusten parissa ja tavannut satoja irtisanottuja ja irtisanoutuneita. Oman kokemukseni mukaan on todella tärkeää haastaa uutta työtä etsiviä todella tarkastelemaan omaa tilannettaan syvällisesti: Mitä haluan? Mitä osaan? Mikä tuottaa lisäarvoa?

Tämä voi kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta pysähtyminen irtisanomisen aiheuttaman tunnekuohun keskellä ei ole helppoa – varsinkaan yksin. Siksi räätälöintimahdollisuudet tarvitsevatkin kaverikseen mahdollisuuden tukea työntekijää jo heti hänen valmennuksensa alkuvaiheessa miettimään, mihin hän haluaa valmennuksensa tai koulutuksensa käyttää. Tuki voi tulla yrityksen sisältä tai kuulua toteutettavaan valmennuspakettiin.

3. Mieti miten kehittää tulevaisuuden työelämän avaintaitoja

Olen mukana Sitran Tulevaisuuden työpaikka hankkeessa ja siellä olemme käyneet aktiivista keskustelua siitä, miten työelämä muuttuu ja minkälaisia taitoja tulevaisuudessa tarvitaan.

Substanssiosaamisen lisäksi esiin ovat nousseet mm. muutosketteryys, uteliaisuus oppia uutta, ongelmaratkaisutaidot ja innovatiivisuus. Meidän pitäisi osata siis johtaa itseämme, niin tekemistämme, kuin ajatteluamme, jotta kohdistamme voimavaramme järkevästi, voimme hyvin ja teemme tuottavaa työtä. Nämä taidot ja niiden kehittäminen on myös jotain, mitä kannattaa pitää mielessä valmennusmahdollisuuksia suunnitellessa.

Laajennettu muutosturva antaa nyt yhä useammalla mahdollisuuden ottaa työuran muutos omiin käsiin ja hakea tukea itselle kriittisiin osa-alueisiin – ota siitä kaikki hyöty irti.

Kirjoittaja Leena Airola on AS3:n partneri ja hän on työskennellyt Outplacement-palveluiden parissa jo 12 vuotta.