omaa unelmaa toteuttamaan Työuran loppuvaiheessa Muutosvalmennuksen konkari lähtee täysin purjein uutta kohden

Valmentaminen, coaching ja muutosten läpi luotsaaminen on ollut senior coach Merja Lairilan työn ydintä AS3:n palveluksessa viidentoista vuoden ajan. Sitä ennenkin työelämän vaihtuvat tuulet ovat olleet eri HR rooleissa toimineen tekijän arkea. Nyt edessä on oma siirtymä ja on hyvä hetki peilata muutosta ja siirtymävaihetta sekä yksilön että organisaatioiden kannalta.

- Aika monet purjehtijat hellivät unelmaa päästä sille ”oikealle pitkälle reissulle”. Niin mekin puolisoni kanssa. Ajatus lähti liikkeelle jo muutama vuosi sitten, mutta väliin tuli pandemia, joka siirsi unelman toteutusta. Nyt se kuitenkin tapahtuu, purjeet nostetaan vihdoin ja matka suuntautuu avarammille merille.

Merja kertoo, että tunnistaa omassakin tilanteessa sen, mikä kuuluu jokaiseen isoon muutokseen, suunniteltuunkin sellaiseen. Innostuksen, helpotuksen ja irti päästämisen ilon rinnalla on välillä läikähdellyt myös epäröintiä ja epävarmuuksien pohdintaa.

- Suunnitelma on olla vuoden verran matkalla ja sitten kotiinpaluun jälkeen katsoa rauhassa, mitä haluan tehdä. Matkan etenemisen ja elämän suhteen valitsemme tulevat etapit sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä. Juuri nyt eläköityminen tuntuu vielä etäiseltä, mutta vuoden aikana selkiää kyllä, mitä se omalla kohdalla käytännössä tarkoittaa.

Merja kokee tekevänsä nyt sen, mitä toivoisi ja suosittelisi muillekin 60 plus ikäluokan ihmisille.

- Meidän ikäpolvemme kuuntelee vielä liiankin paljon ympäristöä omien toiveiden ja tarpeiden sijaan. Olisi tosi tärkeä myös työuran loppuvaiheessa miettiä, mitä haluan vielä tehdä, mitä saavuttaa ja minkälaisia unelmia toteuttaa. Olisi hyvä nähdä, että ainoa vaihtoehto ei ole täydestä vauhdista äkkipysäytys. Osa- ja määräaikaiset ratkaisut mahdollistavat nykyään paljon eri vaihtoehtoja.

Organisaatioille Merja heittää haasteena sen, että ”seniorisiirtymää” voitaisiin helpottaa joustavuudella ja vahvemmalla työn räätälöinnillä. Kun työuria halutaan pidentää, olisi tärkeä muistaa, että jaksava ja motivoitunut työntekijä on tuottavampi myös työuran loppuvaiheessa ja vastuulliseen johtamiseen kuuluu myös eri elämänvaiheiden huomioon ottaminen ja läpi vienti.

- Työnantajilla olisi iso mahdollisuus lähellä eläkeikää olevien sparrauksessa. Jos ihminen pääsee tekemään eräänlaista työelämän tilinpäätöstä ja tarkastelemaan omia saavutuksiaan ja osaamistaan, siitä hyötyvät kaikki. Tyytyväinen ja arvostettu ihminen siirtää paremmin hiljaista tietoa eteenpäin, perehdyttää motivoituneena ja auttaa uusia tekijöitä paremmin alkuun. Tämä synnyttää väistämättä nopeammin hyvää tulosta, kaikille. Jopa yhteiskunnalle, koska eläkkeelle siirtyminen ei silloin tarkoita tipahtamista vaan tietoista siirtymistä uuteen vaiheeseen, jossa omia vahvuuksia ja osaamista osaa yhä käyttää, vaikka tekeekin sen eri ympäristössä. Todennäköisyys hyvinvointiinkin on silloin suurempi, joka on suoraan myös yhteiskunnallista kustannussäästöä.

 

Tärkeää on ollut, että pystyin pidemmän ajan kuluessa siirtämään ja perehdyttämään ihmisiä töihini, joten tuntuu ettei asioita jäänyt kesken. Läksiäismuistamisissa ja juhlistamisessa koin myös arvostusta, joka on kaikille myös tässä uran vaiheessa tärkeää. Merja Lairila

Koska työelämän muutokset ovat olleet Merjan työn arkipäivää, näkemystä niistä on väistämättä konkarille kertynyt.

- Viime vuodet erityisesti ovat osoittaneet, että työelämässä suurin muutos on ollut muutosten valtava nopeutuminen. Meiltä vaaditaan entistä enemmän todella nopeaa adaptoitumista uuteen. Vaikka itse olenkin saanut elää työkulttuurissa, jossa saavutuksia ja projektien päättymisiä muistetaan myös välillä pysähtyä juhlimaan, tiedän että näin ei todellakaan kaikkialla ole. Se olisi kuitenkin vauhdin keskellä todella tärkeää, koska siitä syntyy myös tunne, että on saatu asioita valmiiksi ja päästään paremmin taas johonkin uuteen kiinni.

Omia saavutuksia Merja ei ole vielä ehtinyt täysin pysähtyä miettimään, mutta viime kuukausien aikana reflektointia omasta urasta on kuitenkin tullut tehtyä ja tulevan vuoden aikana matka jatkuu myös sen teeman parissa.

Kun konkari miettii omaa muutostaan, mikä siinä on ollut sellaista, joka voisi olla vinkkinä muillekin?

- Tärkeää on ollut, että pystyin pidemmän ajan kuluessa siirtämään ja perehdyttämään ihmisiä töihini, joten tuntuu ettei asioita jäänyt kesken. Läksiäismuistamisissa ja juhlistamisessa koin myös arvostusta, joka on kaikille myös tässä uran vaiheessa tärkeää. Ehkä se suurin irti päästämistä helpottava ja riemastuttava asia kuitenkin on, että lähden toteuttamaan yhtä unelmaani. Uskon, että uskallus toteuttaa omia unelmia on tärkeimpiä eteenpäin vieviä ja kantavia voimia meille kaikille, työssä ja elämässä.

AS3 kiittää lämpimästi Merjaa ja toivottaa suotuisia tuulia uuteen elämänvaiheeseen. Merjan tarinan kirjoittaja Johanna Muuraiskangas toteaa: Ottaessani vastaan osan Merjan tehtävistä, sain konkreettisesti kokea, miten hyvä perehdytys ja lähtijän kannustava asenne vaikuttaa. Muutoksen konkari toimi kuten on valmentanut.