Vastuullinen ihmisten johtaminen Kuinka pysyä oikealla polulla epävarmuuden keskellä?

Maailma tarjoaa meille tällä hetkellä yllätyksiä ja odottamattomia tilanteita reippaalla kädellä. Meidän jokaisen – ihmisten, organisaatioiden ja yhteiskuntien – murroskyvykkyyttä koetellaan toden teolla. Mihin voimme uskoa? Mihin kiinnittyä tässä myllerryksessä? Kuinka pärjätä ja menestyä murroksessa?

Jos kuljet oikealla polulla ja haluat jatkaa kulkua eteenpäin, jossain vaiheessa tulet varmasti pääsemään eteenpäin - If you are walking down the right path and you are willing to keep walking, eventually you’ll make progress. Barack Obama

Tässä tilanteessa arvot, eettisyys ja vastuullisuus nousevat entistä tärkeämmiksi. Ne ovat tienviittoja, jotka auttavat meitä tietämään, milloin olemme oikealla polulla. Ne näyttävät meille suuntaa, kun polku näyttää katoavan epävarmuuden usvaan. Ne luovat vakautta ja uskoa tulevaan isojenkin epävarmuuksien keskellä. Silloin kun ei voida tarkkaan kertoa, minne olemme menossa, nämä tienviitat auttavat isojakin joukkoja ihmisiä kulkemaan samaan suuntaan.

Historiasta tiedämme, että arvomme joutuvat toden teolla koetukselle juuri haastavissa tilanteissa. On helppo tehdä arvopohjaisia päätöksiä, kun hyvästä seuraa kaikille hyvää. Tällä hetkellä monessa organisaatiossa mietitään, millaisia päätöksiä maailmantilanne edellyttää ja millaisille tienviitoille päätökset perustetaan. Monella on edessään todellinen dilemma; joudutaan valitsemaan vaihtoehdoista, joista mikään ei merkitse vain positiivisia asioita.

Juuri nyt onkin tärkeää tehdä päätöksiä, jotka tämänhetkisen tilanteen selvittämisen lisäksi pitävät meidät pitkällä tähtäimellä oikealla polulla. Päätöksiä, jotka eivät vie uskottavuutta vuosien aikana rakennetulta luottamukselta organisaation vastuulliseen toimintaan. Vastuullisen ihmisten johtamisen periaatteet tarjoavat yhden mallin, joka auttaa organisaatioita löytämään tienviittoja kohden kestävää menestystä yhä epävarmemmassa maailmassa. Myös ihmisten johtamisessa vastuullisuus näkyy erityisesti haastavissa tilanteissa. Organisaatiotasolla kyse voi olla vaikkapa siitä, kuinka avoimesti ja osallistavasti haastavia tilanteita käsitellään ja niistä viestitään. Yksilötasolla vastuullisuus voi taas näkyä esimerkiksi siinä, kuinka tuetaan motivaatiota, hyvinvointia ja osaamisen päivittämistä, kun yksilön omat voimavarat eivät siihen murroksen keskellä riitä. Vastuullista ihmisten johtamista on tukea kestävää menestystä niin yksilöille kuin organisaatiollekin.

Tällaisena aikana tuntuu vaikealta puhua menestymisestä. Tässä hetkessä haluamme vain rauhoittaa maailmantilanteen ja tarjota turvallista arkea tavallisille ihmisille niin Suomessa kuin maailmallakin. Organisaatioiden menestyminen on kuitenkin yksi keskeinen tapa pitää arjen pyörät pyörimässä – sekä osoittaa konkreettisesti, kuinka länsimainen demokraattinen tapa toimia kestää myös epävarmuutta menettämättä toimintakykyään. Enemmän kuin koskaan, juuri nyt on tärkeää rakentaa yhdessä kykyä selvitä murroksissa. Nyt on tärkeää, että pysymme oikealla polulla ja uskomme, että tekemällä pieniä oikeita asioita tässä hetkessä jossain vaiheessa myös isot oikeat asiat etenevät.

AS3 – Murrosmenestystä*

 

*Murroksella tarkoitamme yksilön tai organisaation kohtaamaa muutosta, käännettä, epäjatkuvuuskohtaa tai töyssyä. Me AS3:lla autamme kääntämään näiden vaikutuksia uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia avaavaan asentoon ja näin yksilöitä, organisaatioita ja yhteiskuntaa menestymään.

Vastuullinen ihmisten johtaminen -kysely

AS3 selvitti vuonna 2021 vastuullisen ihmisten johtamisen tilaa suomalaisissa organisaatioissa. Lue, kuinka tärkeänä se nähdään ja mitä organisaatioissa sen eteen tehdään.

KLIKKAA RAPORTTIIN