VASTUULLINEN IHMISTEN JOHTAMINEn -kysely Testaa organisaatiosi tilanne raportin ja työkalujen avulla

Vastuullisuudesta on tullut keskeinen osa organisaatioiden strategioita, kilpailukykyä ja toimintatapoja. Organisaation sisäisessä toiminnassa tämän ajattelun ytimessä on vastuullinen, kestävä ihmisten johtaminen. Kuinka johdonmukaisesti teidän organisaationne johtaminen, kulttuuri ja toimintamallit tukevat vastuullista ihmisten johtamista?

Vastuullisuuden merkitys organisaatioissa on jatkuvassa kasvussa. Maailmalla esimerkiksi EY:n vuonna 2021 tekemässä selvityksessä 80 % toimitusjohtajista arvioi, että heidän organisaationsa tulee ottamaan enemmän sosiaalista ja ympäristöön liittyvää vastuuta seuraavien viiden vuoden aikana. Täällä Suomessa Aalto-yliopiston vuonna 2020 toteuttamassa suuryritystutkimuksessa vastuullisuus nousi vahvasti esiin. Huomattava osa tutkimukseen osallistuneista organisaatioista kertoi tehtäväkseen ratkoa isoja yhteiskunnallisia ongelmia. Aivan puhtaasti arvopohjalta yritykset eivät kuitenkaan toimi – yli 90 % niistä uskoo, että vastuullisuudesta on tulossa entistä suurempi kilpailutekijä. Kun vastuullisuudesta tulee osa organisaation tehtävää, myös vastuullinen ihmisten johtaminen saa uudenlaisen arvon. Vastuullisesta ihmisten johtamisesta (sustainable leadership) löytyy kasvava määrä tietoa. Siitä voidaan puhua yksittäisten johtajien toiminnan tai ominaisuuksien kautta tai koko organisaation ominaisuutena. Monenlaisen – ja osin varsin sekavankin tiedon keskellä halusimme selvittää, missä suomalaiset organisaatiot ovat suhteessa vastuulliseen ihmisten johtamiseen. 

Kesän ja syksyn 2021 aikana haastattelimme 44 kokenutta HR-ammattilaista heidän näkemyksistään ja kokemuksistaan omissa organisaatioissaan. Valitsimme haastateltavamme AS3:n verkostoista niin, että he edustivat hyvin erilaisia organisaatioita – ennen kaikkea yritysmaailmasta mutta myös julkiselta puolelta. Myös organisaatioiden tilanteet ja haastateltavamme olivat erilaisia. Erityisen arvokkaana pidämme sitä tapaa, jolla useimmat haastateltavamme avoimesti kertoivat omista näkemyksistään organisaatiotaan koskien. 

MITÄ ON VASTUULLINEN IHMISTEN JOHTAMINEN?

  • Ihmisten johtamisen strategioita ja käytäntöjä, jotka mahdollistavat taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien tavoitteiden saavuttamisen tasapainossa keskenään.
  • Tärkeitä ovat positiiviset, pitkäntähtäimen tavoitteet niin organisaatiolle kuin sitä ympäröivälle yhteiskunnalla.
  • Haastavissakaan tilanteissa ei tyydytä pikavoittoihin.
  • Samalla pyritään varmistamaan, että toiminnasta ei aiheudu ei-toivottuja sivuvaikutuksia.
  • Vastuullisen ihmisten johtamisen tavoitteet liittyvät useimmiten ihmisten oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, työntekijöiden osaamisen kehittämisen ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä avoimeen vuorovaikutukseen ja osallistamiseen.

Suomalaisista suuryrityksistä uskoo, että vastuullisuudesta on tulossa entistä suurempi kilpailutekijä.*

Lataa lisätietoa ja työkaluja

Vastuullinen ihmisten johtaminen -kyselyn loppuraportti

Raportissa käymme läpi kyselyn tulokset ja ennen kaikkea tulosten perusteella rakentamaamme Vastuullisen ihmisten johtamisen kypsyysmallia. Raportti on kirjoitettu käytännöläheisesti ja olemme pyrkineet tarjoamaan konkreettisia esimerkkejä erilaisista organisaatioista. Raportin tavoitteena on toisaalta antaa mahdollisimman selkeä kokonaiskuva siitä, mitä vastuullinen ihmisten johtaminen Suomessa juuri nyt on, ja toisaalta kannustaa lukijaansa miettimään oman organisaationsa nykytilannetta ja mahdollisia kehitystavoitteita.

Työkalu oman organisaation kypsyyden mietintään

Loppuraportin tueksi olemme luoneet konkreettisen työkalun, jonka avulla voi pohtia oman organisaation 1) strategiaa ja tavoitteita, 2) kulttuuria, asenteita ja arvoja sekä 3) prosesseja, rooleja ja toimintatapoja suhteessa vastuulliseen ihmisten johtamiseen. Työkalussa esiin nousevat elementit ja toimenpide-ehdotukset on kerätty haastatteluaineistostamme ja vastuullisen johtamisen tutkimuksista.

Työkalu oman työuran kestävyyden pohdintaan

Yksi keskeinen osa vastuullista ihmisten johtamista on työntekijöiden tukeminen kestävän työuran rakentamisessa. Jatkuvien muutosten keskellä mikään organisaatio ei voi luvata ikuista työuraa työntekijöilleen, mutta vastuulliset toimijat tukevat ja kannustavat työntekijöitään kehittämään omia valmiuksiaan rakentaa itselleen kestävää työuraa. Tämä yksinkertainen työkalu auttaa tässä.

*Lähde: https://mb.cision.com/Public/13697/3012079/9b0f0b86447b0633.pdf

Täydennä tämä lomake ja lataa itsellesi kyselymme loppuraportti ja työkalut:

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja tietojesi tallentamisen rekisteriimme. Käytämme tietojasi vain asiakasviestintään. Jos haluat perua suostumuksesi, ota yhteyttä.