kuinka sopeudumme muutoksiin? Sisäiset muutosprosessit

Kaikissa AS3:n valmennuksissa hyödynnetään ihmisen sisäisen muutosprosessien ymmärrystä. Sisäiset muutosprosessit ovat osa niin outplacement eli uudelleensijoittumisvalmennusta, muutosjohtamisen valmennusta, coachingia kuin uracoachingiakin. 

 

Ymmärtämällä sisäisiä muutosprosesseja, ymmärrämme paremmin myös muutosta ja muutosjohtamista. Näin voimme varmistaa, että työntekijät kokevat tulevansa kuulluiksi ja lähtevät työskentelemään kohti uutta.

muutos vie voimavaroja

Sisäinen muutosprosessi tarkoittaa yksilön henkistä sopeutumista ulkoisiin muutoksiin. Sisäinen muutosprosessi käynnistyy silloin, kun koemme itsellemme merkityksellisiä muutoksia ympäristössämme. Sisäisen muutosprosessin aikana kokemamme tunteet, kuten vastustus, hämmennys tai innostus vaihtuvat muutoksen varauksettomaan tai varaukselliseen hyväksyntään. Jokainen kokee yksilöllisesti samankin muutoksen.

Sisäisen muutosprosessin läpikäyminen vie usein paljon voimavaroja ja vaikuttaa työntekijän motivaatioon ja tuottavuuteen. Muutoksilla on siis sekä henkilökohtaisia että taloudellisia kustannuksia. Oikeanlaisen tuen ja valmennuksen avulla työntekijä ymmärtää ja pystyy käsittelemään muutosprosessiaan tehokkaammin. Näin haluttu muutos toteutuu nopeammin.

Loppu tarkoittaa vaihetta, jossa reagoimme spontaanisti merkitykselliseksi kokemaamme muutokseen. Riippumatta siitä, onko muutos meille mieluisa vai epämieluisa, jokaiseen merkityksellisyyteen muutokseen liittyy epävarmuuden tunne, kun tuttu ja turvallinen vaihtuu uuteen tuntemattomaan. Epävarmuus väistyy hiljalleen kulkiessamme kohti uutta alkua. 

Sopeutuminen kuvaa vaihetta jossa pyrimme saavuttamaan selvyyden tilanteesta ja sen seurauksista. Pohdimme eri vaihtoehtoja ja niiden houkuttelevuutta, kunnes voimme tehdä päätöksiä siitä, miten jatkamme eteenpäin ja omasta tulevaisuudestamme.

Uusi alku saavutetaan kun hyväksymme muutoksen, olemme saavuttaneet selvyyden omasta tilanteestamme ja olemme valmiita toimimaan uusissa ulosuhteissa, uusien vaatimusten mukaan. Keskitymme toimintaan ja katsomme eteenpäin.

Reflektiiviset taidot hahmoja vuoren rinteessä
"Lähdin tapaamisistamme aina jonkun uuden oivalluksen kanssa"

Tutustu valmennettaviemme ja asiakkaidemme kokemuksiin.

KLIKKAA ja lue kokemuksia