TIETOEVRY & HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI Valmennuksesta apua henkilöstön jaksamiseen

Kun Tietoevryn globaalissa tiimissä heräsi huoli henkilöstön jaksamisesta, tilanteeseen lähdettiin etsimään ratkaisuja AS3:n ryhmä- ja yksilövalmennuksen avulla.

 

Parinkymmenen hengen globaalissa tiimissä havahduttiin siihen, että työmäärä oli kasvanut jo pidemmän aikaa ja kohdentui epätasaisesti. Jaksamisen haasteet alkoivat näkyä esimerkiksi lisääntyneenä vaihtuvuutena.

"Tiimissä oli henkilöitä, joilla oli valtava työkuorma. Se muodosti pullonkaulan ja osa työntekijöistä joutui odottelemaan, kun he eivät päässeet edistämään asioita. Ihmiset alkoivat väsyä ja hakeutua toisaalle", kertoo Tietoevryn Kuisma Sillanpää.

Työkuorma aiheutti haasteita myös Suomessa ja Intiassa sijaitsevien tiimien väliseen tiedonkulkuun.

"Suomessa hyvin kokenut porukka keskittyi varmistamaan asiakkaan liiketoiminnan jatkuvuutta ja tiedonvälitys jäi sen jalkoihin. Tiimin työ on liiketoimintakriittistä: se ylläpitää asiakkaalle kriittisiä järjestelmiä ja jatkokehittää niitä edelleen."

”Henkilöstön hyvinvointi ja liiketoiminta kulkevat käsi kädessä. Kun lähdetään ratkomaan hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, sillä on suora vaikutus tulokseen. Se on investointi, joka maksaa itsensä takaisin.” Kuisma Sillanpää, Tietoevry

Asiakkaan tarpeisiin räätälöity kokonaisuus

Tietoevryllä oli hyviä kokemuksia yhteistyöstä AS3:n kanssa, joten yritys oli luonteva valinta yhteistyökumppaniksi. AS3 räätälöi asiakkaan tarpeeseen kokonaisuuden, joka muodostui ryhmä- ja yksilövalmennuksesta.

"Tavoitteena oli, että tiimin jäsenet voisivat paremmin, ihmiset kokisivat työnsä mielekkääksi sekä motivoivaksi ja ymmärtäisivät, miten oma tekeminen vaikuttaa kokonaisuuteen. Ja sen kautta meidän tuottavuutemme sekä asiakasarvon tuotto kasvaisivat", sanoo Kuisma Sillanpää.

Ryhmävalmennuksessa tiimi jaettiin kahtia ja molemmille ryhmille pidettiin kaksi 1,5 tunnin mittaista työpajaa Teamsin välityksellä. AS3:n kokenut valmentaja fasilitoi työpajoja.

"Työpajoissa puhuttiin esimerkiksi hyvinvoinnista muuttuvassa ja paineisessa työympäristössä, päivittäiseen työhön liittyvistä haasteista, omista vaikutusmahdollisuuksista, resilienssistä, oman työn hallinnasta ja yksilön roolista kokonaisuudessa."

Yksilövalmennus toteutettiin perinteisenä coachingina. Sitä tarjottiin avainhenkilöille, joiden rooleihin työkuorma kohdentui ja joilla oli suuri vaikutus muun tiimin tekemiselle. Jokaiselle coachattavalle yksilöitiin oma tavoite, joka saattoi liittyä esimerkiksi oman työn järjestämiseen, jaksamiseen tai vaativien asiakastilanteiden hallitsemiseen.

Valmentava ote tuo oivalluksia ja tuloksia

Kuisma Sillanpään mukaan valmennuskokonaisuuden tulokset näkyvät jo positiivisesti tiimin arjessa. Maalissa ei kuitenkaan vielä olla, vaan päivittäistä tekemistä hiotaan jatkuvasti. Suurin muutos tähän mennessä on ollut kokonaan uusi toimintatapa palveluun, jossa tiimi toimii.

"Osana uutta toimintamallia roolit ja vastuut ovat selkiytyneet. Tiimi osallistetaan paremmin tekemiseen, tarjotaan parempi läpinäkyvyys asioille ja satsataan kommunikaatioon. Myös työkuormaa on pystytty tasaamaan henkilöstön kesken."

Valmennus antoi mahdollisuuden ja työkalut niin omien toimintatapojen kuin asenteiden muokkaamiseen. Osallistujilta saatu palaute on ollut positiivista ja erityisen arvokkaina koettiin fasilitoidut vertaiskeskustelut.

"Keskustelut lisäsivät ymmärrystä siitä, miten oma tekeminen vaikuttaa muiden työhön. AS3:n käyttämät tekniikat tarjosivat mahdollisuuden kommentoida ja ottaa kantaa asioihin rohkeasti", sanoo Sillanpää.

"Kun valmennuksessa ihmiset pysähtyvät katsomaan omaa työtään ja tilannettaan, yksi lopputulema voi olla, että haluaakin vaihtaa roolia. Jotakuta tämä saattaa pelästyttää ja tuntua epäonnistumiselta, mutta se on win-win-tilanne kaikkien kannalta, että ihmiset löytävät oman paikkansa."

Kuisma Sillanpää kuvailee yhteistyötä AS3:n kanssa äärimmäisen sujuvaksi ja helpoksi. Hän arvostaa joustavuutta käytännön toteutuksessa esimerkiksi aikataulujen osalta.

"He ovat hyvin ammattitaitoisia, heillä on vahva osaaminen tämänkaltaisista tilanteista, ja he saavat nopeasti kiinni asiakkaan tarpeista. Erittäin hyvä vaste investoinnille."

Artikkelin kuva: AS3 kuvituskuva

Miten voisimme olla teidän organisaationne apuna?

Ota yhteyttä, keskustelemme kanssasi miellellämme lisää ratkaisuistamme!

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja tietojesi tallentamisen rekisteriimme. Käytämme tietojasi vain asiakasviestintään. Jos haluat perua suostumuksesi, ota yhteyttä.