HELSINKI BUSINESS HUB Uracoaching antoi työkalut oman roolin hahmottamiseen muutoksessa

Kun Helsinki Business Hubin siirtyminen Helsingin kaupungin omistukseen julkistettiin, viesti 30 hengen asiantuntijaorganisaatiolle oli selkeä: irtisanomisille ei ole tarvetta. Toimintojen yhdistäminen Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin kanssa uuteen yhtiöön tarkoittaa kuitenkin muutosta, jolla voi olla vaikutusta esimerkiksi työntekijöiden tuleviin rooleihin.

”Yksi parhaista tuista, joita työnantaja voi muutostilanteessa tarjota.” Laine Valkama, kehittämis- ja hallintopäällikkö, Helsinki Business Hub

"Uusi yhtiö antaa jokaiselle mahdollisuuden miettiä omaa rooliaan. Halusimme tarjota työntekijöillemme ulkopuolista apua siihen, miten he voivat sanoittaa omaa osaamistaan, kokemustaan ja vahvuuksiaan", kertoo Helsinki Business Hubin kehittämis- ja hallintopäällikkö Laine Valkama.

Laine Valkama uskoo vahvasti, että kun työntekijät saavat apua ajatustensa kirkastamiseen, siitä hyötyy myös uusi omistaja.

"Meidän tiimissämme on valtavasti osaamista. Kiireen keskellä saattaa unohtaa, mitä kaikkea on aiemmin tehnyt ja mitä osaamista itsellä on. Juuri se voi olla todella arvokasta uudessa organisaatiossa."

Helsinki Business Hubissa koettiin tärkeänä pohtia asioita laajemmasta perspektiivistä ja antaa jokaiselle tilaa omien toiveiden tutkimiseen.

"Painotin alusta lähtien, että nyt on mahdollisuus pohtia koko elämää – ei pelkästään työelämää, vaan kaikkia osaamisia, taitoja ja omia toiveita. Murros on hyvä kohta pysähtyä miettimään, mitä elämältäni haluan", sanoo Valkama. "Muutokseen liittyvät tunteet vaihtelevat varmasti päivittäin. Halusimme tarjota apua myös siihen, miten muutosta voi hahmottaa omassa päässään."

Räätälöinti on avain onnistuneeseen lopputulokseen

AS3 Finland räätälöi Helsinki Business Hubin tarpeisiin sopivan valmennuskokonaisuuden, jolla pyrittiin varmistamaan, että kullekin asiantuntijalle löytyisi mahdollisimman hyvin tämän osaamista hyödyntävä ja kiinnostusta vastaava paikka uudessa yhtiössä.

"AS3 Finlandin valintaan vaikuttivat monet asiat. He pystyivät toteuttamaan valmennuksen suomeksi ja englanniksi, valmentajien määrä oli riittävä, valmennus räätälöitiin meidän tarpeisiimme ja oli helppo saada kiinni siitä, mitä prosessi pitää sisällään. Vahva luottamus syntyi, kun kävimme keskusteluja", kertoo Laine Valkama.

Kahden kuukauden mittaiseen prosessiin sisältyi niin henkilökohtaisia uracoaching-tapaamisia oman valmentajan kanssa kuin pääsy LevelUp -verkkoalustalle, joka on kehitetty tukemaan onnistuneen coaching-prosessin avaintekijöitä. Alustalta löytyy tarpeellista materiaalia, videoita ja tehtäviä ja sen kautta yhteys omaan valmentajaan syvenee. Palautetta on myös helppo pyytää kollegoilta. Coaching-tapaamiset järjestettiin pääasiassa etänä koronavirustilanteen vuoksi, mutta myös kasvokkain keskustelu oli mahdollinen.

"Alusta ja monikanavaisuus toimivat hyvin. Aineisto ja harjoitteet olivat saatavilla silloin, kun itselle sopi", sanoo Valkama.

Helsinki Business Hub valmennuspalautteeseen vastanneista oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä valmentajan kykyyn auttaa omassa ajattelussa eteenpäin.

Luottamuksellisuus on tärkeintä

Laine Valkaman mukaan AS3 Finlandin toteuttama valmennus oli juuri oikea ratkaisu muutostilanteessa. Hän arvostaa työnantajaansa, joka oli valmis panostamaan henkilöstöön. Merkittävä osa Helsinki Business Hubin asiantuntijoista innostuikin lähtemään valmennukseen mukaan.

"Henkilöstöä ei ollut kovin vaikeaa saada mukaan. Itse koin, että tällainen tilaisuus tulee vain kerran elämässä ja kerroin sen hyödyistä kollegoille omasta näkökulmastani. En olisi voinut ohittaa tilaisuutta käydä ammattilaisen kanssa läpi, mitä olen tehnyt ja mitä osaan."

 AS3 Finlandin järjestämä valmennus oli ensimmäinen kerta, kun Helsinki Business Hubissa hyödynnettiin coachingia. Kahdenkeskiset keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia – niiden sisältö jää vain valmentajan ja valmennettavan tietoon.

"Luottamuksellisuus oli erittäin tärkeää. Työnantaja ei saa raporttia keskusteluista ja niiden sisällöstä. Uskon, että se oli yksi kulmakivistä, miksi tämä on koettu niin antoisaksi", toteaa Valkama.

Epävarmuus muutosta kohtaan väheni

Mikä työyhteisössä on muuttunut valmennuksen jälkeen? Laine Valkama kertoo, että halu vaikuttaa muutosprosessiin on kasvanut ja epävarmuus muutosta kohtaan on vähentynyt.

"Meidän henkilöstömme on aina ollut aktiivista. Keväälläkin haluttiin vaikuttaa, mutta vire on nyt erilainen. Moni kokee, että muutos ei olekaan huono juttu ja haluaa vaikuttaa siihen, millainen uudesta yhtiöstä muodostuu. Asenne on muuttunut."

Valkama näkee, miten osallistujat soveltavat valmennusta omassa arkityössään.

"Ihmiset ottavat enemmän roolia ja sanoittavat asioita eri tavalla kuin aiemmin. Luottamusta on tullut lisää: sanotaan, mitä halutaan tehdä. Tärkeintä on varmasti ollut prosessi, jonka kaikki valmennukseen osallistujat kertovat käynnistyneen omassa päässä. Se on antanut suuntaa ajatuksille: Mitä minä osaan? Mitä minä haluan?"

Palaute valmennuksesta on ollut pelkästään myönteistä. Laine Valkama nostaa esiin kaksi asiaa, joissa AS3 Finland onnistui erityisen hyvin.

"Valmentajien ammattitaito oli huippuluokkaa. Prosessi oli jokaisella osallistujalla erilainen. Ei menty kaavan mukaan, vaan ammattitaito näkyi siinäkin, että valmennus räätälöitiin valmennettaville. Tämä lyhyt, mutta tehokas matka on ollut parhaita tukia, joita työnantaja voi muutostilanteessa tarjota."

(Kuva Helsinki Marketing, kuvaaja Lauri Rotko)

Laine Valkaman 5 vinkkiä onnistuneeseen valmennukseen:

  1. Luottamuksellisuus on kaiken a ja o.
  2. Ota mukaan työelämää laajempi näkökulma. Anna ihmiselle mahdollisuus analysoida itseään kokonaisuutena.
  3. Ajan raivaaminen pidemmälle prosessille voi olla kannattavaa.
  4. Ihmisten tarve valmennukselle vaihtelee esimerkiksi riippuen siitä, kuinka pitkään on ollut työelämässä.
  5. Innosta henkilöstö mukaan omalla esimerkilläsi, viesti säännöllisesti eri kanavissa ja muista, että toistoa tarvitaan.

Helsinki Business Hub valmennuspalautteeseen vastanneista oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä valmennuksen vaikuttavuuteen.

Valmennettavien palautetta valmennuksesta:

“Sain ammattilaiselta tukea omiin pohdintoihini. Valmennus auttoi ymmärtämään omia vahvuuksiani ja millaisia asioita haluan tehdä tulevaisuudessa.”

“Valmentajan kanssa käydyistä keskusteluista oli paljon apua menneiden ja tulevien tilanteiden pohtimisessa. Keskustelut auttoivat myös tekemään päätöksiä, jotka voivat olla hyödyllisiä urasuunnitelmien kannalta.”

“Se auttoi ymmärtämään paremmin, kuinka voin itse suunnitella ja muokata rooliani organisaatiossa.”

“Uran jäsentäminen osaamisten näkökulmasta auttoi ymmärtämään, mihin minun pitäisi keskittyä. Kaikkein tärkeintä on, että osaan sanoittaa mitä haluan ja mitä osaan.”

“Uskon, että itseluottamukseni on kasvanut. Minulla on myös selkeämpi kuva siitä, millaisia rooleja haluan tulevaisuudessa.”

“Suurin muutos tapahtui omassa asenteessani: arvostan nyt enemmän omaa työtäni ja näen sen arvon niin organisaation kuin tiimin rakentamisen kannalta. Oma fokukseni on selvempi kuin aiemmin.”

“Olen paremmin valmistautunut tuleviin muutoksiin.”

Miten voisimme olla teidän organisaationne apuna?

Ota yhteyttä, keskustelemme kanssasi miellellämme lisää ratkaisuistamme!

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja tietojesi tallentamisen rekisteriimme. Käytämme tietojasi vain asiakasviestintään. Jos haluat perua suostumuksesi, ota yhteyttä.