MUUTOSTURVA Irtisanottujen muutosturva: Miten se vaikuttaa organisaatioosi?

Osana vuoden 2017 kilpailukykysopimusta parannettiin työntekijöiden muutosturvaa. Tämä toi työnantajille velvoitteen tarjota irtisanotuille työntekijöille työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta. Monet yritykset ovat jo aiemmin vapaaehtoisesti tarjonneet irtisanotuille outplacement eli uudelleensijoittumisvalmennusta, mutta kilpailukyky-sopimuksen myötä kaikkien kriteerit täyttävien yritysten velvollisuudeksi tuli tukea irtisanotun seuraavan ura-askeleen löytymistä.

Laajennetun muutosturvan tarjoaminen

Työnantajalla on velvoite tarjota irtisanotuille työntekijöilleen työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta, silloin kun:

  • työnantajalla on vähintään 30 työntekijää
  • työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta
  • irtisanominen on tapahtunut tuotannollisista tai taloudellisista syistä, eli YT-neuvotteluiden seurauksena. 

Tällainen työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus voi olla ryhmä tai yksilövalmennusta, ja se voi olla myös työntekijän itsensä hankkimaa. Valmennuksen tulee vastata hinnaltaan työntekijän yhden kuukauden palkan arvoa, tai organisaation toimipaikan keskimääräistä palkkaa, riippuen siitä kumpi on suurempi.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan kirjattavat asiat

Laki edellyttää myös, että organisaation henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tulee sisällyttää periaatteet, joiden mukaisesti työnantaja hankkii työntekijöille työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta.

Jos organisaatiossa on yli 30 työntekijää tulee yrityksen miettiä ja kirjata henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaansa, miten organisaatiossa aiotaan toteuttaa valmennukset mahdollisissa irtisanomistilanteissa. Kysymykset, joihin suunnitelman tulisi vastata ovat ainakin:

  • Minkälaista valmennusta tai koulutusta tai hankitaan?
  • Millä tavoin?
  • Mikä on henkilöstön rooli hankinnassa?

Kolme vinkkiä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman rakentamiseen

Kokosimme kolme vinkkiä, joista voi olla apua pohdintojen tueksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman rakentamisessa organisaatiossasi.

1. Tarjoa räätälöintimahdollisuuksia valmennukseen 

Muutosturva jättää paljon mahdollisuuksia irtisanotuille tarjottavan tuen yksilölliseen räätälöitiin. Tukea voidaan käyttää paitsi työnantajan tarjoamaan valmennukseen, myös vaikkapa työntekijän itse hankkimaan koulutukseen. Myös työllistymistä edistävää valmennusta on hyvin monenlaista - aina hyvinkin käytännönläheistä CV:n teosta syvälliseen urapohdintaan.

Me AS3:lla uskomme, että muutosturvaan tehty panostus kannattaa suunnitella siten, että tarjottavan valmennuksen sisältö joustaa yksilön tarpeiden mukaan - näin rahalle saadaan paras vastine ja kaikki hyötyvät.

2. Tarjoa tukea myös syvällisempään urapohdintaan

Kokemuksemme mukaan on tärkeää haastaa uutta työtä etsiviä tarkastelemaan omaa tilannettaan syvällisesti: Mitä haluan? Mitä osaan? Mikä tuottaa lisäarvoa?

Pysähtyminen irtisanomisen aiheuttaman tunnekuohun keskellä ei ole helppoa – varsinkaan yksin. Valmennus tukee työntekijää pohdinnassa, mitkä valinnat tukevat parhaiten hänen tavoitettaan seuraavasta ura-askeleesta ja tukeeko jonkin koulutuksen valitseminen tavoitteeseen pääsemistä.

3. Mieti, miten kehittää tulevaisuuden avaintaitoja

Työelämä muuttuu ja työntekijöiltä vaaditaan uudenlaisia taitoja tulevaisuudessa.

Substanssiosaamisen lisäksi esiin ovat nousseet mm. muutosketteryys, uteliaisuus oppia uutta, ongelmaratkaisutaidot ja innovatiivisuus. Meidän pitäisi osata siis johtaa itseämme, niin tekemistämme, kuin ajatteluamme, jotta kohdistamme voimavaramme järkevästi, voimme hyvin ja teemme tuottavaa työtä. Nämä taidot ja niiden kehittäminen on myös jotain, mitä kannattaa pitää mielessä valmennusmahdollisuuksia suunnitellessa.

Laajennettu muutosturva antaa nyt yhä useammalle mahdollisuuden ottaa työuran muutos omiin käsiin ja hakea tukea itselle kriittisiin osa-alueisiin – ota siitä kaikki hyöty irti.

MUUTOSTURVA

Oppeja muutosturvasta - 5 tärkeintä huomiota

Haluamme jakaa oppejamme laajennetusta muutosturvasta: "Ei koulutusta koulutuksen vuoksi vaan tunnistettuun tarpeeseen".

LUE BLOGIMME MUUTOSTURVASTA
VALMENNUKSEMME MUUTOSTURVAAN

Uravalmennus - valmennus työllistymisen tueksi

Tarjoamme työnsä jättäville ja irtisanotuille valikoiman ura- ja työnhaunvalmennuksia.

LUE LISÄÄ

Askarruttaako muutosturva?

Autamme mielellämme muutosturvan koukeroissa. Jätä meille yhteystietosi, olemme piakkoin yhteydessä!