Nosta oma ja organisaatiosi toiminta uudelle tasolle

Miten strategia käytännön toimiksi? Miten saavutat tavoitteesi? Mistä motivaatiota työhön? Uudenlainen henkilökohtainen ja vaikuttava coaching nostaa oman ja organisaatiosi toiminnan uudelle tasolle. AS3 coachingin LevelUp alustalla lähtökohtana on coaching, jonka tavoitteet ovat linjassa organisaation tavoitteiden kanssa, kehittyminen kytkeytyy päivittäiseen tekemiseen ja kehittymistä voidaan seurata.

 

Stressi, työuupumus, motivaatiovaikeudet ja konfliktit kuormittavat monia henkilöitä ja organisaatioita. Samanaikaisesti organisaatiot haluavat tukea jokaista onnistumaan tehtävässään ja kestäviä työuria, saada muutoshankkeita eteenpäin, varmistaa hyvä yhteistyö eri tahojen välillä sekä toteuttaa strategiaa. Henkilökohtainen coaching on yksi ratkaisu näihin liiketoiminnan kannalta kriittisiin tilanteisiin.

AS3:n kehittämä, uudenlainen coaching LevelUp alustalla perustuu tutkittuihin menetelmiin siitä, mikä tukee tehokkaimmin ammatillista kehittymistä. Tuemme tavoitteiden määrittelyä, kehittymisen seurantaa, palautteen hyödyntämistä ja oppimista tavalla, joka kytkeytyy niin valmennettavan kuin organisaation päivittäiseen toimintaan.

MITÄ ON AS3 COACHING, JOHON TEHON TUO LEVELUP ALUSTA?

Tehokas henkilökohtaisen kehittymisen ja muutoksen menetelmä, jossa coaching on intensiivisesti arjessa mukana. Valmennettava löytää itse ratkaisut tärkeisiin asioihinsa ja tavoitteisiinsa. Coach toimii ajattelukumppanina: auttaa oman toiminnan pohtimisessa, uusien näkökulmien löytämisessä ja toimintasuunnitelman tekemisessä. Coaching on tukemista, esteiden poistamista, haastamista, kannustamista, stimulointia ja rohkaisemista sekä uuden oppimista. AS3 coaching LevelUp alustalla on pitkävaikutteista: valmennettava saa itselleen työkaluja, joita hän voi hyödyntää jatkossa uusissa tilanteissa omatoimisesti. 

AS3 coaching tukee onnistuneen coaching-prosessin avaintekijöitä:

 • Coaching-suhde, erityisesti työskenteleminen yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Valmennettavan luottamus omiin kykyihin tavoitteiden saavuttamisen tai vaikeiden tilanteiden hoitamisen suhteen.
  (Erik De Haan, 2016)

valmennettavistamme oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä coaching-ohjelmaansa (2020).

valmennettavistamme oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä coachin sitoutumisesta valmennettavaan ja hänen tilanteeseensa (2020).

AS3 coaching LevelUp alustalla tukee tekijöitä, jotka mahdollistavat huippusuorituksen: 

 • Käytä joka päivä 15 minuuttia taitojesi kehittämiseen työskennellessäsi
 • Pyydä palautetta nopeasti
 • Mittaa kehittymistäsi
  (Morten T. Hansen, 2018)

 

 

AS3 Coaching ymmärtää ihmisen sisäistä muutosprosessia:

 • Ymmärryksen ja oppimisen kautta motivaatio toimia
 • Dialoginen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa
  (Eklektinen ja akkreditoitu AS3 Transition Coach ohjelma)

 

 

 

"Parasta coachingissa oli oman ajattelun ja johtamisen jäsentäminen sekä tavoitteellisesti eteenpäin vieminen, joihin sain merkittävä tukea valmentajaltani." AS3 coachattava 2020

AS3 COACHING LEVELUP ALUSTALLA -  AVAINELEMENTIT:

Saavuta tavoitteita nopeammin - LevelUp yhdistää organisaation tavoitteet yksilöiden kehittymiseen

 • Ammatillisen kehittymisen ytimessä on sen kirkastaminen, missä asioissa haluaa kehittyä. Coaching auttaa määrittämään tavoitteet ja alusta tukee niiden toteutumisen seurantaa. Näin varmistetaan kehitysinvestoinnin hyödyt.
 • Jos ohjelma on osa isompaa organisaation kehittämisohjelmaa (esimerkiksi johtamisen kehittäminen, uusi kulttuuri jne.), LevelUp auttaa pohtimaan omia tavoitteita suhteessa organisaation tavoitteisiin.

AS3 coaching LevelUp alustalla yhdistää virtuaalisuuden ja henkilökohtaisuuden tuloksia tuottavalla tavalla - coach kulkee mukana taskussasi!

 • Valmennettava saa henkilökohtaisen coachin, jota hän tapaa LevelUp sovelluksen kautta tai kasvokkain.
 • Valmennettava työskentelee jatkuvasti arjessa saavuttaakseen kehittymistavoitteensa. Oma henkilökohtainen valmentaja on tavoitettavissa LevelUp sovelluksen kautta.
 • Isot tavoitteet voidaan pilkkoa helpommin toteutettavaksi pienemmiksi askeleiksi. Onnistumiset pienissä askeleissa ruokkivat kehittymistä.
 • Aika- ja paikkariippumaton coaching mahdollistaa asioiden käsittelyn nopeasti, jolloin asia ei unohdu ja tuki on saatavilla. Myös asioihin on mahdollista pureutua syvemmin nopeasti.
 • Kirjallinen coaching, harjoitukset ja valmennuksen teemoihin liittyvät artikkelit ja videot syventävät pohdintaa.

Seuraa tavoitteiden saavuttamista ja omaa kehittymistä sekä pyydä palautetta - LevelUp alusta vaikuttavuuden mahdollistajana

 • Reflektio on olennainen osa coachingia ja vaikuttaa ratkaisevasti saavutettaviin tuloksiin. Alusta auttaa reflektoimaan omaa oppimista ja seuraamaan tavoitteiden saavuttamista ja sen kautta näkemään oman kehittymisen ja suuntaamaan ponnisteluja.
 • Valmennettava voi pyytää välitöntä palautetta, joka on sidottu tiettyyn tilanteeseen, esimerkiksi tiimikokouksen jälkeen tiimiläisiltään. Näin palaute ei jää liian ylimalkaiseksi, vaan sen pohjalta pystyy kehittämään omaa toimintaa sekä se on helpompi antaa ja vastaanottaa.
 • Valmennettava voi seurata kehittymistään selkeillä mittareilla sekä pohdinnan kautta.
 • Coaching ohjelmassamme on kemiatakuu: jos kemia coachin ja valmennettavan välillä ei toimi, saa valmennettava toisen coachin.

Katso esittelyvideo uudenlaisesta coachingista (kesto 1:36 min)

”Yksi parhaista tuista, joita työnantaja voi muutostilanteessa tarjota.” Laine Valkama, kehittämis- ja hallintopäällikkö, Helsinki Business Hub
CASE: HELSINKI BUSINESS HUB

Kokemuksia uracoachingista LevelUp-alustalla

Tavoitteena oli varmistaa asiantuntijoiden osaamista ja kiinnostusta vastaava paikka organisaatioiden yhdistymisen yhteydessä.

LUE helsinki business hubin valmennusKOKEMUKSESTA
Valmennettava saa henkilökohtaisen coachin, jota hän tapaa LevelUp sovelluksen kautta tai kasvokkain omien tavoitteidensa mukaisesti. Coaching ohjelmassamme on myös kemiatakuu: jos kemia coachin kanssa ei toimi, saa valmennettava toisen coachin! -

AS3:n ammattitaidolla

LevelUpin ovat kehittäneet ja suunitelleet AS3:n coachit. AS3:lla on yli 30 vuoden kokemus coachingista ja olemme Pohjoismaiden markkinajohtaja työelämän muutosten ja työssä uudistumisen saralla. AS3:n oma EMCC:n akkreditoima coaching koulutus Transition Coach sekä eCoach valmennukset varmistavat, että kaikki coachimme ovat ammattitaitoisia ja sertifioituja. Lisäksi kaikilla on laaja kokemus coachingista eri organisaatioissa sekä tausta HR:stä, esihenkilönä tai johtajana. AS3 tarjoaa coachingia englanniksi sekä pohjoismaisilla kielillä. AS3:lla on toimistot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
TULOKSIA COACHINGILLA

Lue ilmainen e-kirjamme coachingista!

Tuloksia coachingilla e-kirja on kattava paketti siitä, miksi ja milloin coachingia kannattaa käyttää.

LATAA ILMAINEN e-kirjamme
"Coachingissa parasta oli valmentajan laaja näkemys ja ymmärrys johtamistehtävistä, jota vasten minun oli mahdollista peilata omia kokemuksiani." AS3 coachattava 2020

Kiinnostuitko? Varaa LevelUp demo organisaatiollesi täydentämällä tämä lomake!