COACHING YLIKUUMENEMISEN ENNALTAEHKÄISIJÄNÄ Työelämän murros haastaa hyvinvointia - karsimisen merkitys kasvaa elämän ylikuumentuessa

Työelämä on isossa murroksessa meillä ja muualla. Luvut työn haasteista kertovat karua tarinaa; Suomessa mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ovat kasvaneet lähes 50 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana (KELA, 2021). Mielenterveyden häiriöt ovat nyt yleisin työkyvyttömyyden syy (Eläketurvakeskus, 2022). Yhdysvalloissa yli 19 miljoonaa työntekijää on irtisanoutunut viimeisen reilun vuoden aikana, taustasyynä mm. merkityksen ja arvostuksen puuttumisen kokemus (Mckinseyn raportti 9/21).

Työterveyslaitoksen julkaisema ’Hyvinvointia työstä 2030’ raportti valaisee tulevaisuuden ilmiöitä, jotka muuttavat työelämää, haastavat työikäisen väestön hyvinvointia ja tuovat muutospaineita organisaatioille. Raportin mukaan elämämme ylikuumenee sisältöjen paljoudessa. Globaalit uhat luovat turvallisuuden tarvetta myös työyhteisössä. Työurat monimuotoistuvat ja verkostoissa toimiminen sekä osaamisen päivitys tulevat yhä tärkeämmäksi.

Näihin haasteisiin eivät pelkästään vanhat konstit toimi. On oikea aika katsoa pintaa syvemmälle ja yksilöä laajemmalle. Työelämän hyvinvointiin täytyy hakea ratkaisuja entistä enemmän yksilöä ympäröivästä systeemistä, yksilövastuun ja itseohjautuvuuden korostamisen ohella.

AS3 tekee työtään organisaatioiden ja yksilöiden muutosten keskellä. Näemme tällä hetkellä yhä vahvemmin mitä haasteita tietotyöläiset, asiantuntijat, esihenkilöt ja johtajat epävarmuuden ja määrän lisääntymisen keskellä kokevat. Haluamme valmennus- ja coaching -työmme lisäksi entistä vahvemmin kantaa oman kortemme kekoon myös tiedon ja kokemuksen jakajina ja luoda näin yksilön ja organisaation hyvinvointia ja menestystä työelämän murroksessa. Uskomme, että hyvinvointia on tässä murroksessa tärkeä pohtia yksilön lisäksi myös systeemisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

"Usein suurimpia oivalluksia coachingissa on, että onni ja hyvinvointi löytyy karsimisesta, ei yrityksestä haalia elämää mahdollisimman täyteen." AS3

Elämä ylikuumenee – karsimisen merkitys kasvaa

Työn merkitys elämän kokonaisuudessa on kasvanut 2000-luvun alusta lähtien. Samaan aikaan kokemus harrastusten tärkeydestä on kasvanut ja kodin ja perhe-elämän arvo tärkeimpänä elämänsisältönä on säilynyt ennallaan. Näihin kaikkiin kolmeen elämän osa-alueeseen halutaan panostaa ja antaa tilaa entistä enemmän. Samaan aikaan arjessamme on läsnä yhä suurempi määrä erilaisia tietovirtoja ja potentiaalisia muita elämänsisältöjä. Elämä täyttyy yli reunojen.

Työterveyslaitos ennustaakin, että tulevina vuosina priorisointi ja karsinta tulevat olemaan elämän mielekkyyden kannalta olennaisimpia kysymyksiä. Elämää ja ajankäyttöä on yhä enemmän tarkasteltava kokonaisuutena, ei työn tai vapaa-ajan erillisinä lohkoina. Tämä teema näkyy coaching työssä jo nyt.

Kuulemme usein coachattavien tuskailevan riittämättömyyden tunteiden kanssa kiihtyvän elämän keskellä. Kuinka luoda samaan aikaan mielenkiintoinen ura, olla hyvä vanhempi, puoliso, ystävä? Miten saisi aikaa itselle ja ehtisi elää ”täyttä elämää”? Sosiaalinen mediakin voi lisätä näitä paineita, koska samaan aikaan voi näyttää siltä, että moni muu pystyy ja ehtii tämän kaiken.

Coaching toimiikin usein ylikuumenemisen ennaltaehkäisijänä. Se voi myös pysäyttää – ennen kuin elämä tekee sen - perimmäisten arvojen äärelle.

  • Mikä on minulle kaikkein tärkeintä juuri nyt?
  • Mitä elämäni kartalla on ehkä liikaa?
  • Mitä pitäisi muuttua, jotta tasapaino elämän eri osa-alueiden välillä säilyisi?

Usein suurimpia oivalluksia coachingissa on, että onni ja hyvinvointi löytyy karsimisesta, ei yrityksestä haalia elämää mahdollisimman täyteen.

Kesällä on hyvä hetki itse kunkin pysähtyä karsimisen ja vähentämisen teemojen äärelle. Katsoa tarkemmin, mikä osa elämässä vaatii vähentämistä, jotta hyvinvointi säilyy ja vältytään ylikuumenemiselta.

Levollista kesää, jatketaan elokuussa näiden teemojen parissa!

Käytä vielä hetki aikaa pysähtymiseen ja pohdi kesävideomme johdattamana, mitä karsiminen merkitsee sinulle: