development Kasvun ajattelutapa – jokaisen menestyvän organisaation taito

Kasvun ajattelutapa (growth mindset) on taito, joka ratkaisee, menestyykö organisaatiosi myös tulevaisuudessa. Usein se kuitenkin ymmärretään väärin – listasimme kolme yleisintä kasvun ajattelutapaan liittyvää väärinymmärrystä.

 

Kasvun ajattelutapa on Stanfordin yliopiston tutkija Carol Dweckin kehittämä kuuluisa käsite. Se tarkoittaa ajattelun mallia, jossa ominaisuudet - kuten älykkyys tai piirustustaito - mielletään opituiksi taidoksi, joissa voi kehittyä kovalla työllä. Vastaavasti muuttumattoman ajattelutavan edustajat ajattelevat, että ominaisuudet ovat enimmäkseen synnynnäisiä: lahjakkuus joko on tai ei.

Tutkiessaan eri tavoin suoriutuvia oppilaita Dweck huomasi, että kasvun ajattelutapa on keskeistä opiskelumenestykselle. Kasvun ajattelutavan omaksuneet oppilaat jaksoivat pyrkiä tavoitteitaan kohti pidempään, menestyivät niissä paremmin eivätkä lannistuneet yhtä helposti vastoinkäymisten edessä.

Me AS3:lla uskomme vahvasti, että kasvun ajattelutapa on yksi tulevaisuuden työelämätaidoista.

Kasvun ajattelutapa on asenne, joka tulee olemaan entistä tarpeellisempi, jotta selviämme tulevaisuuden yhä nopeammin muuttuvassa työympäristössä. Kun työtehtävääsi ei välttämättä ole sellaisenaan olemassa enää 10 vuoden päästä, kykyä oppia uutta, rohkeutta, joustavuutta ja sinnikkyyttä todella tarvitaan.

Kasvun ajattelutapa on yksilöllinen, mutta myös organisaation kulttuuri voi vaikuttaa suuresti siihen, kuinka pitkälti työntekijät ovat omaksuneet sen työssään.

Suosittuun käsitteeseen liittyy kuitenkin myös paljon väärinkäsityksiä. Listasimme kolme yleistä väärinymmärrystä kasvun ajattelutavassa:

1. Meillähän on tämä jo kunnossa, ei ole syytä tehdä mitään

Monet tuntuvat ymmärtävän kasvun ajattelutavan siten, että sinulla joko on se, tai ei ole sitä. Todellisuudessa muutos kasvun ajattelusta muuttumattomaan on kuitenkin liukuma, ei binääriluku. Lisäksi monilla meistä on omat kipukohtamme, joissa muuttumattomasta ajattelutavasta on erityisen vaikea päästää irti. Kuulostavatko tämänkaltaiset väittämät tutuilta:

”En kerta kaikkiaan ole numeroihminen”

”Minä en ole myyjä”

”Me emme ole digitalo”

”Meillä ei koskaan toimisi etätyö”

Mitkä ovat teidän organisaationne kipukohdat?

 2. Kasvun ajattelutapa tarkoittaa yrittämisen palkitsemista

Carol Dweck itse on erityisen huolissaan siitä, että kasvun ajattelutapa ymmärretään siten, että pelkästä yrittämisestä palkitaan – ei lopputuloksesta. Yrittäminen on hyvä asia, mutta epäonnistuminen ei ole itseisarvo.

Supercellillä ei juoda samppanjaa silloin kun epäonnistutaan vain yrittämisen juhlistamiseksi, vaan siksi, että epäonnistuminen tarjoaa mahdollisuuden analysoida tilannetta. Miksi epäonnistuttiin? Mitä strategiaa koitetaan seuraavaksi?

Oleellisena osana kasvun ajattelutapaa onkin se, että reflektoit omia epäonnistumisia, kokeilet vaihtoehtoisia toimintatapoja ja kysyt muiden apua ja mielipiteitä. 

3. Sanomiset ja tekemiset eivät kohtaa

Kasvun ajattelutavasta on tullut erittäin tunnettu ja suosittu konsepti. Dweckin mukaan tämä on johtanut siihen, että jotkut opettajat sanovat noudattavansa kasvun ajattelutapaa, mutta eivät todellisuudessa tee niin. Opettajat saattavat jopa mainita käsitteen tunnillaan, mutta heidän opetustyylinsä heijastelee silti päinvastaista.

Tämä on erittäin inhimillistä. Kukapa sanoisi olevansa vanhanaikainen, joustamaton ja oppilaitaan jarruttava opettaja edistyksellisen uuden ajan kasvattajan sijaan?  

Samalla tavoin myös organisaatio saattaa arvoissaan, viestinnässään ja puheissaan korostaa kasvun ajattelua, jatkuvaa kehitystä tai kokeilun kulttuuria. Käytännössä yritys kuitenkin karttaa riskikokeiluja, ei reagoi epäonnistumisiin tai suosii kulttuuria, jossa jokainen keskittyy siihen mitä osaa.

Pidä huoli siitä, että kasvun ajattelutapa on organisaatiossasi muutakin kuin vain yksi bullet powerpoint-kalvolla. Kasvun ajattelutapaa konkreettisesti edistäviä yrityskulttuurin osasia ovat esimerkiksi korkean riskin kokeilut, hackathonit ja uuden ajan talent management.

Lähteet:

http://www.edweek.org/ew/articles/2015/09/23/carol-dweck-revisits-the-growth-mindset.html