Ura- ja työnhakuvalmennukset Nopeasti uuteen työhön

Irtisanomisten jälkeinen tilanne on aina yksilöllinen, mutta suuri osa valmennettavistamme asettaa tavoitteeksi uuden työn löytämisen mahdollisimman nopeasti. Tällöin kyseessä on yleensä tilanne, jossa pyritään etenemään samankaltaisiin työtehtäviin kuin aiemmin.

Tällä hetkellä työnhaku ja työllistyminen tapahtuu paljolti verkostojen ja sähköisten kanavien kautta. LinkedIn on tärkein yksittäinen työnhaun kanava, jossa avoimien työpaikkailmoitusten lisäksi on mahdollista tulla löydetyksi rekrytoijien toimesta. Autamme sinua hakukoneoptimoidun LinkedIn-profiilin luomisessa. Valmennuksessamme saat lisäksi käyttöösi yritystietokanta Vainun piilotyöpaikkojen löytämiseen. Työnhaussa parhaaseen lopputulokseen pääsee ottamalla haltuun useamman hakukanavan ja suunnitelmallisuus korostuu erityisesti silloin, jos avoimia paikkoja ei ole. Autamme sinua laatimaan henkilökohtaisen työnhaun suunnitelman, jossa korostuvat juuri sinulle relevantit kanavat ja niiden haltuunotto.

Nopea työllistyminen vaatii hyvää pohjatyötä ja aktiivisuutta. Sinun on tärkeä muodostaa osaamisestasi hyvä kuva, tunnistaa vahvuutesi ja työmarkkina-arvosi.

Kun olet tehnyt hyvän osaamisprofiilin, tärkeä osa työnhakuprosessista on tehty ja tämän pohjalta sinun on helpompi tehdä hakemukset, cv ja muut työnhaussa tarvittavat dokumentit.

Uuden työn saaminen edellyttää myös oman osaamisen ja vahvuuksien napakkaa suullista sanoittamista, omaa hissipuhettasi. Hyvät valmiudet työhaastattelutilanteissa vievät eteenpäin. Näitä me edistämme myös valmennuksessasi.

"Kun tunnen itseni paremmin, tuo se myös itsevarmuutta haastattelutilanteisiin. Koen, että tämä on merkittävin syy miksi työllistyin valmennuksen aikana." AS3 valmennettava Harriet Gabrielsson

AS3:n oma CV-työkalu

CV on edelleen työnhaun tärkeimpiä työkaluja. Ennen CV:n luomista kirkastamme ammatillisia osaamisalueita ja henkilökohtaisia vahvuuksiasi, pohdimme motivaatiotasi ja täsmennämme työtavoitteitasi. Näissä paras tuki on henkilökohtainen valmentajasi.

Digitaalisesta valmennusportaalistamme löytyy myös tehtäviä ja työkaluja, joilla pääset työstämään näitä asioita jäsennellysti ja eri näkökulmista tarkastellen. Nämä pohdinnat voit siirtää suoraan ammattimaiseksi ja nykyaikaisen näköiseksi CV:ksi – vain muutamalla klikkauksella. Uusi CV-työkalumme on mielestämme ainutlaatuinen!

”Sain tehtäväksi koota yhteen kaikki työtehtävät, joita olen vuosien varrella tehnyt. Oli yllätys, millainen määrä tehtäviä listalle kertyi ja mitä kaikkea oikeasti osaankaan! Palaset alkoivat samalla loksahdella paikoilleen. Omien vahvuuksien ja osaamisalueiden huomaaminen oli hyvin silmiä avaavaa, näitä kun ei tule arjessa ajatelleeksi.” AS3 valmennettava Christian Hagman