VARMISTA COACHINGIN TULOKSELLISUUS Kuinka löydät itsellesi sopivan johdon coachin?

Coachingin vaikuttavuuteen linkittyy vahvasti coachin ja valmennettavan välisen yhteistyön laatu. Mitkä viisi asiaa sinun olisi hyvä pitää mielessä valitessasi coachia?

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että coachingin tuloksellisuus linkittyy vahvasti coachin ja valmennettavan välisen yhteistyön laatuun; mitä parempi ja luottamuksellisempi yhteistyösuhde on, sitä vaikuttavampaa on myös itse coaching (tästä kirjoittavat esim. Grassman et al. metatutkimuksessaan vuodelta 2019). Coachin valintaan kannattaa siis kiinnittää huomiota!

Tässä lyhyt muistilista sinulle, joka mietit coachingin aloittamista.

1. AMMATTILAISUUS
Varmista, että coachillasi on laadukas coaching-koulutus ja mielellään myös ammatillinen sertifiointi tunnetulta coaching-organisaatiolta (esim. ICF tai EMCC). Näin tiedät, että coachisi tapa toimia on niin ammatillisesti kuin eettisestikin vakaalla pohjalla.

2. LUOTTAMUKSELLISUUS
Ammattimaisen coachingin yksi keskeinen menestystekijä on kaikkien keskusteluiden täydellinen luottamuksellisuus. Kysy siis mahdolliselta coachiltasi, kuinka hän varmistaa käytyjen keskusteluiden luottamuksellisuuden. Entä kuinka hän toimii, jos joku muu organisaatiostasi on kiinnostunut, mitä coaching-prosessissasi tapahtuu? Ammattimainen coach osaa vastata näihin kysymyksiin epäröimättä.

3. COACHING-KOKEMUS
Kokenut johdon coach osaa kertoa sinulle anonyymisti ja luottamuksen säilyttäen, millaista coaching-kokemusta hänellä on: millaisia valmennettavia hän on kohdannut, millaisia tavoitteita ja haasteita käsitellyt ja ennen kaikkea millaisia saavutuksia hän on coachingissa tukenut. Kannattaa siis rohkeasti kysyä mahdolliselta coachilta konkreettisia esimerkkejä.

4. JOHTAMISKOKEMUS
Johtamiskokemusta omaava coach ymmärtää, millaisessa ympäristössä johdon valmennettava toimii. Vaikka coach ei jaakaan coachingissa omia kokemuksiaan tai ehdota valmennettavalle tiettyjä toimintatapoja, niin johtamiskokemus kuitenkin auttaa kysymään kysymyksiä ja luomaan yhteyksiä, jotka ovat relevantteja erityisesti johtajana onnistumisen näkökulmasta.

5. TUNNE
Kuten yllä on mainittu, tutkimustenkin mukaan yksi keskeisimpiä onnistumisen avaimia on valmennettavan tunne siitä, että coach on hänelle juuri oikea ja sopiva valmentaja – se että inhimillinen kemia pelaa coachin ja valmennettavan välillä. Tästä syystä kaikkien ammattimaisesti toimivien coachien tulisikin tarjota valmennettavilleen mahdollisuus tutustumistapaamiseen, joka ei vielä itsessään sido valmennettavaa coachingiin.

Me AS3:lla haluamme varmistaa, että jokainen johdon coaching-prosessimme on mahdollisimman onnistunut ja tuloksellinen. Tästä syystä olemme tehneet lyhyet videoesittelyt kaikista johdon coacheistamme. Uskomme, että videolla näet meidät enemmän yksilöinä kuin vain lukemalla taustoistamme. Jos siis mietit johdon coachingin aloittamista, katso, tuntuuko joku meistä juuri sinulle sopivalta valmentajalta – ja ole yhteydessä!

klikkaa ja tutustu johdon coacheihimme videoiden kautta

executive coachattavistamme oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä valmennukseensa (2023).

Coachimme

Kaikilla coacheillamme on vahva kokemus niin työelämän johtamishaasteista kuin johtajien valmentamisesta. Ymmärrämme, että johtamisen kehittämisessä on aina kyse sekä yksittäisen johtajan että koko organisaation onnistumisesta. Ammattilaisina varmistamme, että sertifiointimme ovat kunnossa ja että kehitämme jatkuvasti osaamistamme. Toisaalta kokemustaustamme ja persoonamme ovat erilaisia, koska haluamme tarjota erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille ihmisille mahdollisimman sopivan valmentajan.

Tutustu johdon valmentajiimme paremmin täältä
"Valmentajani osasi hyvin tunnistaa ns kipupisteet ja pidin kovasti siitä, että hän haastoi sopivassa määrin näkemyksiäni ja keskusteluissa osattiin kaivaa hyvin esiin syitä toiminnalleni sekä myös tulevaisuuden valintoihin liittyviä perusteita saatiin kirkastettua mainiosti." AS3 Executive coaching ohjelmaan 2023 osallistunut