URA- JA TYÖNHAKUVALMENNUKSET Yrittäjäksi

Työelämän murrokseen kuuluu, että yhä useammin työskentelemme verkostoissa ja itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Yrittäjyyden erilaiset muodot ovat tähän yksi mahdollisuus.

Se voi tarkoittaa oman päätoimisen yrityksen perustamista tai palkka ja palkkiotyön yhdistelmää. Yrittäjyyden aloittaminen voi tarkoittaa kivijalassa toimivan yrityksen perustamista tai siirtymistä omaa erityisosaamista myyväksi asiantuntijaksi. Yrittäminen tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia, vapautta, mutta vaatii myös paljon vastuunottoa, hyvää kykyä johtaa itseään ja myydä palveluita.

Jos harkitset itsesi työllistämistä yrittäjyyden jossain muodossa, meiltä saat tukea mm. liikeidean pohtimiseen, omien vahvuuksiesi ja verkostojesi kartoittamiseen, osaamisesi paketointiin ja markkinointiviestinnän käynnistämiseen. Useilla verkostossamme olevilla valmentajilla on taustalla pitkä kokemus yrittäjyydestä ja tätä kokemusasiantuntijuutta käytetään valmennuksissamme menestyksekkäästi hyödyksi. Yrittäjyyttä harkitsevalle lisäarvoa tuo myös mahdollinen henkilökohtainen yrittäjyyden asiantuntijatapaaminen sekä kattava yrittäjyyden tietopaketti valmennusportaalissamme.

Saat myös käyttöösi yritystietokanta Vainun. Aloittavalle yrittäjälle se kertoo eri yritysten taustat ja signaalit, ja näin on helpompi kohdentaa omat viestit ja profiilit oikealla tavalla räätälöiden.