URA- JA TYÖNHAKUVALMENNUKSET Sujuva siirtymä eläkkeelle

Eläkkeelle siirtymistä pidetään yhtenä suurimmista muutoksista, jonka ihminen elinaikanaan kokee. Kun iän puolesta on mahdollista harkita vanhuuseläkettä tai osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, voi olla hyvä pysähtyä syvemmin miettimään muutosta.

Tietyt teemat nousevat usein esille eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Näitä on hyvä pohtia sekä silloin, kun miettii eläkkeelle siirtymistä yhtenä vaihtoehtona, että myös silloin, kun on tehnyt päätöksen eläkkeelle siirtymisestä.

Haluanko jo hiljentää vauhtia? Jos jään eläkkeelle, mikä tuo sisältöä ja merkityksellisyyttä työelämän jälkeen? Mihin asioihin haluan nyt energiani suunnata? Tarvitsenko lisäansaintaa eläkkeen oheen? Kiinnostaako minua vapaaehtoistyö tai uudet harrastukset? Miten pidän itsestäni huolta ja asetan terveet rajat muille myös eläkeläisenä? Mitä unelmia haluan vielä toteuttaa?

Näissä pohdinnoissa henkilökohtainen valmentajasi on tukenasi.