EXECUTIVE COACHIMME
Sparraamme sinua huipputuloksiin

Kaikki executive coachimmme ovat tehneet pitkän uran yritysten johtotehtävissä ja coachingin parissa. Coachisi on luottamuksellinen ja puolueeton kumppani, jonka kanssa testaat ideoitasi, työstät kehityskohtiasi ja pyrit kohti asettamiasi tavoitteita. Coachimme valmentavat suomeksi ja englanniksi. Sertifioimme heidät AS3 Akatemiamme EMCC:n akkreditoimassa Transition Coaching -ohjelmassa.

MILLIE AHLSKOG

Minulla on pitkä kokemus esihenkilötyöskentelystä sekä tiimien, asiakkuuksien ja projektien tuloksellisesta johtamisesta markkinointialalla suomalaisten ja kansainvälisten brändien parissa. Autan valmennettaviani muutoksessa ymmärrys- ja ratkaisukeskeisesti. Valmennuskieleni ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Erityisalueet

 • Itsetuntemuksen syventäminen
 • Johtamisidentiteetin ja vaikuttavuuden vahvistaminen
 • Itsensä johtaminen muutostilanteissa
 • Valmentava ja palveleva johtajuus
 • Tiimien johtaminen

Koulutus ja sertifioinnit

 • Kauppatieteiden maisteri
 • Associate Certified Coach (ACC), International Coach Federation
 • Certified Business Coach
 • Systemic Team Coach
 • Samtalscoach i Psykosyntes
MILLIE LINKEDINISSÄ

LEENA AIROLA

Minulla on pitkä kokemus kansainvälisestä palveluliiketoiminnasta ja sen johtamisesta painottuen myyntiin ja sen johtamiseen.

Erityisalueet

 • Muutosjohtaminen
 • Myynti ja myynnin johtaminen
 • Liiketoiminnan kehittäminen
 • Pohjoismainen ja kansainvälinen yhteistyö ja johtaminen

Koulutus ja sertifioinnit

 • Associate Certified Coach (ACC), International Coach Federation
leena linkedinissä

PEKKA AUTIO

Olen toiminut yli 25 vuotta esihenkilö- ja johtotehtävissä eri yrityksissä painottuen kansainvälisiin toimitusketjuihin. Kokemus eri toimialoista ja työskentely mm. pörssiyrityksen johtoryhmän jäsenenä antaa minulle näkemyksellisyyttä ja auttaa ymmärtämään valmennettavani tilanteen.

Erityisalueet

 • Uramuutostilanteet ja urasuunnittelu
 • Johtajana kehittyminen ja vuorovaikutustaidot
 • Muutosjohtaminen
 • Itsetuntemus ja oma tasapaino

Koulutus ja sertifioinnit

 • Diplomi-insinööri
 • Certified Systemic Business Coach
 • Systemic Team Coach
pekka linkedinissä

MIRKA FAGERHOLM

Olen ikuinen oppija, joka haastaa myös sinut mukaan muutosmatkalle. Taustaltani olen sosiaalipsykologi ja HR-ammattilainen, joka on tehnyt ensimmäisen työuransa HR-johtotehtävissä mm. liikkeenjohdon konsultoinnin sekä myynnin toimialoilla. Valmentajana haastan sinua lämpimästi kohti asioiden ydintä, oivalluksia ja uuden oppimista.

Erityisalueet

 • Valmentava johtaminen
 • Uuden roolin haltuunotto ja johtajana kasvaminen
 • Urapohdinta ja erilaiset uravaihtoehdot
 • Merkityksellinen työelämä ja arvot
 • Työhyvinvointi, ajankäytönhallinta ja elämän kokonaistasapaino
 • Rajoittavien uskomusten muuttaminen

Koulutus ja sertifioinnit

 • VTM, Sosiaalipsykologi
 • Certified Business Coach
 • NLP Practitioner
mirka linkedinissä

MERVI LEHTOLA

Minulla on monien vuosien kokemus tuotekehityksen, markkinoinnin ja viestinnän johtotehtävistä, johtoryhmätyöskentelystä sekä ihmisten ja liiketoiminnan kehittämisestä.

Erityisalueet

 • Itsetuntemuksen syventäminen
 • Oman johtamistyylin tunnistaminen ja kehittyminen johtajana
 • Ihmisten johtaminen ja erilaisuuden ymmärtäminen
 • Vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot johtamisessa

Koulutus ja sertifioinnit

 • Ekonomi
 • Certified Business Coach
 • Certified Firework Career Coach
MERVI LINKEDINISSÄ

REIJA LEHTONEN

Olen työskennellyt yli 20 vuotta henkilöstö- ja yrityskoulutusaloilla, esihenkilötyön ja johtamisen kehittäjänä, henkilöstöjohtajana ja ollut mukana sekä liiketoiminnan että kansainvälisen HR-organisaation johtoryhmissä ja erilaisissa asiantuntijarooleissa. Ihmisten kehittäjänä ja motivoijana olen parhaimmillani.

Erityisalueet

 • Oman kehityksen, uran ja energian johtaminen
 • Työhyvinvoinnin johtaminen
 • Yrityskulttuurin uudistaminen ja johtaminen
 • Metataidot ja reflektiivinen työote, johtaminen VUCA-maailmassa

Koulutus ja sertifioinnit

 • Certified Business Coach
REIJA LINKEDINISSÄ

RIIKKA MIKKONEN

Olen työskennellyt 25 vuotta erilaisissa henkilöstön, johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen tehtävissä asiantuntijana, valmentajana ja esihenkilönä. Olen ollut mukana johtoryhmätyöskentelyssä sekä kansainvälistyvässä kasvuyrityksessä että julkisella sektorilla.
Valmentajana olen eteenpäin ohjaava, innostava ja empaattisesti oivalluttava.

Erityisalueet

 • Itsensä johtaminen ja kehittäminen
 • Uuden roolin kirkastaminen ja johtajana kehittyminen
 • Kokonaishyvinvoinnin vahvistaminen ja työhyvinvoinnin johtaminen
 • Vuorovaikutustaidot
 • Muutostilanteissa johtaminen

Koulutus ja sertifioinnit

 • KM, Elinikäinen oppiminen
 • Certified Business Coach
 • Certified Career Coach
 • Palautumisohjaaja
 • Työhyvinvointiasiantuntija
RIIKKA LINKEDINISSÄ

HANNA SUORANTA

Autan johtajia ajattelemaan paremmin omista asioistaan, tekemään ja toteuttamaan parempia päätöksiä ja näin elämään merkityksellisempää elämää. Minulla on yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus eri liiketoiminnoista ja rooleista johtajien valmentajana, toimitusjohtajana, markkinointijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Erityisalueet

 • Kehittyminen johtajana
 • Onnistuminen johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyssä
 • Valmentava johtaminen, vuorovaikutustaidot
 • Muutosjohtaminen
 • Urapohdinnat ja uravaihtoehdot
 • Itsensä johtaminen ja reflektiivinen työote

Koulutus ja sertifioinnit

 • Kauppatieteiden maisteri
 • Professional Certified Coach (PCC), International Coach Federation
 • Transition Coach Practitionner & Instructor
 • Professional Certificate of Supervision, Henley Business School
 • Certified Executive Coach, Lee Hecht Harrison
 • Workplace Big Five, OPQ- ja MQ-profiilit
Hanna linkedinissä

NINA TALERMO

Minulla on yli 35 vuoden kokemus kansainvälisestä pörssiyhtiöstä asiantuntija- ja esihenkilötehtävistä sekä toimin johtoryhmän jäsenenä. Valmennustyylini on ymmärrys- ja ratkaisukeskeinen. Olen positiivinen ja empaattinen, sekä uskomuksia ravisteleva. Valmennan suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Erityisalueet

 • Tavoitteiden kirkastaminen ja saavuttaminen
 • Vuorovaikutustaidot eri kulttuuriympäristöissä
 • Ammatillisten ja henkilökohtaisten osaamisten tunnistaminen
 • Itsensä kehittäminen
 • Muutosjohtaminen

Koulutus ja sertifioinnit

 • Certified Business Coach
 • Certified Career Coach
 • Certified Group and Team Coach
 • NLP-Neuro Linquistic Practioner
Nina linkedinissä

HENNA TOMPERI

Minulla on yli 20 vuotta kokemusta organisaatioiden, esihenkilöiden ja ylimmän johdon kehittämisestä globaalisti toimivissa suurissa organisaatioissa.

Erityisalueet

 • Johtaminen, oman johtamistyylin syventäminen, johtoryhmätyöskentely
 • Kansainväliset urat
 • High Potentials

Koulutus ja sertifioinnit

 • Kauppatieteiden tohtori, johtaminen
 • Professional Certified Coach (PCC), International Coach Federation
 • Certified Firework Career Coach
 • OPQ- ja MQ-profiilit
HENNA LINKEDINISSÄ

EVA WATHÉN

Minulla on lähes 30 vuoden kansainvälinen kokemus eri rooleissa johtajana, valmentajana, johtoryhmän jäsenenä ja yrittäjänä. Olen valmentajana intuitiivinen ja läsnäoleva ja yhdistän mielelläni käsitteitä ja kohtaamisia. Valmennan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Erityisalueet

 • Perheyrittäjyyteen liittyvä valmennus ja konsultointi
 • Tiimien kehittäminen
 • Itsen johtaminen
 • Yrityskulttuurin ja resilienssin kehittäminen
 • Hallitustyöskentely ja sen kehittäminen
 • Restoratiivinen työyhteisösovittelu

Koulutus ja sertifioinnit

 • Filosofian maisteri (markkinointi, soveltava psykologia)
 • Hanken eMBA
 • Professional Certified Coach (PCC), International Coach Federation
 • Advanced Certificate in Family Business Advising (ACFBA)
 • Certified Executive and Mentor Coach
 • Työyhteisösovittelun Diploma
EVA LINKEDINISSÄ