Kehity ammatissasi ja ihmisenä AS3 Coaching

Coaching on luottamuksellinen ja luova yhteistyösuhde, joka inspiroi valmennettavan hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa. 

TERVETULOA COAChingiin! 

Coachingissa coach eli valmentaja auttaa valmennettavaa määrittelemään ja toteuttamaan tavoitteensa. Coach vastaa prosessista ja valmennettava sisällöstä, tekemistään päätöksistä ja toiminnastaan.

AS3 Coaching on...

...Johtajille, esimiehille ja muille avainhenkilölle suunnattua määrätietoista ja vahvasti tuloshakuista valmennusta.

...Tehokas ja käytännönläheinen tapa kehittyä johtajana ja ihmisenä.  Luova yhteistyösuhde, joka perustuu useampaan tapaamiskertaan ja ajatuksia herättävään ja eteenpäin vievään prosessiin.

...Yksilöllisesti räätälöitävä ja prosessin mukana muotoutuva kehittymisohjelma, jossa reflektoiva oppiminen on keskeisessä osassa. Coaching auttaa kehittämään ajattelua ja toimintaa, löytämään uusia näkökulmia, tekemään tietoisia valintoja ja päätöksiä. Coaching mahdollistaa ammatillisen uudistumisen ja henkilökohtaisen kasvun.

...Valmennettavan auttamista ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan sekä työkaluja, joiden avulla hän voi saavuttaa tavoitteensa.

...Toimintaa.Olennaista coachingissa on se, mitä tapahtuu tapaamisten välillä ja asiakkaan omassa toiminnassa. Tämän vauhdittamiseksi coachingiin sisällytetään yleensä ennakko- ja välitehtäviä.