Työkykyä tukeva uravalmennus AS3:n uudet valmennukset tukevat yksilön työssä jaksamista

"Esimiesten tulisi oppia tunnistamaan herkemmin oman henkilöstönsä stressioireita, tulkitsemaan niiden syitä ja tarttumaan korjaaviin toimenpiteisiin ajoissa." Salla Ainamo, Head of Workability AS3 Finland

Olemme laajentaneet palvelukokonaisuuttaan kattamaan yksilön työkyvyn varmistamisen työelämän muutostilanteissa. Uutta työkykyä tukevaa uravalmennustamme on pilotoitu yhteistyöyritysten kanssa ahkerasti koko kevät.

Miksi työkyky on ajankohtainen aihe?

Koko yhteiskuntamme ja sitä myöten myös organisaatiot ovat olleet suurten rakenteellisten muutosten kohteena jo pitkään. Jatkuvat muutokset ja henkilöstövähennykset verottavat työntekijöiden voimavaroja ja lisäävät siten riskiä sairastua. Pitkään jatkunut kiire ja stressi voivat vaikuttaa jopa aivoihin vähentäen niiden kykyä joustaa muutostilanteissa. 

Vastauksena näihin haasteisiin syntyi työkykyjohtaminen. Työkykyjohtamisen ensimmäisessä aallossa yritykset kiinnittivät huomionsa sairauspoissaolojen pienentämiseen, ennenaikaisen eläköitymisen torjumiseen sekä sairauspoissaolojärjestelmien ja työkykyjohtamisen prosessien kehittämiseen.

Vastauksena työkykyriskien hallinnan haasteisiin syntyi ajatus työkykyjohtamisesta. Työkykyjohtamisen ensimmäisessä aallossa yritykset kiinnittivät huomionsa sairauspoissaolojen pienentämiseen, ennenaikaisen eläköitymisen torjumiseen sekä sairauspoissaolojärjestelmien ja työkykyjohtamisen prosessien kehittämiseen.

Nyt on käynnistymässä työkykyjohtamisen uusi aalto. Talous on jälleen kääntynyt kasvuun ja monet uskovat, että yritysten menestyminen tulevaisuudessa on riippuvainen niiden kyvystä uudistua ja mukautua yhä nopeammin muuttuvaan yhteiskuntaamme.

Yritysten uudistuminen edellyttää ihmisten kykyä oppia uutta, joustaa ja mukautua uusiin tilanteisiin sekä innostua uusista mahdollisuuksista. Työkykyjohtamisen uusi näkökulma onkin nyt yrityksen kyvyssä huolehtia työntekijöiden työkyvystä ja henkilöstön uusiutumiskyvystä ennaltaehkäisevästi, ennen sairastumisriskin ja stressioireiden pahenemista.

Tulevaisuuden työkykyjohtamiselta ja esimiestyöltä odotetaan inhimillisempää ja empaattisempaa otetta. Esimiesten tulisi oppia tunnistamaan herkemmin oman henkilöstönsä stressioireita, tulkitsemaan niiden syitä ja tarttumaan korjaaviin toimenpiteisiin ajoissa. 

Miksi työkykyä tukeva uravalmennus?

Yrityksen uusiutumiskyky edellyttää katseen kohdistamista kuormituksesta ja stressistä oireilevan henkilöstön työkyvyn tukemiseen jo ennen sairastumisia, sairauslomia ja muutoksia henkilön työidentiteetissä.

AS3:n työkykyä tukeva uravalmennus on tarkoitettu niille henkilöille, joiden työ- ja suorituskyvyssä on nähtävissä heikentymistä ja joilla on tunnistettuja stressioireita. Toinen tärkeä kohderyhmä ovat pidemmältä sairauslomalta takaisin töihin palaavat henkilöt, sillä minkään pituinen sairausloma ei auta stressioireissa, jos töihin palatessa tilanne jatkuu työntekijän kannalta ennallaan.

Valmennuksessamme pyritään vahvaan tavoitteellisuuteen ja henkilökohtaiseen otteeseen: mietimme kunkin valmennettavan kanssa, miten he voivat parhaiten oppia uusia keinoja elämänhallintaan ja itsensä johtamiseen, ja siten purkaa esteitä oman jaksamisen ja muutosjoustavuuden tieltä.  Valmennuspilottimme ovat olleet tuloksiltaan ja vaikuttavuudeltaan vahvan positiivisia.

Kiinnostuitko?

Pistä meille viestiä allaolevalla lomakkeella. Juttelemme aiheesta mielellämme lisää kanssasi! 

Jätä meille yhteydenottopyyntö

Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.