AS3 – Yksilöiden ja organisaatioiden tukena jo 30 vuotta

Maailma muuttuu yhä nopeammalla tahdilla. 30 vuoden ajan AS3 on tarjonnut yksilöille ja organisaatioille ymmärrystä muutoksesta ja auttanut käsittelemään työelämässä tapahtuvia muutoksia parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaikki alkoi vuonna 1989

Kaikki alkoi vuonna 1989, kun AS3:n tanskalaiset perustajat Allan ja Søren näkivät tarpeen konseptoidusta tavasta tukea irtisanottuja. Johtajille oli jo tarjolla ohjelmia, mutta ajatus uudelleensijoittumistuesta työntekijöille kaikilla tasoilla oli kuitenkin uutta. Uutta oli myös tuoda valmennuksiin mukaan reaktiot muutokseen ja psykologia. Konseptillaan Allan ja Søren toivat irtisanottujen tukeen mukaan ajatuksen urasuunnittelusta ja sisäisen muutosprosessin teoriasta tarjotakseen vahvemman tuen kuin sen aikaiset ohjelmat tarjosivat. 

Kellarista huipulle

Kun AS3 perustettiin Tanskassa 1989, toimistona oli kostea kellari, kokouspöytänä vanha ovi ja työasut neonväriset. Nämä kaikki muuttuivat matkan varrella, mutta itse valmennuskonsepti on kestänyt aikaa, kuten yrityksen halu olla merkityksellinen kumppani ihmisten elämässä. Mikään yritys ei kuitenkaan pysty säilyttämään asemaansa markkinoilla 30 vuotta ilman jatkuvaa kehittymistä. AS3:n erikoistuminen muutostilanteisiin on ollut myös AS3:lle itselle avain pysymiseen ajan hermolla.

Henkilökohtainen ja digitaalinen

Koko AS3:n historian ajan henkilökohtaiset tapaamiset ovat olleet valmennusten keskiössä. Viime vuosina henkilökohtaisten valmennusten tueksi on kehitetty digitaalinen oppimisympäristö AS3 Portaali tukemaan urasuunnittelussa sekä edistämään työnhakua ja verkostoitumista työelämään. Keskiössä on ”henkilökohtainen ja digitaalinen” kaikkien valmennettavien kohdalla.

Pohjoismainen ja globaali

Tänä päivänä AS3 on Pohjoismainen yritys, jolla on noin 800 työntekijää ja 80 toimistoa ympäri Tanskaa, Norjaa, Ruotsia ja Suomea. Suomen toimisto perustettiin vuonna 2004 ja Espoon lisäksi valmentajia on Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Noin 30 kokenutta valmentajaamme haluaa työllään edistää sitä, että yhä useammalla on mielekäs työ muuttuvassa työelämässä ja organisaatiot menestyvät. Kumppanimme Lee Hecht Harrison, joka on maailman johtava työelämän muutosten saralla toimiva yritys, tarjoaa mahdollisuuden tukea ihmisiä ja organisaatioita globaalisti.

Tutustu lisää

Tutustu lisää AS3:een vierailemalla kotisivuillamme.